Informații recente

16/09/23

Fundatia pentru SMURD invita organizatiile/institutiile/agentii economici interesati sa depuna oferte tehnice si financiare, nu mai tarziu de 26 septembrie, pentru realizarea urmatoarelor servicii:
Lot 1- Redesign si dezvoltare www.fiipregatit.ro – caiet de sarcini aici
Lot 2- Redesign si dezvoltare www.dsu.ro -caiet de sarcini aici

Se accepta oferte independente, pentru fiecare lot, dar va fi preferat, in conditii tehnice si calitative similare, un ofertant care realizeaza ambele site-uri.

Ofertele vor fi transmise prin email, la adresa office@fundatiapentrusmurd.ro fiind insotite de un CV al firmei ofertante care sa prezinte experienta similara, minim 2 recomandari in urma implementarii unor servicii similare in ultimii 2 ani precizand persoana de contact pentru referinte, CV-ul managerului de proiect, prezentarea echipei propuse pentru implementare (precizand task-urile si rolul fiecaruia), metodologia de lucru si calendarul de implementare propus. In plus fata de cele precizate in caietul de sarcini, Managerul de proiect +/- echipa de implementare vor fi disponibili fizic pentru minim 3 intalniri cu Beneficiarul sau reprezentantii acestuia in Bucuresti pe durata implementarii contractului.

Oferta tehnica va confirma indeplinirea tuturor cerintelor din specificatiile tehnice asa cum sunt ele prezentate in caietul de sarcini si va descrie metodologia de lucru propusa precum si calendarul de lucru propus, precum si restul documentelor solicitate anterior. Exista posibilitatea ca durata de implementare sa fie prelungita pana la maxim 5 luni avand in vedere perioadele de validare necesare din partea Beneficiarului care pot necesita un timp mai lung decat estimat in caietul de sarcini, dar doar in masura asigurarii disponibilitatii fondurilor dupa data de 31.12.2023. Acest aspect va fi lamurit pana la semnarea contractului.

Oferta financiara va contine pretul solicitat pentru serviciile prestate, inclusiv TVA, si va confirma disponibilitatea realizarii serviciilor in conditiile specifice prezentate in caietul de sarcini.

Fundatia pentru SMURD isi rezerva dreptul de a nu accepta nicio oferta din cele primite si de a nu accepta oferta cu pretul cel mai scazut daca aceasta nu raspunde cerintelor si asteptarilor tehnico economice specifice. Pentru luarea unei decizii, ofertantii pot fi invitati la o discutie fizica in Bucuresti, si una sau mai multe intalniri online, pentru lamurirea unor aspecte legate de oferta depusa, daca Beneficiarul va considera necesar. Invitarea ofertantului la aceste discutii nu echivaleaza cu acceptarea ofertei sau cu promisiunea semnarii unui contract pentru implementarea serviciilor. Prin depunerea unei oferte, ofertantul isi exprima disponibilitatea de a participa la aceste intalniri fizice si online si intelege ca refuzul de a participa la aceste intalniri poate duce la respingerea ofertei. Costurile de participare la aceste intalniri sunt exclusiv in sarcina Ofertantului.

15/01/23

Fundatia pentru SMURD deruleaza proiectul POCU/987/6/26/154880 (Cod SMIS 2014+: 154880), cu titlul “Prim ajutor-prin non formal spre normal”.   

 

Pentru atingerea obiectivelor proiectului cei 39 de profesori implicati in proiect trebuie sa participe si sa absolve un curs de formare acreditat in domeniul educatiei non formale care sa se finalizeze cel mai tarziu la 15 martie 2023.  

 

Participarea si absolvirea acestui curs ne asteptam sa vina in sprijinul cadrelor didactice din proiectul nostru care lucreaza cu copiii apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv copii apartinand minoritatii rome, copii cu nevoi speciale, din comunitatile dezavantajate socio economic, ajutandu-i sa gestioneze fenomenele de parasire timpurie a scolii si provocarile asociate acesteia, sa lucreze cu elevii cu risc de parasire timpurie a scolii,  sa le ofere profesorilor instrumente si modalitati de aducere in scoala a copiilor, pentru lucrul cu familiile copiilor care au parasit scoala sau sunt la risc de parasire timpurie a scolii, sa ii ajute sa aiba abordari multidisciplinare, crearea unui mediu pozitiv de invatare, sa ii familiarizeze cu metode de lucru cu copiii cu probleme de comportament, sprijinirea diversitatii si tolerantei in cadrul scolii.  

 

Solicitam o oferta de curs cu tematica educatie non formala pana cel mai tarziu la data de 31.01.2023 la adresa pocu154880@fundatiapentrusmurd.ro sau la sediul nostru din Str HristoBotev nr 1, et 3, Bucuresti , precizand :  

 

 •  curricula cursului;

 

 • abilitatile, cunostintele, competentele dobandite de cursanti la finalizarea programului de formare;  
 • modalitatea de evaluare 
 • modalitatea de desfasurare (on line, face to face, sincron, asincron etc).  
 • oferta de pret, per cursant;  
 • data disponibila de incepere a cursului;  
 • alte informatii relevante (numar ore, credite acordate, etc.)  
Pentru detalii suplimentare necesare formularii unei oferta va rugam sa contactati, daca este cazul,  managerul de proiect la adresa de email mentionata anterior.
05/12/22

COMUNICAT DE PRESA

Fundatia pentru SMURD in parteneriat cu Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, Scoala gimanziala Barcanesti, Scoala Gimnaziala Boranesti si Scoala Gimnaziala Movilita (scoli din judetul Ialomita)implementeaza timp de 13 luni proiectul “Prim ajutor – prin non formal spre normal”, ID proiect 154880, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara 6 Educatie si competente.
Obiectivul general al proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate pentru 330 de elevi din zona rurala, din care 36 de etnie roma si 10 cu dizabilitati/ CES prin parcursuri de invatare nonformale in sistem outdoor si programe de perfectionare pentru 39 de cadre didactice.

Grupul tinta al proiectului este format din 39 de cadre didactice si 330 de elevi din cele trei scoli partenere. In urma desfasurarii activitatilor nonformale in sistem outdoor, cei mai buni 45 de elevi vor fi sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prim ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –peer educator), prin inscrierea ca voluntar al Fundatiei pentru SMURD.

Principalele rezultate planificate sunt:
-39 cadre didactice participate la cursuri creditate de perfectionare in domeniul educatiei non formale si care vor dezvolta materiale de formare in domeniul prim ajutor in sistem non formal si outdoor
-330 de elevi din zona rurala participanti la activitatile de invatare in sistem nonformal si outdoor
– 1 pachet educational inovativ elaborat, verificat si evaluat in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire
– minim 45 elevi peer educator, inscrisi ca voluntari ai Fundatiei pentru SMURD, premiati
– 30 participanti in taberelor de supravietuire in natura
– o masa rotunda de diseminare la nivel judetean/ regional/ national a pachetului inovativ elaborat

Pentru cei 330 de elevi participanti la proiect, proiectul va duce la:
-cresterea gradului de constientizare asupra beneficiilor participarii la programe de invatare nonformala de tip outdoor pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate
-formarea si dezvoltarea de competente transversale, transferabile, in domeniul primului ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire
– posibilitatea contactului direct cu natura – tabara de supravietuire care va fi organizata in proiect va contribui la asimilarea cunostintelor despre protectia mediului, educatie ecologica si dezvoltare durabila;
-participarea la activitati intr-un mediu relaxant, liber, fara constrangerile pe care le impun „cei patru pereti ai unei sali de clasa” cu nenumarate provocari, astfel ca procesul de educare devine puternic, inspirational si de natura sa schimbe comportamente antisociale, sa creeze o relatie puternica intre copii, bazata pe sprijin reciproc, lucru care se va urmari in special prin capacitarea celor 45 de elevi care vor fi sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prin ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –peer educator), prin inscrierea ca voluntar al Fundatiei pentru SMURD;
– educatia outdoor ofera un climat diferit de invatare ce permite copiilor care in mod uzual intampina dificultati de invatare (cu dizabilitati/CES) si au un nivel scazut de performanta scolara, sa devina motivati, contribuind la includerea acestora in educatie si la reintegrarea lor sociala, reprezentand astfel un element de inovare sociala.
Un beneficiu major in urma implementarii proiectului va fi evident si la nivelul personalului didactic:
– se vor implementa actiuni care sa sustina adecvarea ofertei educationale si formarii profesionale prin cursurile de perfectionare si instruire realizate de specialistii in activitati nonformale din domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire prin proiect
-vor fi implementate la nivel local (si diseminate ulterior la nivel judetean) modalitati inovatoare, pilotate in cadrul proiectului, de stimulare si mentinere a interesului elevilor pentru dobandirea de competente transversale prin activitati nonformale in sistem outdoor;
-se va urmari cresterea calitatii procesului didactic si educational orientat pe nevoile elevilor -imbunatatirea relatiei dintre personalul didactic si elevi
-obtinerea de abilitati si competente in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire, ne asteptam sa duca la dezvoltarea competentelor in lucrul cu elevii aflati in risc de parasire timpurie a scolii si provocarile asociate acesteia, modalitati de aducere in scoala a copiilor, abordarile multidisciplinare, crearea unui mediu pozitiv de invatare, metode de lucru pentru copiii cu probleme de comportament, sprijinirea diversitatii si tolerantei in cadrul scolii, care le vor permite continuarea acestor procese educationale de calitate si in anii viitori, cu noi generatii de elevi, in vederea dezvoltarii unei scoli incluzive.

Dr Ioana Daramus, manager de proiect „Toate aceste beneficii obtinute ca urmare a implementarii proiectului pentru elevii si personalul didactic urmaresc o reducere si prevenire a abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate prin invatarea nonformala in sistem outdoor atat la nivel judetean (in cele 3 scoli din judetul Ialomita) cat si la nivel national, prin pachetul educational inovativ care va fi elaborat si puse la dispozitie gratuit pe pagina web/ de facebook a proiectului si va fi diseminat prin masa rotunda la nivel local si judetean ce va fi organizata la finalul proiectului”.

Bugetul proiectului: Valoarea proiectului este de 1,727,171.32 (valoarea totală) din care: 1,719,364 lei finanţarea nerambursabilă si 7807,32 lei cofinanțare.

Durata de implementare: 13 luni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:pocu154880@fundatiapentrusmurd.ro
Fundatia pentru SMURD
Manager de proiect: Dr Ioana Dărămuș

09/06/21

În perioada 15-16 Iulie 2021 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Formare în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de  Mechanical ventilation: beyond basic  (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20MV.htm

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 450 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

07/05/21

În perioada 10-11 iunie 2021, va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Formare în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu mai puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC.htm

Numărul maxim de participanții este de 16.

Pentru informații suplimentare și înscriere persoana de contact este dr. Truța Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

07/07/20

În cadrul proiectului NATO destinat Republicii Moldova pentru modernizarea capacităților în domeniul medicinii militare (furnizare de training și echipamente de prim-ajutor) finanțat prin Fondul de Asistență DCB TF – Project information for Republic of Moldova military medicine enhancement project, România prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Fundația pentru SMURD se vor ocupa de realizarea standardelor pentru faza de achiziție, iar ulterior de modernizarea capacităților în domeniul medicinii militare din Republica Moldova.

În acest sens, vă informăm că la nivelul DSU s-a întocmit lista echipamentelor individuale de prim-ajutor și specificațiile tehnice ale echipamentului medical (conform documentului atașat), dorind să invităm firmele și companiile să prezinte oferte comerciale pentru echipamentele de prim ajutor până la data de 20 iulie 2020, la adresa de e-mail office@fundatiapentrusmurd.ro .

19/02/20

În perioada 27-28 Aprilie 2020, va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Formare în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu mai puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC.htm

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informații suplimentare și înscriere persoana de contact este dr. Truța Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

07/01/20

În perioada 21-22 Februarie 2020 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Formare în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de  Mechanical ventilation: beyond basic  (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20MV.htm

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

01/10/19

În urma comunicatului prin care anunțam că Fundația pentru S.M.U.R.D. va sponsoriza participarea unui număr de 60 de persoane la cel de-al XIII-lea Congres European de Medicină de Urgență, EUSEM 2019, publicăm mai jos lista finală rezultată în urma procesului de selecție.
Listă selecție EUSEM
Fiecare participant va primi prin e-mail un formular prin care va fi rugat să confirme locul oferit de Fundație împreună cu următoarele detalii legate de cazare și transport:

 • cazare la Hotel Ilf, cu mic dejun inclus, în perioada 12-16 Octombrie 2019 (4 nopti ) – cazarea se face in camere duble twin;
 • transport cu autocarul din București, cu plecare în data de 11.10.2019 și întoarcere în data de 17.10.2019 – ora de plecare din Bucuresti precum si orele opririlor pe traseu vor fi comunicate ulterior. Traseul pe care se va deplasa autocarul este: Bucuresti – Pitesti -Rm. Valcea – Sibiu – Sebes – Deva – Timisoara – Arad. Va rugam sa precizati in emailul de confirmare orasul de unde veti urca in autocar. Costurile legate de ajungerea de la domiciliu la locul de urcare in autocar si respectiv retur intra in responsabilitatea participantilor.

Participanții care nu doresc să beneficieze din partea Fundației de opțiunile de cazare și transport menționate mai sus, sunt rugați să specifice acest aspect în cadrul formularului.

30/09/19

In perioada 03-04 Decembrie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Formare în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Pediatric Basic ICU (Terapie Intensivă Pediatrică de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, medicilor rezidenți/specialiști/primari în pediatrie cu puțină experiență în terapie intensivă pediatrică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs care este indicat a fi citit înaintea cursului propriu-zis și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul de mai jos:

https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20paeds.htm

Numărul maxim de participanții este de 30.

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Emese Sipos

Email: siposemese@yahoo.com

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

17/07/19

În perioada 3-4 Octombrie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul „Mechanical ventilation: beyond basic” (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul

https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20MV.htm

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro
Mai mult

17/07/19

În perioada 19-20 Septembrie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu mai puțină experiență în terapie intensivă.
Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.
Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre curs.
Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul
AICI

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truţă Sorana

Email: struta@smurd.ro Mai mult

13/06/19

“Punct de prim ajutor. Fii salvator!” –  un program de educare a populației și dotare a spațiilor publice și comerciale cu echipamente avansate de asistență medicală de urgență

București, 13 iunie 2019 – Astăzi, Departamentul pentru Situații de Urgență, cu sprijinul LIDL România și al Fundației pentru SMURD lansează programul național “Punct de prim ajutor. Fii salvator!”, pentru educarea populației în acordarea primului ajutor în situații de urgență și dotarea unor spații publice intens tranzitate cu un tip de echipament extrem de performant, care, prin tehnica avansată folosită, devine un punct de prim ajutor, menit să salveze populația în  situații de urgență, până la sosirea echipajelor medicale SMURD sau a Serviciilor de Ambulanță.

Acest punct de prim ajutor are încorporat un defibrilator automatic, pulsoximetru pentru măsurarea pulsului și a saturației de oxigen din sânge, un aparat de electrocardiogramă și o sursă de oxigen. Aparatul, odată ce a fost mutat din locul unde este în mod normal amplasat, apelează automat numărul de urgență 112 pentru a semnala folosirea lui și pentru a pune în legătură persoana care acorda îngrijiri la fața locului cu un medic care o poate ghida. Acest tip de echipament, care poate acorda primul ajutor pacienților cu diferite afecțiuni poate fi utilizat cu minimă pregătire sau pe baza indicațiilor date de aparat sau dispecerat.

Programul național „Punct de prim ajutor. Fii salvator!” presupune dotarea spațiilor publice și comerciale, în total 370 de locații la nivel național.  Dintre acestea, 105 echipamente medicale avansate vor fi instalate în locuri publice din București (27), Iași (12), Timișoara (12), Cluj (12), Constanța (12), Oradea (10), Sibiu (10) şi Târgu Mureș (10), restul fiind amplasate în toate magazinele Lidl din România.

Prima etapă în acest demers va începe în noiembrie 2019 prin instalarea a 40 de echipamente medicale în București. Dintre acestea, 27 vor fi distribuite în cele mai aglomerate spații publice, dintre care amintim stații de metrou, gări, dar și alte locații pe care le vom alege în funcție de numărul de intervenții medicale din ultimii ani.

Bugetul total al proiectului este de 5.019.420 LEI. Astfel, din totalul de 370 de echipamente medicale, LIDL România susține dotarea la nivel național cu 340 de defibrilatoare, iar Fundația pentru SMURD va asigura cofinanțarea proiectului prin achiziția a 30 echipamente medicale destinate spațiilor publice.

“Acest proiect este vital pentru dezvoltarea viitoare a sistemului integrat de intervenţie în situaţii de urgenţă. Prin dotarea locurilor publice, dar şi a spaţiilor comerciale cu echipamente avansate de asistenţă medicală de urgenţă, cetaţenii pot sprijini sistemul de urgenţe în locurile foarte aglomerate din oraş, clădirile publice sau unele spaţii comerciale. Pot face aceasta utilizând acest echipament medical avansat, care îi permite cetăţeanului să intervină, fără a exista riscul de a greşi, aflându-se în permanenţă în contact cu dispeceratul de urgenţă şi alertând, încă de la început, echipajele medicale, ce pot oferi suport avansat.

„Prezenţa acestui echipament avansat în locuri aflate la îndemâna populaţiei şi folosit de către oamenii obișnuiţi este foarte importantă, având în vedere că odată cu fiecare minut pierdut șansele de supraviețuire scad cu 10% în cazul neacordării primului ajutor în situaţii de stop cardio-respirator. Apreciem implicarea companiilor private în astfel de demersuri și lunga colaborare cu Lidl România și invităm și alte companii să se alăture demersului nostru de a găsi soluții pentru a salva vieți,” a declarat dr. Raed Arafat, Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Mai mult

28/03/19

În perioada 6-7 Iunie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite AICI

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truţă Sorana

Email: struta@smurd.ro Mai mult

11/01/19

În perioada 02-03 Mai 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Pediatric Basic ICU (Terapie Intensivă Pediatrică de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, medicilor rezidenți/specialiști/primari în pediatrie cu puțină experiență în terapie intensivă pediatrică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului pediatric critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre- curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20paeds.htm

Mai mult

09/01/19

În perioada 14-15 martie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul „Mechanical ventilation: beyond basic” (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul

https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20MV.htm

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

06/12/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, materiale consumabile, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Coduri CPV:

COD CPV 30199000 – 0

COD CPV 30125100 – 2

COD CPV 39263000 – 3

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 17 decembrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

06/12/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de inchiriere spatiu, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: COD CPV 70310000 – 7

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 17 decembrie 2018, ora 10:00.

Documente anexa:

 

06/12/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 30000000-9.

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 17 decembrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

30/11/18

Prin intermediul proiect de instituire a centrelor mobile de instruire se vor crea echipe de formatori, care vor avea la dispoziţie un autovehicul dotat cu toate echipamentele medicale şi de instruire necesare pentru a putea susţine cursuri de formare a populaţiei privind comportamentul adecvat care trebuie adoptat într-o situaţie de urgenţă.

Scopul proiectului: Oameni mai buni, mai bine pregătiţi, oameni care se simt în mai multă siguranţă şi, în final, oameni care vor face faţă unei situaţii de urgenţă cu mai mult calm şi auto-control decât până în prezent!

centre_mobile_instruire_smurd_1

25 noiembrie 2018 – Cursul de Prim Ajutor

Evenimentul a fost destinat persoanelor fara pregatire medicala și a avut loc începând cu in Bucuresti. Participarea este gratuită.

În cadrul cursului au fost exersate alături de voluntarii noștri resuscitarea cardio-pulmonară la adult și sugar, poziția laterală de siguranță și dezobstrucția de căi aeriene la adult, copil și sugar. Cursul a avut o parte teoretică (50 minute) și o parte practică (aproximativ 3 ore).

Mai multe informaţii AICI

 

Mai mult

27/11/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de inchiriere spatiu, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: COD CPV 70310000 – 7

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 noiembrie 2018, ora 10:00..

Documente anexa:

 

21/11/18

Fundaţia pentru SMURD și Asociaţia Technology and Innovation for Society/Tehnologie şi Inovare pentru Societate anunţă începerea  implementării proiectului:

 „Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI).

Proiectul face parte din apelul: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020.

Beneficiar: Fundaţia pentru SMURD

Partener : Asociatia Technology and Innovation for Society/ Tehnologie si Inovare pentru Societate

Valoarea totală a proiectului: 996000 lei

Valoarea cofinanțării UE: 976079,99 lei

Data de începere: 6 August 2018

Data finalizarii: 5 August 2019

Codul proiectului: 113009

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini ONG-urile participante pentru a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, în concordanţă cu măsurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea şi promovarea unei reţele tematice „voluntarIconnect”.
 2. Creşterea capacităţii a 2 ONG-uri de a se implica în dezvoltarea de acţiuni de formulare şi promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern.
 3. Dezvoltarea de către ONG-urile participante a unor instrumente şi mecanisme independente de monitorizare şi evaluare.

Rezultate anticipate:

 • 2 ONG-uri cu capacitate crescută de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • 1 reţea tematică dezvoltată în domeniul răspunsului la situaţii de urgenţă care grupeaza 12 ONG-uri şi este dezvoltată prin intermediul aplicaţiei „voluntarIconnect” din cadrul platformei electronice „voluntarI”;
 • 12 ONG-uri participante la reţeaua tematică „voluntarIconnect”;
 • 10 acorduri de parteneriat semnate cu ONG-uri care încurajează activităţile de voluntariat în domeniul serviciilor publice şi mai ales în domeniul rezilienţei comuntăţilor la situaţiile de urgenţă;
 • minim 6 scrisori lunare de informare (de tip Newsletter) transmise prin intermediul platformei “voluntarI”;
 • 70 de persoane (reprezentanţi ai ONG-urilor participante) participă la activități de formare în domeniul “Politici publice alternative privind răspunsul la situaţii de urgenţă”;
 • 1 curs on-line realizat şi funcţional prin intermediul platformei “voluntarI”;
 • 8 consultări de tip focus-group;
 • minim 3 scenarii de politică publică-opţiuni de intervenţie identificate;
 • minim 3 evaluari contrafactuale ale impactului scenariilor estimat realizate;
 • 1 platformă electronică pentru gestionarea voluntarilor pentru situaţii de urgenţă realizată şi testată;

Politica publică propusă şi instrumentele puse la dispoziţie prin platforma electronică interactivă «voluntar inteligent» (voluntarI) dezvoltă şi introduc sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni în domeniul răspunsului la situaţiile de urgenţă.

Fundaţia pentru SMURD este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 2006, ca persoană juridică privată, non-profit, apolitică, independentă de orice altă instituție sau persoană, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor care locuiesc și muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical și tehnic de urgență și prim ajutor. Fundația pentru SMURD derulează proiecte destinate construcţiei unui sistem integrat de asistență medicală, tehnică de urgență și prim ajutor puternic prin intermediul unor parteneriate durabile între instituțiile abilitate, cum ar fi, dar fără a se limita la, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Unitatea Specială de Aviație, Ministerul Sănătății, administrațiile publice locale și alte companii și organisme responsabile și dornice să se implice în acest sens. Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt disponibile pe http://www.fundatiapentrusmurd.ro

Asociaţia Technology and Innovation for Society/ Tehnologie şi Inovare pentru Societate este, conform statutului, o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Scopul asociaţiei este: stimularea utilizării tehnologiei ȋn guvernare pentru creşterea calităţii serviciilor publice, stimularea spiritului civic, dezvoltarea oamenilor şi a comunităţilor şi creşterea calităţii vieţii. Ne propunem să dezvoltăm soluţii inovative pentru societate. Printre obiectivele statutare ale asociaţiei se numără: Căutarea continuă de oportunităţi pentru voluntari şi studenţi dornici să-şi ofere energia şi compasiunea în lupta cu provocările actuale (18); oferirea de servicii de măsurare a calităţii vieţii populaţiei (24); Realizarea unor asocieri şi a unor cooperări în plan naţional şi internaţional pentru realizarea unor proiecte şi programe în domeniul administraţiei publice (39); Asistenţă umanitară şi asistenţă în regim de urgenţă pentru zonele urbane şi rurale aflate în dificultate (86); Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice (90); Dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social şi civic (91); Dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, conform SCAP (92); Dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susţinerea şi promovarea iniţiativelor de reformă a administraţiei publice şi de interacţiune cu autorităţile (93).

Comunicat-de-presa – Lansare proiect

                                                                             FUNDAȚIA PENTRU SMURD

21/11/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 30000000-9.

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: joi, 29 noiembrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

21/11/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, materiale consumabile, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Coduri CPV:

COD CPV 30199000 – 0

COD CPV 30125100 – 2

COD CPV 39263000 – 3

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 noiembrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

29/10/18

Fundaţia pentru SMURD a implementat un proiect de construcţie a unor centre mobile regionale pe structura unui microbuz, dotate cu echipamente de simulare şi instruiri specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă a salvatorilor, pentru actualizarea cunoştinţelor de specialitate şi creşterea competenţelor.

În baza parteneriatului semnat de Fundația pentru SMURD și Rompetrol, am inaugurat in 2018 un nou proiect, care presupune achiziția si dotarea specifica a două centre mobile de instruire, având structura unor automobile de tip furgonetă, pentru derularea programelor de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență destinate paramedicilor SMURD.

Angajații din sistemul de urgență lucrează în fiecare zi pentru a proteja populația. Dar nu pot face lucrul acesta fără o pregătire adecvată. Este necesar ca personalul din sistemul de urgenţă sa beneficieze de activitatea de formare profesionala continua si îmbunătățirea competenţelor lor de salvare a vieții.

Prin intermediul acestui proiect activitatea de formare va fi deplasată către ei printr-un mijloc de instruire mult mai eficient.

Un aspect pozitiv este că centrul de instruire va putea să se deplaseze în diverse oraşe ale ţării, în staţiile de ambulanţă, centrele SMURD, staţiile de pompieri, unde se poate instrui personalul fără a părăsi centrele în care îşi desfăşoară activitatea.

Mai mult

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, materiale consumabile, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Coduri CPV:

COD CPV 30199000 – 0

COD CPV 30125100 – 2

COD CPV 39263000 – 3

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de inchiriere spatiu, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: COD CPV 70310000 – 7

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00..

Documente anexa:

 

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 30000000-9.

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de realizare de material educationale pentru training on-line (filme educationale, clipuri, poze) în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 92111250-9 – producţie de filme de informare

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de dezvoltare platforma interactiva online în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 30211300-4 – platforme informatice

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Documente anexa:

02/10/18

In perioada 15-16.11.2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Mechanical ventilation: beyond basic (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite AICI

Pentru informații suplimentare și înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea. Mai mult

02/10/18

În perioada 13-14 Decembrie 2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite AICI

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

29/08/18

In urma comunicatului prin care anuntam ca Fundatia Pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 100 de persoane la EUSEM 2018, publicam mai jos selectia participantilor:

LISTA selectie EUSEM 2018 – AICI

LISTA – doar taxa de participare – AICI

Fiecare dintre persoanele de mai sus vor primi un email pentru a confirma prezenta si detaliile legate de taxa de participare, hotel si procedura de decont a biletului de avion conform comunicatului initial.

Pentru informatii suplimentare, email la: eusem@fundatiapentrusmurd.ro

Sustinerea din partea Fundatiei pentru SMURD va include:
– transportul cu avionul sub forma de decont: Fundatia pentru SMURD va deconta, pe baza documentelor justificative de plata, suma de 200 EUR din valoarea biletului dus-intors. Aceasta varianta presupune achizitia biletului in regim propriu (exista variante accesibile ca pret pe ruta Bucuresti – Glasgow – Bucuresti sau Cluj Napoca – Glasgow – Cluj Napoca);
– cazarea cu mic dejun, loc in camera twin, pe durata congresului, in perioada 9-12 septembrie 2018;
– taxa de participare la Congres.

 

Fundatia pentru SMURD

08/08/18

Fundatia pentru SMURD va sustine participarea unui numar de 100 de persoane la cel de-al XII-lea Congres European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2018, ce se va desfasura la Glasgow, Marea Britanie, in perioada 9-12 septembrie 2018. Acest sprijin se adreseaza medicilor rezidenti, studentilor, medicilor specialisti, medicilor primari, asistentilor medicali, paramedicilor, care nu au beneficiat in ultimii doi ani (anii 2017 si 2016), de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD.

Persoanele care au depus lucrari stiintifice (si au primit acceptul din partea EUSEM), doar in calitate de autor, beneficiaza in mod automat de sustinerea Fundatiei pentru SMURD (este necesara totusi completarea formularului de inscriere de mai jos).

In cadrul procesului de selectie vor fi luate in considerare urmatoarele criterii de departajare:

– depunerea si acceptarea prezentarii unei lucrari stiintifice la acest congres;

– sa nu fi beneficiat in ultimii doi ani (anii 2017 si 2016) de acest tip de sustinere din partea Fundatiei pentru SMURD;

– activitatea de voluntariat;

– cunoasterea obligatorie a limbii engleze;

– specialitatea;

– recomandari privind activitatea profesionala desfasurata.

Sustinerea din partea Fundatiei pentru SMURD va include:
– transportul cu avionul: Fundatia pentru SMURD va deconta, pe baza documentelor justificative de plata, suma de 200 EUR din valoarea biletului dus-intors. Aceasta varianta presupune achizitia biletului in regim propriu (exista variante accesibile ca pret pe ruta Bucuresti – Glasgow – Bucuresti sau Cluj Napoca – Glasgow – Cluj Napoca);
– cazarea cu mic dejun, loc in camera twin, pe durata congresului, in perioada 9-12 septembrie 2018;
– taxa de participare la Congres.

Pentru inscriere, va rugam sa completati formularul de mai jos pana la data limita: 15 august 2018, ora 17.00.

AICI – FORMULARUL DE INSCRIERE

Mai multe detalii cu privire la organizarea Congresului European de Medicina de Urgenta, puteti gasi aici: http://www.eusemcongress.org/en/

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne scrieti pe email la: eusem@fundatiapentrusmurd.ro

Fundatia pentru SMURD

05/07/18

Motociclete SMURD – Iaşi, 3 august 2018

Moto SMURD Iasi

Motociclete SMURD intervin în Iaşi pentru acordarea primului ajutor în situaţii de urgenţă, cu sprijinul financiar LIDL România

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul financiar al LIDL Romania a finalizat achiziția şi dotarea completă a 2 motociclete de intervenție urbană şi procesul de instruire specifică, respectiv echiparea cu seturi complete de echipamente de protecţie moto, tip vară/iarnă a 10 paramedici SMURD. Toate acestea sunt destinate îmbunătăţirii activităţii de intervenţie, tip SMURD, desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi. De asemenea, paramedicii SMURD au urmat cursuri de perfecţionare pentru conducerea motocicletelor în condiţiile periculoase, specifice activităţii de salvare de vieţi omeneşti.

Acest proiect a fost implementat iniţial în Bucureşti, unde timpul foarte scurt de răspuns al motocicletelor SMURD la intervenție, de doar 3 – 5 minute în medie, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe, dovedindu-și eficiența prin numărul de intervenții, și anume, peste 4000 de acțiuni doar în 2016 și 2017. În cursul anului trecut, proiectul a continuat, și patru motociclete SMURD au ajuns la Cluj și Constanța, în cele două orașe paramedicii motocicliști intervenind la peste 200 de cazuri. Existența unei flote de motociclete SMURD va face posibilă executarea de misiuni de intervenție, cu plecare promptă la solicitări și cu costuri minime, având în vedere consumul scăzut de carburant.

Cele două motociclete, ce vor intra în dotarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, sunt echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator de secreții și geantă medicală de urgență şi alte echipamente specifice. De asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu sisteme speciale de comunicații.

Sprijinul financiar al LIDL Romania, pentru realizarea proiectului in Iaşi este de 287,500 RON.

Fundatia pentru SMURD a oferit sprijin logistic si a sustinut financiar implementarea proiectului, cu suma de 16,600 RON.

“Ne mândrim cu faptul că Lidl este o companie responsabilă în toate domeniile noastre de activitate și că reușim să contribuim astfel la un viitor mai bun. Dezvoltăm în mod constant proiecte ce propun soluții pentru diferitele nevoi ale comunității, iar parteneriatul dintre Lidl si SMURD este unul care salvează vieți – în adevăratul sens al cuvântului. Ne bucurăm că, prin această donație, putem sprijini activitatea echipajelor de intervenție. Iași este al cincilea oraș din România în care Lidl a donat motociclete către ISU și ne dorim să ne putem extinde contribuția către cât mai multe regiuni ale țării. ” a declarat Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR în cadrul LIDL România.

“Ne bucurăm să ne aflăm astăzi la Iași unde acest proiect își va arăta eficiența intervenind în situații de urgență, iar prin simplul fapt că, în acest moment, motocicletele SMURD intervin în toate orașele, capitale de regiuni, acest proiect devine unul de eficiență națională. Nu ne oprim aici și vom continua cu sprijinul partenerilor noștri, Lidl România și Fundația pentru SMURD, să dezvoltăm conceptul de intervenție rapidă și răspuns promt oferit de către aceste motociclete, în cât mai multe orașe, în special în cele care cunosc expansiunea timpurilor.” a declarat dr. Raed Arafat.

“Având în vedere că prioritatea noastră rămâne creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, începând de astăzi, două motocicletele de interventie urbana SMURD vor deservi municipiul Iași. Destinate primei intervenții medicale și dotate cu echipamente necesare acordării primului ajutor calificat, acestea vor asigura optimizarea răspunsului la solicitările celor aflați in nevoie.  Salut sprijinul acordat de partenerii noștri care au crezut în beneficiile și necesitatea  acestui proiect și le mulțumesc pentru  susținererea acțiunilor derulate în sprijinul semenilor.” a declarat dl. General de brigadă Dan-Paul IAMANDI, inspector general, IGSU.

 

Motociclete SMURD – Timişoara, 5 iulie 2018

 

moto SMURD Timis

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul financiar al LIDL Romania a finalizat achiziția şi dotarea completă a 2 motociclete de intervenție urbană şi procesul de instruire specifică, respectiv echiparea cu seturi complete de echipamente de protecţie moto, tip vară/iarnă a 12 paramedici SMURD. Toate acestea sunt destinate îmbunătăţirii activităţii de intervenţie, tip SMURD, desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiș. De asemenea, paramedicii SMURD au urmat cursuri de perfecţionare pentru conducerea motocicletelor în condiţiile periculoase, specifice activităţii de salvare de vieţi omeneşti.

Acest proiect a fost implementat iniţial în Bucureşti, unde timpul foarte scurt de răspuns al motocicletelor SMURD la intervenție, de doar 3 – 5 minute în medie, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe, dovedindu-și eficiența prin numărul de intervenții, și anume, peste 4000 de acțiuni doar în 2016 și 2017. În cursul anului trecut, proiectul a continuat, și patru motociclete SMURD au ajuns la Cluj și Constanța, în cele două orașe paramedicii motocicliști intervenind la peste 200 de cazuri. Existența unei flote de motociclete SMURD va face posibilă executarea de misiuni de intervenție, cu plecare rapidă la solicitări și cu costuri minime, având în vedere consumul scăzut de carburant.

Cele două motociclete, ce vor intra în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiș, sunt echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării extrem de rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator de secreții și geantă medicală de urgență şi alte echipamente specifice. De asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu sisteme speciale de comunicații.

Sprijinul financiar al LIDL Romania, pentru realizarea proiectului in Timisoara este de 287,500 RON.

Fundatia pentru SMURD a oferit sprijin logistic si a sustinut financiar implementarea proiectului in Timisoara, cu suma de 16,600 RON.

Sprijinim de mai bine de trei ani demersurile Fundației pentru SMURD, care, datorită motocicletelor de intervenție rapidă, a reușit să salveze mii de vieți în tot acest timp, în ciuda traficului din ce în ce mai îngreunat. După București și Ilfov în 2015, Lidl a donat anul trecut câte două motociclete complet echipate către ISU Cluj-Napoca și ISU Constanța, iar anul acesta ne bucurăm să ne putem extinde contribuția și către noi aglomerări urbane. Începem astăzi cu Timișoara, vom continua cu Iași și ne dorim să sprijinim în cât mai multe regiuni ale țării eroii care fac parte din echipajele SMURD,” a declarat Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR în cadrul LIDL România.

“ Trei ani de când acest proiect își demonstrează eficiența, iar când fac această afirmație, mă rezum la cifra intervențiilor comune: peste 4000 de acțiuni venite în sprijinul populației. București, Cluj, Constanța și, de azi, Timișoara nu sunt orașe alese întâmplător pentru a aloca aceste motociclete SMURD. Sunt orașe cu o expansiune rapidă, cu o societate permanent în evoluție, dar cu și nevoi ale populației din ce în ce mai multe. În aceste condiții, sistemul de urgență trebuie să-și arate flexibilitatea, capacitatea de a se alinia la toate aceste schimbări ale vremurilor. Iar motocicletele SMURD fac posibile intervenții rapide în sprijinul populației, cu un timp de reacție prompt și costuri minime. Mulțumesc pe această cale partenerilor noștri, Lidl România, pentru încrederea pe care ne-o acordă în continuare în dezvoltarea proiectului și mai ales pentru sprijinul financiar, fără de care astăzi nu puteam vorbi de motocicletele de intervenție urbană” a declarat dr. Raed Arafat.

“Reacţia într-o situaţie de urgenţă este esenţială. Luptele contracronometru purtate de pompierii salvatori fac de fiecare dată diferenţa între viaţă şi moarte.

Începând de astăzi, dotarea echipajelor operative timişorene va fi completată cu 2 motociclete SMURD destinate intervenţiilor urbane, care să răspundă urgenţelor medicale,  în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri. Dotate cu dispozitive medicale necesare acordării rapide a primului ajutor şi paramedici  care au urmat cursuri de conducere defensivă, motocicletele SMURD vor acoperi în mod eficient solicitările venite din partea cetăţenilor.

Adresez mulţumiri Fundaţiei pentru SMURD şi Lidl România care au înţeles beneficiile şi importanţa acestui serviciu pentru comunitate, atât de necesar în optimizarea timpului de răspuns în misiunile de salvare a semenilor noştri” a declarat inspectorul general al IGSU. Mai mult

16/03/18

În perioada 3-4 Mai 2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă. Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite AICI.

Numărul maxim de participanții este de 24. Pentru informații suplimentare si înscriere, persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro .

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

Mai mult

12/01/18

În perioada 01-02.03.2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Mechanical ventilation: beyond basic  (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul AICI

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana.

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea. Mai mult

11/12/17

În perioada 25-26 ianuarie 2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proportie de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuiesc parcurse și vor susține un test on line precurs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul AICI

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea. Mai mult

18/09/17

Perioadă curs: 26-27 octombrie 2017 (între orele 08.00-18.30).

Locaţia: Centrul Naţional de Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă Târgu Mureş

Termen limită de inscriere: 22 septembrie 2017.

Contact înscrieri:

Email: hajnal.vass@fundatiapentrusmurd.ro

Telefon: 0723-388-809

Toate detaliile acestui curs se găsesc aici: AFIS CURS BASIC FOR NURSES 26-27 OCT 2017

31/08/17

Motociclete SMURD – Cluj Napoca, 30 august 2017.

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul financiar al LIDL Romania a finalizat achiziția şi dotarea completă a 2 motociclete de intervenție urbană şi procesul de instruire specifică, respectiv echiparea cu seturi complete de echipamente de protecţie moto, tip vară/iarnă a 10 paramedici SMURD din cadrul ISU Cluj. De asemenea, acestia au urmat cursuri de perfecţionare pentru conducerea motocicletelor în condiţiile periculoase, specifice activităţii de salvare de vieţi omeneşti.

Acest proiect a fost implementat iniţial în Bucureşti, unde timpul foarte scurt de răspuns al motocicletelor SMURD la intervenție, de doar 3 – 5 minute în medie, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe, în peste 2100 de acţiuni de salvare în 2016, au dovedit eficiența acestui serviciu. Existența unei flote de motociclete SMURD va face posibilă executarea de misiuni de intervenție, cu plecare aproape instantanee la solicitări și cu costuri minime, având în vedere consumul scăzut de carburant.

Cele două motociclete sunt echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării extrem de rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator de secreții și geantă medicală de urgență şi alte echipamente specifice. De asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu sisteme speciale de comunicații.

Sprijinul financiar al LIDL Romania, pentru implementarea proiectului în Constanţa şi Cluj-Napoca, este de 500,000 RON.

„Ne bucurăm să putem sprijini în continuare demersurile Fundației pentru SMURD, pentru a eficientiza la maximum intervențiile care fac diferența între viață și moarte. Cele peste 2100 de intervenții în care au acționat motocicletele SMURD din București și Județul Ilfov confirmă randamentul acestora în condițiile unui trafic din ce în ce mai îngreunat și ne încurajează să credem că cele două motociclete care vor intra în dotarea ISU Cluj-Napoca vor salva vieți”, a declarat Maria Pârvuleasa, PR Manager, Lidl România.

„Cluj-Napoca a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii ani, iar sistemul integrat de urgenţă trebuie să ţină pasul cu nevoile cetăţenilor din acest oraş important. Noi trebuie sa ne adaptam, astfel încât să facem posibile intervenţii rapide in sprijinul populaţiei din zonă. Operaţionalizarea a doua motociclete SMURD face parte din aceasta strategie care a fost gândită de mult pentru acest oraş. Mă bucur că LIDL România s-a alăturat şi în acest demers după București şi Constanta. Sprijinul financiar din partea LIDL Romania ne ajută la îmbunătăţirea activităţii şi îndeplinirea acestei nevoi de transport rapid, în situaţii de urgenţă, pentru acordarea primului ajutor calificat, posibil cu ajutorul motocicletelor de intervenție urbană”, a declarat dl. dr. Raed Arafat.

„Răspunsul eficient intr-o situație limita rămâne obiectivul nostru prioritar. Am căutat mereu soluții și am reușit sa oferim servicii de calitate cetățenilor cu ajutorul tehnicii rapide și performante de intervenție. Demersurile noastre s-au armonizat viziunii partenerilor noștri care ne-au susținut și ne susţin pe acest drum, în sprijinul și pentru siguranţa semenilor noștri.”, a declarat inspectorul general al IGSU, Colonel ing. Daniel DRAGNE”

Motociclete SMURD – Constanta, 20 august 2017

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul financiar al LIDL Romania a finalizat achiziția şi dotarea completă a 2 motociclete de intervenție urbană şi procesul de instruire specifică, respectiv echiparea cu seturi complete de echipamente de protecţie moto, tip vară/iarnă a 13 paramedici SMURD din cadrul ISU Constanţa. De asemenea, aceştia au urmat cursuri de perfecţionare pentru conducerea motocicletelor în condiţiile periculoase, specifice activităţii de salvare de vieţi omeneşti.

Acest proiect a fost implementat iniţial în Bucureşti, unde timpul foarte scurt de răspuns al motocicletelor SMURD la intervenție, de doar 3 – 5 minute în medie, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe, în peste 2100 de acţiuni de salvare în 2016, au dovedit eficiența acestui serviciu. Existența unei flote de motociclete SMURD va face posibilă executarea de misiuni de intervenție, cu plecare aproape instantanee la solicitări și cu costuri minime, având în vedere consumul scăzut de carburant.

Cele două motociclete sunt echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării extrem de rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator de secreții și geantă medicală de urgență şi alte echipamente specifice. De asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu sisteme speciale de comunicații.

„Minutele câștigate datorită motocicletelor de intervenție rapidă fac, de multe ori, diferența dintre viață și moarte. Cele peste 2100 de intervenții în care au acționat motocicletele SMURD din București și Județul Ilfov anul trecut reprezintă, de fapt, 2100 de cazuri în care salvatorii SMURD au reușit să acorde ajutor într-un timp mult mai scurt, în ciuda traficului care se îngreunează pe zi ce trece. Suntem onorați să sprijinim și în alte regiuni ale țării echipajele SMURD, adevărați eroi ai zilelor noastre”, a declarat Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR în cadrul LIDL România.

„Orașul Constanța nu a fost ales întâmplător. În sezonul estival, serviciile de urgență sunt solicitate la maximum și, de aceea, motocicletele SMURD asigură intervenții prompte și salvatoare de vieți. Sincere aprecieri tuturor celor care s-au implicat în susținerea bunei desfășurări a serviciilor de intervenţie rapidă şi de înaltă competenţă a echipajelor SMURD. Sprijinul financiar din partea LIDL Romania ne ajută la îmbunătăţirea activităţii şi îndeplinirea acestei nevoi de transport rapid, în situaţii de urgenţă, pentru acordarea primului ajutor calificat, posibil cu ajutorul motocicletelor de intervenție urbană.”, a declarat dl. dr. Raed Arafat.

„Întotdeauna îi preţuim pe cei care vorbesc prin acțiunile lor şi nu prin cuvinte. Faptul că nu suntem singuri pe acest drum ne-o dovedeşte evenimentul pentru care suntem astăzi aici şi pe care îl consider o reuşită– un proiect care se armonizează eforturilor IGSU în asigurarea şi menţinerea climatului de siguranţă la nivelul comunităţilor şi dorinţa partenerilor noştri de a se ralia demersurilor iniţiate, în sprijinul şi pentru cetăţean”, a declarat inspectorul general al IGSU, Colonel ing. Daniel DRAGNE”.

Mai mult

14/08/17

Fundatia organizează, în perioada 13 – 20 August 2017, concurs pentru selectarea a 5 interni/voluntari ce îşi vor desfăşura activitatea în cadrul UPU SMURD Târgu-Mureş, în perioada 28 August – 8 Septembrie 2017, dintre studenţii tuturor facultăţilor de medicină din România. Studenţii vor avea posibilitatea să participe, să participe alături de voluntarii SMURD Mureş, la toate activităţile întreprinse de aceştia.
Participanţii la concurs vor avea de redactat un eseu cu tema: „Modalitati de imbunatatire a relatiei pacient – medic in medicina de urgenta”. Regulamentul poate fi gasit AICI
Costurile de deplasare, cazare şi masă în perioada bursei la SMURD Târgu Mures vor fi acoperite integral de catre Fundatia pentru SMURD.

31/07/17

Fundatia pentru SMURD va sustine financiar participarea unui numar de 100 de persoane la cel de-al XI-lea Congres European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2017, ce se va desfasura la Atena, Grecia, in perioada 23-27 septembrie 2017. Acest sprijin se adreseaza medicilor rezidenti, studentilor, medicilor specialisti, medicilor primari, asistentilor medicali, paramedicilor, care nu au beneficiat in ultimii doi ani (anii 2016 si 2015), de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania.

Persoanele care au depus lucrari stiintifice (si au primit acceptul din partea EUSEM 2017), doar in calitate de autor, beneficiaza in mod automat de sustinerea Fundatiei pentru SMURD (este necesara totusi completarea formularului de inscriere de mai jos).

In cadrul procesului de selectie vor fi luate in considerare urmatoarele criterii de departajare:

– depunerea si acceptarea prezentarii unei lucrari stiintifice la acest congres;

– sa nu fi beneficiat in ultimii doi ani (anii 2016 si 2015), de acest tip de sustinere din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania;

– activitatea de voluntariat;

– cunoasterea obligatorie a limbii engleze;

– specialitatea;

– recomandari privind activitatea profesionala desfasurata.

Sustinerea din partea Fundatiei pentru SMURD va include:
– transportul cu avionul sau autocarul;
– cazarea cu mic-dejun, pe durata congresului, in perioada 23-27 septembrie 2017
– taxa de participare pentru toti participantii.

Pentru inscriere, va rugam sa completati formularul de mai jos pana la data limita: 7 august 2017, ora 12.00.

AICI – FORMULARUL DE INSCRIERE

Mai multe detalii cu privire la organizarea Congresului European de Medicina de Urgenta, puteti gasi aici: http://www.eusemcongress.org/en/

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne scrieti, cu subiectul EUSEM2017, pe email la: office@fundatiapentrusmurd.ro

Fundatia pentru SMURD

31 iulie 2017 Mai mult

19/06/17

În perioada 7-8 decembrie 2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Mechanical ventilation: beyond basic (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază), deci partea de ventilație mecanică discutată în cadrul acestuia nu se reia și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul acesta: AICI

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 350 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

19/06/17

În perioada 02-03 Noiembrie 2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Pediatric Basic ICU (Terapie Intensivă Pediatrică de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, medicilor rezidenți/specialiști/primari în pediatrie cu puțină experiență în terapie intensivă pediatrică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proportie de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și un CD, care trebuiesc parcurse și vor susține un test on line precurs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul acesta: AICI

Numărul maxim de participanții este de 30.

Pentru informatii suplimentare şi înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 350 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

19/06/17

În perioada 05-06 Octombrie 2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de baza).

Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proportie de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și un CD, care trebuiesc parcurse și vor susține un test on line precurs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul: AICI

Numărul maxim de participanții este de 30.

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 350 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

23/05/17

Perioadă curs: 29-30 iunie 2017 (între orele 08.00-18.30).

Locaţia: Centrul Naţional de Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă Târgu Mureş

Termen limită de inscriere: 4 iunie 2017.

Contact înscrieri:

Email: hajnal.vass@fundatiapentrusmurd.ro

Telefon: 0723-388-809

Toate detaliile acestui curs se găsesc aici: Afis_Curs_Basic_Nurse_mai_2017

08/05/17

București, 8 mai 2017Caravana „Fii pregătit”, care instruiește populația pentru a face față situațiilor de urgență, își reia traseul început în vara anului 2016 și va ajunge în 38 de localități din toată țara până în august 2017. Acesta este un proiect al Departamentului pentru Situații de Urgență, operat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și care a fost susținut de Fundația pentru SMURD, cu sprijinul Fundației Vodafone România. Investiția totală a fost de 523.000 de euro, din care contribuţia Fundaţiei Vodafone România a fost de 400.000 de euro, restul sumei fiind asigurat de Fundaţia pentru SMURD.

Caravana „Fii pregătit” se va opri în luna mai în București, Ploiești, Sinaia, Bușteni, Turda, Cluj–Napoca, Dej, Satu Mare și Tășnad.

Centrul mobil de instruire este construit pe structura unui tir, are o sală de școlarizare cu o capacitate de 40 de persoane și este dotat cu toate echipamentele medicale şi de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, necesare instruirii eficiente a cursanţilor în cele mai noi tehnici de acordare a primului ajutor.

Cursurile de instruire medicală se adresează atât populaţiei, cât şi profesioniştilor din cadrul sistemului de urgenţă și sunt susţinute de formatori specializaţi, angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Modulul de instruire cuprinde prezentarea dezastrelor naturale care pot afecta România: cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii etc., precum şi a măsurilor prin care populaţia se poate pregăti pentru a le face față. Sunt prezentate filme realizate de Departamentul pentru Situații de Urgență şi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar cursul conţine și o parte practică interactivă, ȋn care un paramedic SMURD demonstrează măsurile de prim-ajutor și modul în care este stins un incendiu.

În 2016, caravana a parcurs peste 17.000 de kilometri, a ajuns în 29 de localități și a instruit 10.200 de persoane. Detalii despre calendarul caravanei și formularul de înscriere pentru participarea la cursuri pot fi găsite atât pe site-ul https://fundatiapentrusmurd.ro/centrul-mobil-de-instruire-smurd/, cât şi în aplicaţia DSU a Departamentului pentru Situații de Urgență disponibilă în Apple Store și Google Play.

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. În cei 19 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.046 de programe în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale, având că beneficiari copii, tineri, bătrâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit peste 26 milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundaţiei se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.

Fundaţia pentru SMURD este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 2006, ca persoană juridică privată, non-profit, apolitică, independentă de orice altă instituție sau persoană, română sau străină, care susține, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). Misiunea Fundației pentru SMURD este să contribuie la îmbunătățirea vieții persoanelor care locuiesc și muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical și tehnic de urgență și prim ajutor.

Fundația pentru SMURD funcționează în mod independent, fără să obțină profit, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistență medicală, tehnică de urgență și prim ajutor puternic prin intermediul unor parteneriate durabile între instituțiile abilitate, cum ar fi, dar fără a se limita la, Ministerul Administrației și Internelor, respectiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Unitatea Specială de Aviație, Ministerul Sănătății, administrațiile publice locale și alte companii și organisme responsabile și dornice să se implice în acest sens. Informații detaliate legate de activitatea fundaţiei se regăsesc pe pagina de internet www.fundatiapentrusmurd.ro şi pe https://www.facebook.com/Fundatia-pentru-SMURD

10/04/17

Perioadă curs: 29-30 mai 2017 (între orele 08.00-18.30).

Locaţia: Centrul Naţional de Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă Târgu Mureş

Termen limită de inscriere: 26 aprilie 2017.

Contact înscrieri:

Email: hajnal.vass@fundatiapentrusmurd.ro

Telefon: 0723-388-809

Toate detaliile acestui curs se găsesc aici: AFIS BASIC FOR NURSES – 29-30 MAI 2017

18/03/17

În perioada 25-26 mai 2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul Advanced Pediatric Life Support.

Cursul se adrează medicilor specialişti şi rezidenţi în pediatrie, medicină de urgenţă, chirurgie pediatrică, şi în general tuturor celor care vin în contact cu pacientul pediatric.

Programul se desfășoară pe parcursul a 2 zile, însumând 14,5 ore de curs şi include atât module tip curs, cât şi staţii de demonstraţii practice şi scenarii de caz.

Numărul maxim de cursanţi este 30.

Participanţii vor primi manualul APLS: The Pediatric Emergency Medicine Resource, Fifth Edition, pentru a se putea pregăti înainte de curs.

APLS este un curs acreditat de American Academy of Pediatrics (AAP) şi American
College of Emergency Physicians (ACEP). Cursul va fi acreditat cu puncte EMC.

Programul asigură instruire pentru:

 • Recunoaşterea şi evaluarea copilului grav bolnav
 • Managementul avansat al căilor aeriene
 • Managementul urgenţelor medicale şi cardiovasculare
 • Managementul urgenţelor neonatale
 • Abordarea copilului cu traumă şi intoxicaţii
 • Abordarea copilului abuzat şi a celui cu nevoi speciale
 • Tehnici speciale de administrare a medicației: linia intraosoasă

Taxă de curs:
– 700 RON pentru medici specialiști
– 550 RON pentru medici rezidenți
Cont: RO09RNCB0188084808040012, BCR Târgu-Mureș

Informații suplimentare: www.aplsonline.com

Contact/înscriere: diana.moldovan@fundatiapentrusmurd.ro

Mai mult

31/01/17

În perioada 7-9 iulie 2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul European de Trauma (European Trauma Course-ETC).

Cursul European de Trauma este un program inovativ multidisciplinar focusat pe abordarea în echipă a pacientului traumatizat și formarea liderilor de echipă de traumă.

Cursul este recomandat medicilor urgentiști, anesteziști, chirurgi sau ortopezi, care sunt implicați în îngrijirea acută a pacienților cu traume majore.

Programul se desfășoară pe parcursul a 2 zile și jumătate, timp în care candidații sunt instruiți în grupuri mici similare unei echipe de traumă, 85% a timpului fiind dedicat atelierelor și simulărilor de caz.

Cursul European de Traumă este un program acreditat de ERC, ESTES, EuSEM și ESA.

Programul asigură calificări pentru:

 • Evaluarea primară și secundară a pacientului traumatizat
 • Managementul avansat al căilor aeriene
 • Tehnici de imobilizare a coloanei vertebrale și a pelvisului, utilizarea atelei de tracțiune
 • Drenaj toracic de urgență
 • Tehnici speciale de administrare a medicației: linia intraosoasă
 • Examinarea neurologică completă a pacientului traumatizat
 • Intrepretarea rezultatelor imagisitice de urgență: radiografii și Computer Tomograf

Informații suplimentare: www.europeantrauma.com , www.erc.edu

Contact:  eturucz@gmail.com

05/01/17

În perioada 23-24.02.2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proportie de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și un CD, care trebuiesc parcurse și vor susține un test on line precurs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesând link-ul acesta AICI

Pentru informaţii suplimentare şi inscriere persoana de contact este dr. Truţă Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 350 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

05/01/17

În perioada 23-24.03.2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Mechanical ventilation: beyond basic (Ventilație mecanică avansată).

Aceasta este o continuare a cursului Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează medicilor rezidenți de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs. De asemenea participanţii vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul AICI

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 350 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

19/10/16

Perioadă curs: 24-25 noiembrie 2016 (între orele 08.00-18.30).

Locaţia: Centrul Naţional de Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă Târgu Mureş

Termen limită de inscriere: 26 octombrie 2016.

Contact înscrieri:

Email: hajnal.vass@fundatiapentrusmurd.ro

Telefon: 0723-388-809

Toate detaliile acestui curs se găsesc aici: Afis basic for nurses noiembrie 2016 Mai mult

28/09/16

TRANSPORT: Plecarea spre Viena va avea loc cu autocarul din Bucureşti şi Târgu-Mureş, după cum urmează:

 • Bucureşti: !UPDATE: Plecare în data de 30 septembrie 2016, ora 23.30, din parcarea Ikea, de lângă Centrul comercial Băneasa. Autocarul va ajunge în Sibiu, în parcarea Cetăţii, la ora 04.30, respectiv în Arad, la ora 10.00. Rută: Bucureşti – Piteşti – Rm. Vâlcea – Sibiu – Arad – Viena şi retur.
 • Târgu-Mureş: Plecare în data de 1 octombrie 2016, la ora 02.30, din parcarea Kaufland, de la Gara Mare. Autocarul va ajunge în Sibiu, în parcarea Cetăţii, la ora 04.30, respectiv în Arad la ora 10.00 (în Arad urcă doar persoanele care sunt repartizate la autocarul de Târgu Mureş, în parcarea benzinariei Lukoil, pe centură). Rută: Târgu Mureş – Sibiu – Arad – Viena şi retur în perioada 30.09.2016 – 06.10 .2016. Doar pentru urgenţe, şofer autocar: Daroczi Gyorgy, tel: 0747048450.

Este foarte important să ajungeţi cu 15 minute înainte de ora stabilită de plecare pentru a vă organiza în timp util cu bagajele în autocar.

Gasiţi mai jos repartizarea în cele două autocare:

 • Autocar Bucureşti AICI
 • Autocar Târgu Mureş AICI

Doar pentru urgenţe, mai jos, se găsesc numerele de telefon ale şoferilor principali:

 • autocar Târgu Mureş: Daroczi Gyorgy, tel: 0747048450
 • autocar Bucureşti: Csaba, tel: 0754644794

Durata transportul este de max. 20-22 ore, în funcţie de timpul petrecut cu formalităţile vamale. Fiecare participant va avea nevoie, în mod obligatoriu de cartea de identitate.

HOTEL: Voucherele pentru hoteluri au fost transmise pe email fiecărui participant. Este foarte important să le imprimaţi şi să le prezentaţi, alături de cartea de identitate, la cazarea la hotel.

Taxa de oraş, aprox. 2 EUR/zi (în total aprox. 8 EUR) va trebui achitată cash la cazare de fiecare participant.

TRASNFER CONGRES: Va fi asigurat transportul, cu autocarele noastre, de la hotel la Congres dimineaţa, respectiv, la finalul fiecărei zile, după-amiază, de la Congres la hotel.

Urmează să adăugăm şi alte detalii utile.

Ne cerem scuze pentru orice neplăceri întâmpinate în urma reorganizării transportului.

Cu respect,

Fundaţia pentru SMURD

23/09/16

In urma comunicatului prin care anuntam ca Fundatia Pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 100 de persoane la Congresul European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2016, publicam mai jos selectia participantilor:

AICI – LISTA FINALA EUSEM 2016

Mentionam ca au fost alese toate persoanele care vor prezenta lucrari stiintifice la acest congres. De asemenea, au fost selectati toti medicii rezidentii inscrisi initial. In cadrul procesului de selectie a paramedicilor, criteriile au fost participarea la actiuni de voluntariat, vechimea in activitate si specialitatea. De asemenea, a fost luata in considerare o selectie echitabila la nivel national a paramedicilor si asistentilor alesi. Fiecare dintre cei din lista de mai sus au fost instiintati pe emailul de contact privind participarea si alte detalii logistice, cu rugamintea de a confirma in timp util, pentru a organiza transportul.

In final am dori sa apreciem nivelul ridicat al pregatirii si implicarii celorlalte persoane inscrise, in special, studentii, dintre care vom incerca anul viitor sa sustinem un numar mai mare. Precizam ca anul acesta, avand in vedere numarul mare de lucrari inscrise, au fost selectati doar studentii care au depus lucrari stiintifice.

Fundatia pentru SMURD

 

10/09/16

In urma comunicatului prin care anuntam ca Fundatia Pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 100 de persoane la Congresul European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2016, publicam mai jos lista cu medicii rezidenti si autorii/co-autorii de lucrari selectati pentru a participa la acest Congres.

Lista medici rezidenti AICI

Lista autori/co-autori lucrari stiintifice AICI

Mentionam ca au fost alesi toti medicii rezidenti, respectiv autorii si co-autorii de lucrari, care au aplicat.

Pentru locurile ramase libere se face selectia in continuare dintre medicii primari, medicii specialisti, asistentii medicali si paramedici.

Fundatia pentru SMURD

01/09/16

In perioada 20-21.10.2016 va avea loc la Targu-Mures cursul de Pediatric Basic ICU (Terapie Intensivă Pediatrică de baza).

Cursul se adreseaza rezidentilor si medicilor specialisti/primari cu putina experienta in terapia intensivă pediatrică.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand aceasta adresa AICI

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

12/08/16

Fundatia pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 100 de persoane la cel de-al X-lea Congres European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2016, ce se va desfasura la Viena, Austria, in perioada 1-5 octombrie 2016. Aceasta sustinere se adreseaza medicilor rezidenti, studentilor, medicilor specialisti, medicilor primari, asistentilor medicali, paramedicilor, care nu au beneficiat in ultimii doi ani (anii 2015 si 2014), de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania.

In cadrul procesului de selectie vor fi luate in considerare urmatoarele criterii de departajare:

– depunerea si acceptarea prezentarii unei lucrari stiintifice la acest congres;

– sa nu fi beneficiat in ultimii doi ani (anii 2015 si 2014), de acest tip de sustinere din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania;

– activitatea de voluntariat desfasurata;

– cunoasterea obligatorie a limbii engleze;

– specialitatea;

– recomandari privind activitatea profesionala desfasurata.

Sustinerea din partea Fundatiei pentru SMURD va include:
– transportul cu avionul sau autocarul
– cazarea cu mic-dejun, pe durata congresului, in perioada 1-5 octombrie 2016
– taxa de participare pentru toti participantii.

Pentru inscriere, va rugam sa completati formularul de mai jos pana la 19 august 2016, ora 12.00.

AICI – FORMULAR DE INSCRIERE

Mai multe detalii cu privire la organizarea Congresului European de Medicina de Urgenta, puteti gasi aici: http://www.eusemcongress.org/en/

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne scrieti, cu subiectul EUSEM2016, pe email la: office@fundatiapentrusmurd.ro

Fundatia pentru SMURD
12 august 2016

21/07/16

Există situații limită în care câteva secunde pot schimba totul! Pentru astfel de momente, Caravana SMURD „Fii pregătit” organizează cursuri de instruire pentru acordarea primului ajutor în situații de urgență în 20 de localități din toată țara în perioada 8 iulie – 30 septembrie 2016.

Mai multe detalii AICI

20/07/16

Fundaţia pentru SMURD recrutează!

Căutăm coleg/colegă care să se alăture echipei Fundaţiei pentru SMURD și care împreună cu noi să se implice în mod activ în dezvoltarea de proiecte de voluntariat în România. Dacă îţi doreşti să dezvolţi iniţiative de voluntariat, din poziţia de coordonator voluntari, te invităm să afli mai multe despre ceea ce ne dorim de la noul nostru Coordonator de voluntari. Activitatea echipei la care vrei să te alături se desfășoară în general în București, iar jobul este unul part-time (4h/zi).
Principalele responsabilităţi:

 • Administrează baza de date a voluntarilor implicaţi în activităţile Fundaţiei;
 • Recrutează personalul voluntar pe baza unui interviu şi a fişei voluntarului în funcţie de proiectele aflate în desfășurare;
 • Inițiază şi desfăşoară proiecte de recrutare a voluntarilor;
 • Responsabil de informarea inițiala şi instruirea voluntarului;
 • Oferă în mod necondiţionat şi continuu sprijin voluntarilor, asigurând buna comunicare şi informare cu privire la activitatea desfăşurată de aceştia;
 • Programează şi supraveghează activitățile în care sunt implicați voluntarii;
 • Întocmește şi transmite rapoarte periodice de activitate şi, la solicitare, pune la dispoziția Consiliului director statistici privind implicarea şi eficienţa voluntarilor;
 • Stabilește contacte şi colaborează cu alte organizații ce desfăşoară activităţi de voluntariat.
 • Diverse implicări active în cadrul proiectelor Fundaţiei, trasate de comun acord cu responsabilul de proiect, respectiv directorul executiv.

Căutăm un coleg/colegă care să aibă fie/aibă:

 • Ambițios(ă), energic(ă) și determinat(ă), cu dorința de a face o diferența;
 • Absolvent(ă) de studii superioare;
 • Experiență într-o poziție similară (preferabil cu specific în ONG) de minim 2 ani;
 • Experiență în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point);
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
 • Capacitatea de a prioritiza sarcinile și de a respecta termenele limită;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultate, cu abilități organizatorice;
 • Buna cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
 • Aptitudini avansate de comunicare orala şi scrisă;
 • Spirit organizatoric, de echipă şi practic, bine dezvoltate;
 • Experienţa în ONG şi voluntariatul constituie un avantaj.

Fundaţia pentru SMURD pune la dispoziție:

 • Oportunitatea de a contribui la activități umanitare în România;
 • Mediu de lucru atractiv, echipă tânără și dinamică;
 • Sarcini diverse și stilul de lucru independent;
 • Salariu aliniat la oferta din sectorul neguvernamental;
 • Telefon, laptop și acces la Internet;
 • Posibilitatea de a lucra într-o echipă a cărei viziune este aceea că voluntariatul este o mișcare acceptată, susținută și recunoscută pentru contribuția sa la dezvoltarea, coeziunea, incluziunea și solidaritatea socială în România.
 • Posibilitatea de formare și instruire;

Dacă te regăsești în cele de mai sus și te tentează să te alături nouă, te invităm să trimiți un CV însoțit de o scrisoare de motivație (aceasta reprezintă un document separat, anexat) până la data 31 iulie, ora 23.59, pe adresa de mail office@fundatiapentrusmurd.ro. Vă rugăm să menționați în subiectul mesajului: Angajare Coordonator voluntari.

17/06/16

Fundatia pentru SMURD organizează, în perioada 17 martie – 30 iunie 2016, concursul pentru selectarea a 3 interni/voluntari ce îşi vor desfăşura activitatea în cadrul SMURD Târgu-Mureş, în luna August 2016, dintre studenţii tuturor facultăţilor de medicină din România.

Participanţii la concurs vor avea de redactat un eseu cu tema: „Solutii de dezvoltare a sistemului de acordare a primului ajutor din partea populației în situații de urgență: implementare model de educație a populației, tehnici de promovare, gestiune și coordonare”.

Regulamentul concursului poate fi gasit: AICI.

Fundaţia pentru SMURD va suporta costurile de deplasare, cazare şi masă în perioada bursei la SMURD Târgu Mureş.

Fundaţia pentru SMURD

17 iunie 2016

04/04/16

Pe 7 aprilie, venim la tine in intervalul 12:00-16.00 alaturi de Uber, sa te invatam cateva tehnici esentiale de prim ajutor.

Pentru utilizatorii noi, Uber acopera tariful minim de 30 lei. Fa-ti cont pe Uber.com/app cu codul PENTRUSMURD si vei beneficia de discount la comanda UberSMURD. Daca ai deja cont, roaga un prieten sa isi faca el cont Uber si sa comande.

img_generala_curs_uber_fptsmurd

Initiativa Fundatiei pentru SMURD face parte dintr-o serie mai ampla de actiuni menite sa sprijine activitatea SMURD si sa instruiasca publicul larg cu privire la regulile de prim-ajutor, cu scopul de a salva cat mai multe vieti.

‪#‎UberSMURD‬

21/03/14

Rommedica 2014

Fundatia pentru SMURD va organiza miercuri, 26 martie 2014, in cadrul Targului international de medicina si farmacie, Rommedica 2014, masa rotunda cu tema:

„NOI PERSPECTIVE IN DEZVOLTAREA SISTEMULUI INTEGRAT MEDICAL SI TEHNIC DE URGENTA SI PRIM-AJUTOR”

PROGRAM:

10.00 – 11.00: „Sistemul de telemedicina de urgenta – solutia video” – Prezentare din partea Dlui. Dr. Ion OLARU, Departamentul UPU-SMURD Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

11.00 – 12.00: „Noi perspective in dezvoltarea sistemului integrat medical si tehnic de urgenta si prim-ajutor” – Prezentare din partea Dlui. Dr. Raed ARAFAT, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne.

12.00 – 13.00: Masa rotunda: „Misiuni de salvare aeriana”.

Locatie: ROMEXPO, Centrul Expozitional, Pavilionul C1, sector 1, Bucuresti

Fundatia pentru SMURD
21 martie 2014

27/01/14

UPDATE: In urma analizei dosarelor primite au fost selectate, pentru a beneficia de sprijinul privind participarea la cursul „European Trauma Course”, urmatoarele persoane:

 1. AIGNATOAEI Bogdan, Bucuresti.
 2. CIUBOTARI Alexandrina, Vaslui.
 3. TRANCA Sebastian Daniel, Cluj.
 4. VATAU Dan, Targu-Mures.

––––––––––––––––––––––––––––

Fundatia pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 4 de persoane la cursul „European Trauma Course”, ce se va desfasura in perioada 23-25 februarie 2014, la Targu-Mures.

Persoanele carora se adreseaza acest sprijin sunt medici rezidenti si tineri specialisti, ultimii cu vechime nu mai mare de doi ani in specialitate si care lucreaza in prezent in domeniul medicinii de urgenta.

Mai multe detalii, puteti gasi AICI.

09/12/13

UPDATE! Pentru a putea permite unui numar cat mai mare de studenti sa participe la acest concurs, termenul de transmitere a formularului de inscriere a fost prelungit pana la 31 decembrie 2013.

Fundatia pentru SMURD organizeaza, in perioada 14 februarie-21 februarie 2014, concursul pentru selectarea a 3 bursieri voluntari ce isi vor desfasura activitatea in cadrul SMURD TARGU-MURES, dintre studentii tuturor facultatilor de medicina din Romania.

Pentru inscrierea in concurs trebuie completat formularul disponibil AICI si transmis la adresa de email: voluntar@fundatiapentrusmurd.ro , pana la 31 decembrie 2013, ora 18.00.

Mai multe detalii AICI.

10/10/13

Imagine Conferinta de presa Fundatia Vodafone si Fundatia pentru SMURD Fundatia Vodafone Romania si Fundatia pentru SMURD au finantat reabilitarea noului Centru de formare pentru personalul care intervine in situatii de urgenta, in Targu Mures

Targu Mures, 7 octombrie  2013 – Medicii, asistentii, paramedicii, pompierii si toate categoriile de personal care intervin in situatii de urgenta, din intreaga tara, au acum la dispozitie, un nou centru de pregatire, in Targu Mures.

Mai multe detalii

12/07/13

Avionul medical destinat SMURD este un proiect al Fundatiei pentru SMURD, in colaborare cu Inspectoratul general de aviatie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Imagine avion SMURD

Mai multe detalii AICI.

21/06/13

Fundatia Vodafone Romania da astazi startului celei de-a patra editii a programului „Voluntar de profesie”.

Fundatia Vodafone - Voluntar de profesie

Prin programul Voluntar de profesie, 18 persoane au sansa de a lucra timp de 6 luni pentru beneficiarii unei organizatii non profit care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, intr-unul din domeniile: sanatate, educatie, prevenirea abandonului familial si scolar, programe pentru tineri cu dizabilitati si programe pentru varstnici. Perioada de inscriere este 20 iunie – 14 iulie. Mai multe detalii AICI.