Donează online

Mulțumim pentru interesul acordat Fundației pentru SMURD! Donațiile online reprezintă un mod facil și comod de a susține financiar activitățile SMURD.

Tranzacția va fi realizată prin intermediul serviciului www.euplatesc.ro, autorizat pentru efectuarea de tranzacții online. Sunt acceptate toate cardurile emise de VISA sau MasterCard.

Puteți afla mai multe detalii cu privire la securitatea tranzacției consultând site-ul euplatesc.ro.

Pentru ca tranzacția să poată fi efectuată, este obligatoriu să completați câmpul E-mail. Celelate informații pot rămâne confidențiale, dar Fundația pentru SMURD ar aprecia să cunoască cine sunt persoanele care o sprijină.

Odată trimis formularul, veți fi direcționat câtre operatorul de plăți, unde va trebui să completați alte informații și să urmați pașii necesari pentru finalizarea plății.Donații în cont

Pentru donațiile în RON, contul IBAN este:
RO 15 RNCB 0188 0848 0804 0001

Pentru donațiile în EURO, contul IBAN este:
RO 85 RNCB 0188 0848 0804 0002

Pentru donațiile în valută sunt necesare următoarele informații:

  • Numele fundației: Fundația Pentru SMURD
  • Adresa fundației: str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 50, Târgu-Mureş, jud. Mureş, cod poştal 540136
  • Banca: BCR Sucursala Târgu-Mureș
  • Cont IBAN EURO: RO 85 RNCB 0188 0848 0804 0002

Sponsorizări

Sponsorizarea este metoda ideală de a susține activitățile SMURD și ale Fundației pentru SMURD, pentru persoanele juridice care doresc să se implice.

Sumele donate de contribuabili se scad direct din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • sunt în limita a 0,3 % din cifra de afaceri
  • nu depășesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Cheltuielile cu sponsorizările care depășesc baremul de mai sus pot fi totuși înregistrate contabil sub formă de cheltuieli nedeductibile. Actul de sponsorizare va fi consemnat de către ambele părți pe baza documentelor ce atestă efectuarea sponsorizării.

Suntem recunoscători tuturor sponsorilor noștri, care vor fi incluşi în raportul anual de activitate al Fundației pentru SMURD. Donațiile oferite de sponsori vor fi utilizate în exclusivitate în scopul pentru care au fost efectuate, în concordanță cu activitatea specifică a SMURD.

Legislație

Sponsorii Fundației pentru SMURD, vor beneficia, pentru suma sponsorizată, de facilitățile prevăzute în Codul Fiscal al Romîniei, Titlul II, Capitolul II, Art. 21, alin. 4, lit. p.

TITLUL II: Impozitul pe profit.

CAPITOLUL 2: Calculul profitului impozabil.

Art. 21 : Cheltuieli

(4) p) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 1. este în limita a 0,3 % din cifra de afaceri; 2. nu depășeste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat


Pentru mai multe informații și detalii privind contractele de sponsorizare sau donațiile, nu ezitați să ne scrieți.

Persoană de contact: Tiberiu Fechete.

Email: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro