In Progress

12/12/23

Sorry, this entry is only available in Română.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectiv specific 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;
Obiectiv specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive
Titlul proiectului: Prim ajutor-prin non formal spre normal
Contract nr POCU/987/6/26/154880 (Cod SMIS 2014+: 154880)

 

Pe durata proiectului, activitatile desfasurate au fost prezentate pe pagina de facebook a proiectului – Prim ajutor, prin non formal spre normal.

In data de  12.12.2023 a avut loc, la Urziceni, masa rotunda de prezentare a rezultatelor proiectului, eveniment care a fost transmis online pe pagina de Facebook a proiectului

La acest eveniment au participat reprezentanti ai tuturor institutiilor reprezentative din domeniul educational dar si al pregatirii pentru situatii de urgenta si dezastre precum si alte autoritati publice din judetul Ialomita, dar si din judetele limitrofe – Prahova, Buzau si Calarasi precum si de la nivel central – Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

Alaturi de prezentarea rezultatelor proiectului si a institutiilor partenere, cei prezenti la eveniment au putut vedea si o demonstratie a aptitudinilor de predare a notiunilor de prim ajutor insusite de o parte din cei 60 de elevi  educatori intre egali(peer educator) formati in proiect.

Prin crearea de resurse la nivelul scolii pentru formarea in manevre de prim ajutor, atat la nivelul cadrelor didactice cat si la nivelul elevilor, prin educatie intre egali, si prin dotarea scolilor cu echipamente necesare (manechine, defibrilator) pentru realizarea formarii in aceste manevre, speram sa reusim sa ajungem mai repede la o masa critica de populatie care sa cunoasca masurile de prim ajutor.

Demarata ca proiect pilot de educatie intre egali la nivelul a 15 scoli din judetul Prahova in februarie 2022, cu sprijinul OMV Petrom, acesta initiativa a fost dezvoltata si extinsa, prin aprobarea in august 2022 si implementarea ulteriora timp de 14 luni a proiectului POCU154880, in judetul Ialomita, in cele 3 scoli partenere, printr-o abordare, de aceasta data, in sistem nonformal.

Pornind de la experienta din proiectul pilot, proiectul POCU154880 ne-a oferit oportunitatea extinderii si dezvoltarii initiativei, adaugand elemente de noutate esentiale pentru conceptualizarea modelului:

  • imbunatatirea competentelor cadrelor didactice in ceea ce priveste cresterea atractivitatii procesului educativ, prin abordarea nonformala a educatiei
  • realizarea unui amplu demers de formare a profesorilor in prim ajutor si pregatire pentru dezastre, utilizand inclusiv mediul online
  • crearea de catre profesorii implicati in proiect de continut specific, in sistem non formal, cu implicarea elevilor in realizarea materialelor si instrumentelor pentru fiecare din temele de prim ajutor si pregatire pentru dezastre abordate la clasa
  • identificarea si implicarea intr-un proces educativ bine structurat a elevilor ca educatorilor intre egali
  • elaborarea unor materiale resursa care vor sta la baza dezvoltarii si extinderii la nivel national a proiectului

Grupul tinta al proiectului a fost format din 39 de cadre didactice si 330 de elevi din cele trei scoli partenere. In urma desfasurarii activitatilor nonformale in sistem outdoor, cei mai buni 60 de elevi au fost sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prim ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –educatori intre egali -peer educator).

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

– Cele 39 cadre didactice implicate in proiect au participat la programul de formare continua ”Educatie nonformala pentru o scoala altfel”, cu durata de 60 de ore si 15 credite profesionale transferabile, care le-au imbunatatit abilitatile de dezvoltare de activitati in sistem non-formal, iar, ulterior, la un program intensiv, specific, de formare in domeniul primului ajutor si al pregatirii pentru dezastre in peste 50 de ore de formare face to face (mai ales practica, utilizand manechinele de formare specifice achizitionate in proiect pentru fiecare scoala) precum si online, pentru aspectele teoretice legate de temele de prim ajutor si pregatire pentru dezastre. Din pregatirea acestora au facut parte teme precum: lantul supravietuirii, siguranta salvatorului, apelarea 112, suportul vital de baza, defibrilarea, pozitia laterala de siguranta,  primul ajutor in fracturi, hemoragii, arsuri, primul ajutor in cazuri speciale, situatiile speciale din resuscitare, comportamentul in caz de incediu, reguli de circulatie, reguli de conducere a bicicletelor sau a trotinetelor electrice pe drumurile publice, cum ne pregatim rucsacul de urgenta, conduita in caz de cutremur, conduita in caz de inundatie, conduita in caz de accident rutier, caderea de la inaltime, spalarea mainilor, comportamente la risc (fumat si alcool), conduita in caz de accidente domestice.

– 330 de elevi din cele 3 scoli din zona rurala participanti la activitatile de invatare in sistem nonformal si outdoor (110 din fiecare scoala). Folosind abilitatile de educatie non formala dobandite in urma cursului de formare creditat si utilizand informatiile de specialitate transmise de expertii in prim ajutor si educatie pentru sanatate implicati in proiect, fiecare profesor a dezvoltat minim 10 teme de educatie in sistem non formal, cu sprijinul elevilor, pentru care a elaborat, pentru fiecare tema, un plan detaliat de lectie. Peste 390 de evenimente de formare au avut loc in cadrul proiectului, evenimente la care au participat elevii din grupul tinta.

– 1 pachet educational inovativ elaborat, verificat si evaluat in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire: cate un ghid de bune practici al fiecarei scoli, care evidentiaza modalitatea de implementare a proiectului in fiecare scoala, ghid de formare pentru cadrele didactice in teme de prim ajutor si pregatire pentru dezastre, ghid de formare a elevilor peer educator. Scolile care doresc sa implementeze activitati similare pot solicita aceste materiale de formare managerului de proiect la adresa ioana.daramus@fundatiapentrusmurd.ro

– 60 elevi educatori intre egali (peer educator)-cate 20 din fiecare scoala- implicati intr-un program intensiv de formare ca educatori intre egali, dezvoltarea abilitatilor de predare, a abilitatilor de lucru in echipa, de autoprezentare, de leadership si cooperare, intarirea comunicarii interpersonale si diminuarea inhibitiilor,

– 2 tabere de supravietuire in natura si dezvoltare personala la care au participat elevii peer educator. Acestea au reprezentat un context in care elevii au participat la activitati suplimentare pentru cultivarea unor abilitati cum ar fi munca in echipa, increderea in grup, luarea deciziilor, gandirea creativa, cresterea motivatiei, intelegerea propriilor capacitati si dezvoltarea dorintei de a aborda noi provocari, dezvoltarea abilitatilor de supravietuire in natura dar si dezvoltarea abilitatilor de peer educator si exersarea acestora impreuna cu voluntarii Fundatiei pentru SMURD pentru transmiterea catre colegii lor a informatiilor referitoare la primul ajutor.

– dotarea scolilor participante in proiect cu materiale specifice pentru formarea in prim ajutor (manechine,defibrilator) dar si materiale sportive pentru derulare activitatilor non formale

– acordarea de stimulente elevilor participanti in proiect sub forma de

o Rechizite si obiecte de igiena

o Pachet de rechizite si dulciuri

– o masa rotunda finala de diseminare la nivel judetean/ regional/ national a pachetului inovativ elaborat

Brosura proiectului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Date de Contact:pocu154880@fundatiapentrusmurd.ro
Fundatia pentru SMURD
Manager de proiect: Dr Ioana Dărămuș

12/05/22

Sorry, this entry is only available in Română.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectiv specific 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;
Obiectiv specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive
Titlul proiectului: Prim ajutor-prin non formal spre normal
Contract nr POCU/987/6/26/154880 (Cod SMIS 2014+: 154880)

Fundatia pentru SMURD in parteneriat cu Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, Scoala gimanziala Barcanesti, Scoala Gimnaziala Boranesti si Scoala Gimnaziala Movilita (scoli din judetul Ialomita)implementeaza timp de 13 luni proiectul “Prim ajutor – prin non formal spre normal”, ID proiect 154880, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara 6 Educatie si competente.

Obiectivul general al proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate pentru 330 de elevi din zona rurala, din care 36 de etnie roma si 10 cu dizabilitati/ CES prin parcursuri de invatare nonformale in sistem outdoor si programe de perfectionare pentru 39 de cadre didactice.

Grupul tinta al proiectului este format din 39 de cadre didactice si 330 de elevi din cele trei scoli partenere. In urma desfasurarii activitatilor nonformale in sistem outdoor, cei mai buni 45 de elevi vor fi sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prim ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –peer educator), prin inscrierea ca voluntar al Fundatiei pentru SMURD.

Principalele rezultate planificate sunt:
-39 cadre didactice participate la cursuri creditate de perfectionare in domeniul educatiei non formale si care vor dezvolta materiale de formare in domeniul prim ajutor in sistem non formal si outdoor
-330 de elevi din zona rurala participanti la activitatile de invatare in sistem nonformal si outdoor
– 1 pachet educational inovativ elaborat, verificat si evaluat in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire
– minim 45 elevi peer educator, inscrisi ca voluntari ai Fundatiei pentru SMURD, premiati
– 30 participanti in taberelor de supravietuire in natura
– o masa rotunda de diseminare la nivel judetean/ regional/ national a pachetului inovativ elaborat

Pentru cei 330 de elevi participanti la proiect, proiectul va duce la:
-cresterea gradului de constientizare asupra beneficiilor participarii la programe de invatare nonformala de tip outdoor pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate
-formarea si dezvoltarea de competente transversale, transferabile, in domeniul primului ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire
– posibilitatea contactului direct cu natura – tabara de supravietuire care va fi organizata in proiect va contribui la asimilarea cunostintelor despre protectia mediului, educatie ecologica si dezvoltare durabila;
-participarea la activitati intr-un mediu relaxant, liber, fara constrangerile pe care le impun „cei patru pereti ai unei sali de clasa” cu nenumarate provocari, astfel ca procesul de educare devine puternic, inspirational si de natura sa schimbe comportamente antisociale, sa creeze o relatie puternica intre copii, bazata pe sprijin reciproc, lucru care se va urmari in special prin capacitarea celor 45 de elevi care vor fi sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prin ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –peer educator), prin inscrierea ca voluntar al Fundatiei pentru SMURD;
– educatia outdoor ofera un climat diferit de invatare ce permite copiilor care in mod uzual intampina dificultati de invatare (cu dizabilitati/CES) si au un nivel scazut de performanta scolara, sa devina motivati, contribuind la includerea acestora in educatie si la reintegrarea lor sociala, reprezentand astfel un element de inovare sociala.

Un beneficiu major in urma implementarii proiectului va fi evident si la nivelul personalului didactic:

– se vor implementa actiuni care sa sustina adecvarea ofertei educationale si formarii profesionale prin cursurile de perfectionare si instruire realizate de specialistii in activitati nonformale din domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire prin proiect
-vor fi implementate la nivel local (si diseminate ulterior la nivel judetean) modalitati inovatoare, pilotate in cadrul proiectului, de stimulare si mentinere a interesului elevilor pentru dobandirea de competente transversale prin activitati nonformale in sistem outdoor;
-se va urmari cresterea calitatii procesului didactic si educational orientat pe nevoile elevilor -imbunatatirea relatiei dintre personalul didactic si elevi
-obtinerea de abilitati si competente in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire, ne asteptam sa duca la dezvoltarea competentelor in lucrul cu elevii aflati in risc de parasire timpurie a scolii si provocarile asociate acesteia, modalitati de aducere in scoala a copiilor, abordarile multidisciplinare, crearea unui mediu pozitiv de invatare, metode de lucru pentru copiii cu probleme de comportament, sprijinirea diversitatii si tolerantei in cadrul scolii, care le vor permite
continuarea acestor procese educationale de calitate si in anii viitori, cu noi generatii de elevi, in vederea dezvoltarii unei scoli incluzive.

Toate aceste beneficii obtinute ca urmare a implementarii proiectului pentru elevii si personalul didactic se vor concretiza intr-o reducere si prevenire a abandonului scolar timpuriu si in promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate prin invatarea nonformala in sistem outdoor atat la nivel judetean (in cele 3 scoli din judetul Ialomita) cat si la nivel national, prin pachetul educational inovativ care va fi elaborat si puse la dispozitie gratuit pe pagina web/ de facebook a proiectului si va fi diseminat prin masa rotunda la
nivel local si judetean ce va fi organizata la finalul proiectului.

Bugetul proiectului: Valoarea proiectului este de 1,727,171.32 (valoarea totală) din care: 1,719,364 lei finanţarea nerambursabilă si 7807,32 lei cofinanțare.

Durata de implementare: 13 luni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Date de Contact:pocu154880@fundatiapentrusmurd.ro
Fundatia pentru SMURD
Manager de proiect: Dr Ioana Dărămuș

11/13/19

Fundaţia pentru SMURD și Asociaţia Technology and Innovation for Society/Tehnologie şi Inovare pentru Societate implementeaza proiectul „Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI).

Proiectul face parte din apelul: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020.

Material integral prezentare proiect.

Material integral politica publica.

06/13/19

“Punct de prim ajutor. Fii salvator!” –  un program de educare a populației și dotare a spațiilor publice și comerciale cu echipamente avansate de asistență medicală de urgență

București, 13 iunie 2019 – Astăzi, Departamentul pentru Situații de Urgență, cu sprijinul LIDL România și al Fundației pentru SMURD lansează programul național “Punct de prim ajutor. Fii salvator!”, pentru educarea populației în acordarea primului ajutor în situații de urgență și dotarea unor spații publice intens tranzitate cu un tip de echipament extrem de performant, care, prin tehnica avansată folosită, devine un punct de prim ajutor, menit să salveze populația în  situații de urgență, până la sosirea echipajelor medicale SMURD sau a Serviciilor de Ambulanță.

Acest punct de prim ajutor are încorporat un defibrilator automatic, pulsoximetru pentru măsurarea pulsului și a saturației de oxigen din sânge, un aparat de electrocardiogramă și o sursă de oxigen. Aparatul, odată ce a fost mutat din locul unde este în mod normal amplasat, apelează automat numărul de urgență 112 pentru a semnala folosirea lui și pentru a pune în legătură persoana care acorda îngrijiri la fața locului cu un medic care o poate ghida. Acest tip de echipament, care poate acorda primul ajutor pacienților cu diferite afecțiuni poate fi utilizat cu minimă pregătire sau pe baza indicațiilor date de aparat sau dispecerat.

Programul național „Punct de prim ajutor. Fii salvator!” presupune dotarea spațiilor publice și comerciale, în total 370 de locații la nivel național.  Dintre acestea, 105 echipamente medicale avansate vor fi instalate în locuri publice din București (27), Iași (12), Timișoara (12), Cluj (12), Constanța (12), Oradea (10), Sibiu (10) şi Târgu Mureș (10), restul fiind amplasate în toate magazinele Lidl din România.

Prima etapă în acest demers va începe în noiembrie 2019 prin instalarea a 40 de echipamente medicale în București. Dintre acestea, 27 vor fi distribuite în cele mai aglomerate spații publice, dintre care amintim stații de metrou, gări, dar și alte locații pe care le vom alege în funcție de numărul de intervenții medicale din ultimii ani.

Bugetul total al proiectului este de 5.019.420 LEI. Astfel, din totalul de 370 de echipamente medicale, LIDL România susține dotarea la nivel național cu 340 de defibrilatoare, iar Fundația pentru SMURD va asigura cofinanțarea proiectului prin achiziția a 30 echipamente medicale destinate spațiilor publice.

“Acest proiect este vital pentru dezvoltarea viitoare a sistemului integrat de intervenţie în situaţii de urgenţă. Prin dotarea locurilor publice, dar şi a spaţiilor comerciale cu echipamente avansate de asistenţă medicală de urgenţă, cetaţenii pot sprijini sistemul de urgenţe în locurile foarte aglomerate din oraş, clădirile publice sau unele spaţii comerciale. Pot face aceasta utilizând acest echipament medical avansat, care îi permite cetăţeanului să intervină, fără a exista riscul de a greşi, aflându-se în permanenţă în contact cu dispeceratul de urgenţă şi alertând, încă de la început, echipajele medicale, ce pot oferi suport avansat.

“Prezenţa acestui echipament avansat în locuri aflate la îndemâna populaţiei şi folosit de către oamenii obișnuiţi este foarte importantă, având în vedere că odată cu fiecare minut pierdut șansele de supraviețuire scad cu 10% în cazul neacordării primului ajutor în situaţii de stop cardio-respirator. Apreciem implicarea companiilor private în astfel de demersuri și lunga colaborare cu Lidl România și invităm și alte companii să se alăture demersului nostru de a găsi soluții pentru a salva vieți,” a declarat dr. Raed Arafat, Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Read more

01/30/19

Sorry, this entry is only available in Română.

Campania de informare organizata in data de 16 Octombrie – Ziua Europeană a Resuscitării, pentru popularizarea proiectului „Repornește o inimă”, inițiat de Consiliul European al Resuscitării cu scopul de a instrui cât mai mulți oameni în efectuarea resuscitării și de a putea fi salvate cât mai multe vieți.

Informatii suplimentare AICI

Read more

01/28/19

Sorry, this entry is only available in Română.

Proiect anual BIG Build:

 

Voluntarii Fundatiei pentru SMURD, alaturi de voluntari SMURD, implicati in constructia unei case destinate unei familii care are mare nevoie de ajutor.

Proiectul este unul de constructie accelerata, pe santierul Habitat for Humanity România, unde voluntarii au dat dovada în 5 zile de un efort susţinut şi dedicare!

Informatii suplimentare AICI

 

Read more

01/17/19

Sorry, this entry is only available in Română.

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul Lidl România va continuarea dezvoltarea în situaţii de urgenţă, prin dotarea cu motociclete, complet dotate cu aparatură medicală de prim-ajutor şi asistenţă medicală şi seturi de echipamente de protecţie, individuale specifice, respectiv cursuri de instruire pentru paramedicii SMURD.

Relevanţă proiect – intervenţiile motocicletelor SMURD Bucureşti:
2016 (mai-decembrie 2016 / 6 motociclete ): 2.137 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD
2015 (ian-august 2015 / 2 motociclete ): 157 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 141 persoane care au avut nevoie de asistenţă
2014 (1 motocicletă): 215 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 158 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2013 (1 motocicletă): 128 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 78 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2012 (1 motocicletă): 33 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 26 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2011 (octombrie – decembrie 2011 / 1 motocicletă): 4 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 5 persoane care au avut nevoie de asistenţă;

Read more

09/20/16

carismand-logo-2

CARISMAND Project aims to deal with the issues of preparedness, response to disasters and after-crisis recovery which is inevitably influenced by cultural background of individuals and the society they live in. In this context culture is understood as the characteristics of a particular group of people defined by everything from a set of values, history, literature, language, religion to cuisine, social habits or music and arts. Cultural factors play an important role in determining the way people response to stress, engage in crisis management and accept disaster relief in an emergency. However, these factors could also negatively impact the professional response to disaster because of the lack of cultural understanding, sensitivity and competencies as well as due to lack of understanding of the cultural background of the victims of a disaster. The project addresses risks as non-objective but socially and culturally constructed. Thus, disaster management which is aware, respects, and makes use of local cultural aspects will be not only more effective but, at the same time, also improve the community’s disaster coping capacities.

CARISMAND is set out to identify these factors, to explore existing gaps and opportunities for improvement of disaster policies and procedures, and to develop a comprehensive toolkit which will allow professional as well as voluntary disaster managers to adopt culturally-aware everyday practices. This goal will be achieved by approaching the links, the gaps between disaster management, culture and risk perception from the broadest possible multi-disciplinary perspective and, at the same time, by developing a feedback-loop between disaster management stakeholders and citizens to establish, test, and refine proposed solutions for culturally-informed best practices in disaster management.

Further information on this project may be found here: http://www.carismand.eu/

Further information on the SMURD Foundation involvement in this project may be found here: http://www.carismand.eu/fundatia-pentru-smurd-smurd-romania.html

CARISMAND Twitter – https://twitter.com/CARISMAND
CARISMAND LinkedIn – https://www.linkedin.com/groups/8466151

ec-logo-1

 

Read more

03/10/15

This is a control and protection system of the ambulances and the other emergency intervention vehicles which are heading to an incident and pass through the traffic lights crossroads
within the major cities.

Following an agreement from the municipality, the project will be implemented in Târgu-Mureş and  consist in 12 special intervention vehicles equipped with special communication devices and also  8 traffic light crossroads endowed with the necessary systems of the traffic control.

Within this project will be carried out an assessment report that represents the conclusive process necessary for the extension of this initiative to other major cities from Romania.

OBJECTIVES: The advantages of the implementation of this project:
– Improvement of the intervention time.
– Reduction of the number of accidents taking place in the traffic lights crossroads.
– Prevention of the car crashes and the costs related to these.
– Decrease of the liability for the crashes with other vehicles.

Taking into consideration the specific activity carried out by SMURD and the number of incidents  involving ambulances and other emergency intervention vehicles, the implementation of this system in the traffic lights crossroads is particularly necessary.

TOTAL BUDGET: 48,360.00 EUR