Structural Funds

12/15/10

Sigle Institutii - Proiect 58809

Logo proiect
Proiectul “Profesionisti in interventia integrata la accidentele colective si dezastre” prevede urmatoarele activitati:

A1. Activitati de management de proiect:

A1.1. Stabilirea strategiei de lucru; sedinte de proiect pentru planificarea implementarii activitatilor; stabilirea sarcinilor si a regulilor de comunicare pe timpul proiectului; metodologiei de monitorizare, raportare si evaluare intermediara/finala a rezultatelor proiectului; stabilirea principiilor si instrumentelor de management a activitatilor din proiect, a flux-urilor financiare, a achizitiilor, auditarea proiectului.

A1.2. Managementul activitatilor proiectului;

A1.3. Monitorizarea proiectului pe toata durata de implementare si realizarea raportarilor tehnico-financiare intermediare si finale;

A1.4. Activitati de informare si publicitate ( conferinta de lansare–durata 2 zile cu aprox. 50 de persoane, site de promovare, informare permanenta a opiniei publice si a actorilor interesati, conferinta finala de proiect – durata 2 zile cu aprox. 50 de persoane)

A1.5. Informarea permanenta a opiniei publice si a actorilor interesati privind derularea programului de formare continua pentru personalul medical si paramedical prin finantarea nerambursabila FSE.

A1.6. Achizitii publice necesare implementarii proiectului.

Rezultatele proiectului Activitatea 1

 • O echipa de management de proiect constituita si functionala (8 membrii), 16 rapoarte narative si financiare intermediare si finale si rapoarte de audit financiar aferente fiecarei cereri de rambursare;
 • 2 conferinte de promovare si diseminare a rezultatelor proiectului (conferinta de lansare si conferinta finala cu cel putin 100 de participanti si 120 de mape de prezentare realizate si distribuite); aparitii trimestriale la radio, presa scrisa, alte actiuni de mediatizare; newsletter al programului – 6 numere, cu indicatorul de rezultat, cel putin 300 de accesari/numar de newsletter; site web operational al proiectului cu cel putin 1200 de accesari.
 • Echipamente achizitionate: IR: 8 laptop-uri; 8 imprimante; 2 copiatoare; 2 scannere; 2 table intaractive; 4 videoproiectoare; 8 telefoane mobile; 25 de birouri; 25 scaune; 2 dulap-uri; 1 gateway/load balancer; 2 worker; 2 servere de baze de date; 2 servere; 9 workstation; 1 network equipment; 6 training station; un simulator digital ”Sistem de management al situatiilor de urgenta”, licente de sisteme de operare; servere, baza de date;


A2. Proiectarea programului de formare in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre – „Sistem integrat de management al situatiilor de urgenta prin tehnologii avansate de simulare si modele validate” destinat personalului medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare de catre un grup de experti cheie:

A2.1. Formarea grupului de experti pentru proiectarea programului de formare

A2.2. Planificarea si organizarea sesiunilor de lucru pe categorii de experti

A2.3. Dezvoltarea diferentiata a curriculei de formare pe cele 7 module astfel incât sa abordeze specificul fiecarui grup tinta participant la programul de formare:

A2.3.1. Managementul dezastrelor si accidentelor colective,

A2.3.2. Comanda si control in situatii de dezastre si accidente colective cu multiple victime,

A2.3.3. Triajul in situatii de incidente cu multiple victime sau dezastre,

A2.3.4. Dezvoltarea durabila in sistemul medical de urgenta,

A2.3.5. Promovarea egalitatii de sanse in sanatate,

A2.3.6. Normele si principiile protectiei mediului in sistemul de sanatate,

A2.3.7. Managementul securitatii si sanatatii in munca si evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in situatiile de urgenta.

A2.4. Realizarea materialelor suport pentru sesiunile face to face pentru toate componetele.

A.2.5. Acreditarea curriculei prin structurile subordonate/coordonate.

A2.6. Proiectarea si validarea specificatiilor pentru componentele online ale cursurilor.

A2.7. Realizarea elementelor online ale cursurilor.

Rezultatele proiectului Activitatea 2

 • Un grup de lucru format din 8 experti ai partenerilor transnationali si 10 experti români care vor realiza curricula programului de formare si vor sustine sesiunile de formare;
 • Un grup de 26 experti elearning care realizeaza activitatile de proiectare si dezvoltare a sistemului informatic, instrumentelor digitale de formare cu IR: un program de formare in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre cu 7 componente de cursuri, realizat din perspectiva curricular (suporturi de curs) si elearning si acreditat.


A3. Crearea comunitatii online destinata formarii, informarii si constientizarii personalului medical si paramedical in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre:

A3.1. Proiectarea sistemului informatic suport care sa asigure comunicarea si consilierea personalului medical si paramedical.

A3.2. Proiectarea, dezvoltarea si integrarea platformei de instruire on-line (e-Learning) in cadrul comunitatii online pentru a putea asigura auto-instruirea personalului medical si paramedical.

A3.3. Crearea facilitatilor de forum de tip tutorat online, care sa faciliteze consilierea personalului medical si paramedical in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre pe probleme de specialitate – de catre expertii cheie, straini si români, atrasi in proiect.

Rezultatele proiectului Activitatea 3

 • Un grup de 26 experti elearning care realizeaza si intretine sistemul informatic suport (comunitatea online) care sa asigure comunicarea, consilierea, inclusiv instruirea personalului medical si paramedical in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre. IR: – 1 sistemul informatic suport (comunitatea online) functional cu cel putin 1200 de accesari a sistemului informatic suport.


A4. Dezvoltarea simulatorului digital „Sistem de management al situatiilor de urgenta”, destinat formarii si specializarii practice a personalului medical si paramedical in managementul integrat al situatiilor de urgenta/ medicina de dezastre:

A4.1. Proiectarea specificatiilor tehnice necesare pentru dezvoltarea simulatorului digital.

A4.2. Validarea specificatiilor tehnice cu beneficiarii sistemului digital.

A4.3. Dezvoltarea, testarea si implementarea simulatorului digital, de catre subcontractorul selectat.

Rezultatele proiectului Activitatea 4

 • Proiectare si dezvoltare a simulatorului digital „Sistem de management al situatiilor de urgenta” cu IR: – Un simulator digital functional unic in România „Sistem de management al situatiilor de urgenta” si minim 1200 de utilizatori ai sistemului.


A5. Desfasurarea programului de formare in managementul integrat al situatiilor de urgenta/medicina de dezastre – Sistem integrat de management al situatiilor de urgenta prin tehnologii avansate de simulare si modele validate, destinat personalului medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare:

A5.1. Realizare actiuni de informare pentru toti cei interesati privind oportunitatea de formare profesionala continua;

A5.2. Selectarea candidatilor la cursurile de specializare in managementul integrat al situatiilor de urgenta/medicina de dezastre pe baza de CV-uri si scrisori de motivare;

A5.3. Organizarea administrativa a sesiunilor de formare;

A5.4. Multiplicarea materialelor suport pentru sesiunile face to face pentru toate componetele;

A5.5. Implementarea programului de formare:

A5.5.1. Componenta teoretica ( sesiuni de predare face to face);

A5.5.2. Componenta pregatitoare de formare IT pentru realizarea sesiunii de formare online (cursantii vor fi formati pentru a utiliza platforma de instruire);

A5.5.3. Componenta de exersare online si pregatitoare pentru componenta practica;

A5.5.4. Componenta practica pe baza simulatoarelor digitale;

A5.5.5. Componenta de evaluare (follow-up pe platforma online).

A5.6. Certificarea absolventilor prin acordarea de diplome de absolvire recunoscute de forurile competente in domeniu.

Rezultatele proiectului Activitatea 5

 • 1200 de participanti selectati; un program de formare destinat personalului medical si paramedical furnizat pe 5 componente de formare cu IR: – cel putin 1200 utilizatori ai suporturilor de curs elaborate si multiplicate; 1140 de absolventi certificati, astfel:
  • 300 medici cu 285 diplome de absolvire.
  • 300 asistenti medicali cu 285 diplome de absolvire.
  • 500 paramedici cu 485 diplome de absolvire.
  • 100 pompieri cu 85 de diplome de absolvire.

A6. Diseminarea rezultatelor proiectului si contributia acestuia la dezvoltarea competentelor personalului medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare:

A6.1. Realizarea si distribuirea in format hârtie/electronic a materialelor rezultate in proiect, catre personalul medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare relevant pentru domeniul proiectului.

A6.2. Promovarea proiectului pentru categorii largi de subiecti (personalul medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare, reprezentanti ai Partenerului 5, Partenerului 4 si altor institutii implicate in gestionarea situatiilor de dezastre) prin intermediul sistemului informatic.

A6.3. Evaluarea periodica a utilizarii portalului si a cursurilor.

A6.4. Realizarea de articole de specialitate/postere/prezentari care sa prezinte rezultatele proiectului si sustinerea lor in cadrul unor evenimente relevante de profil.

A6.5. Organizarea unor seminarii/ ateliere de lucru pentru promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului.

Rezultatele proiectului Activitatea 6:

 • Activitati diverse de diseminare a rezultatelor proiectului realizate conform planificarilor initiale: pliante de prezentare, afise tiparite, brosuri, articole. IR: – 400 pliante de prezentare distribuite, 200 afise postate in locuri publice, 400 brosuri, 5 articole de specialitate care sa prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil.
 • Rapoarte periodice privind utilizarea comunitatii online si a cursurilor, IR: 12 rapoarte periodice.
 • Seminarii/ ateliere de lucru cu reprezentanti ai Partenerului 5 , Partenerului 4. IR: – 4 seminarii/ ateliere de lucru cu reprezentanti ai Partenerului 5 , Partenerului 4 etc.
12/15/10

Sigle Institutii - Proiect 58809

Logo proiect
Proiectul “Profesionisti in interventia integrata la accidentele colective si dezastre” urmareste accesul la actualizarea si imbunatatirea competentelor profesionale adaptat unor nevoi specifice de informare ale angajatilor din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare, facilitând astfel accesul acestora la oportunitati de formare pentru implementarea de noi tehnologii in domeniul lor de activitate.

Pe termen lung, accesul la formarea profesionala sistematica a cadrelor medicale si paramedicale si modernizarea mijloacelor de educatie si formare profesionala prin intermediul resurselor TIC va contribui la dezvoltarea capacitatii de reactie rapida si de gestionare eficienta la amenintarile la adresa sanatatii publice din partea personalului medical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare.

Despre proiect:

Beneficiar: Fundatia pentru SMURD.

Numar de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2./S/58809

Nr. de inregistrare la AMPOSDRU: …………….

Durata: 36 luni.

Având in vedere abordarea tematicii medicinei de dezastre, proiectul este de tip strategic cu implementare la nivel national, iar dimensiunea teritoriala acopera atât mediul urban cât si mediul rural.

Grupul tinta al proiectului este format din personalul medical si paramedical din sistemul integrat de asistenta medicala de urgenta, prim ajutor calificat si operatiuni de salvare:

 • 300 medici specialisti;
 • 300 asistenti medicali;
 • 500 paramedici;
 • 100 pompieri.