Comunicate diverse

05/12/22

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectiv specific 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;
Obiectiv specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive
Titlul proiectului: Prim ajutor-prin non formal spre normal
Contract nr POCU/987/6/26/154880 (Cod SMIS 2014+: 154880)

Fundatia pentru SMURD in parteneriat cu Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, Scoala gimanziala Barcanesti, Scoala Gimnaziala Boranesti si Scoala Gimnaziala Movilita (scoli din judetul Ialomita)implementeaza timp de 13 luni proiectul “Prim ajutor – prin non formal spre normal”, ID proiect 154880, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara 6 Educatie si competente.

Obiectivul general al proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate pentru 330 de elevi din zona rurala, din care 36 de etnie roma si 10 cu dizabilitati/ CES prin parcursuri de invatare nonformale in sistem outdoor si programe de perfectionare pentru 39 de cadre didactice.

Grupul tinta al proiectului este format din 39 de cadre didactice si 330 de elevi din cele trei scoli partenere. In urma desfasurarii activitatilor nonformale in sistem outdoor, cei mai buni 45 de elevi vor fi sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prim ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –peer educator), prin inscrierea ca voluntar al Fundatiei pentru SMURD.

Principalele rezultate planificate sunt:
-39 cadre didactice participate la cursuri creditate de perfectionare in domeniul educatiei non formale si care vor dezvolta materiale de formare in domeniul prim ajutor in sistem non formal si outdoor
-330 de elevi din zona rurala participanti la activitatile de invatare in sistem nonformal si outdoor
– 1 pachet educational inovativ elaborat, verificat si evaluat in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire
– minim 45 elevi peer educator, inscrisi ca voluntari ai Fundatiei pentru SMURD, premiati
– 30 participanti in taberelor de supravietuire in natura
– o masa rotunda de diseminare la nivel judetean/ regional/ national a pachetului inovativ elaborat

Pentru cei 330 de elevi participanti la proiect, proiectul va duce la:
-cresterea gradului de constientizare asupra beneficiilor participarii la programe de invatare nonformala de tip outdoor pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate
-formarea si dezvoltarea de competente transversale, transferabile, in domeniul primului ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire
– posibilitatea contactului direct cu natura – tabara de supravietuire care va fi organizata in proiect va contribui la asimilarea cunostintelor despre protectia mediului, educatie ecologica si dezvoltare durabila;
-participarea la activitati intr-un mediu relaxant, liber, fara constrangerile pe care le impun „cei patru pereti ai unei sali de clasa” cu nenumarate provocari, astfel ca procesul de educare devine puternic, inspirational si de natura sa schimbe comportamente antisociale, sa creeze o relatie puternica intre copii, bazata pe sprijin reciproc, lucru care se va urmari in special prin capacitarea celor 45 de elevi care vor fi sprijiniti sa devina, la randul lor, instructori de prin ajutor in comunitate (inclusiv pentru colegii lor –peer educator), prin inscrierea ca voluntar al Fundatiei pentru SMURD;
– educatia outdoor ofera un climat diferit de invatare ce permite copiilor care in mod uzual intampina dificultati de invatare (cu dizabilitati/CES) si au un nivel scazut de performanta scolara, sa devina motivati, contribuind la includerea acestora in educatie si la reintegrarea lor sociala, reprezentand astfel un element de inovare sociala.

Un beneficiu major in urma implementarii proiectului va fi evident si la nivelul personalului didactic:

– se vor implementa actiuni care sa sustina adecvarea ofertei educationale si formarii profesionale prin cursurile de perfectionare si instruire realizate de specialistii in activitati nonformale din domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire prin proiect
-vor fi implementate la nivel local (si diseminate ulterior la nivel judetean) modalitati inovatoare, pilotate in cadrul proiectului, de stimulare si mentinere a interesului elevilor pentru dobandirea de competente transversale prin activitati nonformale in sistem outdoor;
-se va urmari cresterea calitatii procesului didactic si educational orientat pe nevoile elevilor -imbunatatirea relatiei dintre personalul didactic si elevi
-obtinerea de abilitati si competente in domeniul prim ajutor, pregatire pentru situatii de dezastre si activitati outdoor de dezvoltarea abilitati de tip supravietuire, ne asteptam sa duca la dezvoltarea competentelor in lucrul cu elevii aflati in risc de parasire timpurie a scolii si provocarile asociate acesteia, modalitati de aducere in scoala a copiilor, abordarile multidisciplinare, crearea unui mediu pozitiv de invatare, metode de lucru pentru copiii cu probleme de comportament, sprijinirea diversitatii si tolerantei in cadrul scolii, care le vor permite
continuarea acestor procese educationale de calitate si in anii viitori, cu noi generatii de elevi, in vederea dezvoltarii unei scoli incluzive.

Toate aceste beneficii obtinute ca urmare a implementarii proiectului pentru elevii si personalul didactic se vor concretiza intr-o reducere si prevenire a abandonului scolar timpuriu si in promovarea accesului egal la invatamantul primar si gimnazial de calitate prin invatarea nonformala in sistem outdoor atat la nivel judetean (in cele 3 scoli din judetul Ialomita) cat si la nivel national, prin pachetul educational inovativ care va fi elaborat si puse la dispozitie gratuit pe pagina web/ de facebook a proiectului si va fi diseminat prin masa rotunda la
nivel local si judetean ce va fi organizata la finalul proiectului.

Bugetul proiectului: Valoarea proiectului este de 1,727,171.32 (valoarea totală) din care: 1,719,364 lei finanţarea nerambursabilă si 7807,32 lei cofinanțare.

Durata de implementare: 13 luni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Date de Contact:pocu154880@fundatiapentrusmurd.ro
Fundatia pentru SMURD
Manager de proiect: Dr Ioana Dărămuș

18/04/22

În cadrul proiectului destinat Republicii Moldova pentru modernizarea capacităților în domeniul medicinii militare (furnizare de echipamente de prim-ajutor și cursuri de formare) finanțat prin Fondul de Asistență DCB TF – Project information for Republic of Moldova military medicine enhancement project, coordonat de către Fundația pentru SMURD cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență, în faza de achiziție s-au conturat specificațiile tehnice și cantitățile aferente pentru următoarele seturi de echipamente:

 

 

În acest sens, firmele și companiile care sunt interesate să prezinte oferte comerciale pentru echipamentele de prim-ajutor, pot trimite e-mail la adresa office@fundatiapentrusmurd.ro până pe data de 9 mai 2022, ora 12.00 CET. Ofertele comerciale trebuie să includă și transportul echipamentelor în Republica Moldova. Doar ofertele complete vor fi luate în considerare.

01/09/21

In perioada 11-12 Octombrie 2021 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Pediatric Basic ICU (Terapie Intensivă Pediatrică de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, medicilor rezidenți/specialiști/primari în pediatrie cu puțină experiență în terapie intensivă pediatrică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului pediatric critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre- curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20paeds.htm

Numărul maxim de participanții este de 25.

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Sipos Emese

Email: siposemese@yahoo.com

Taxa de curs este de 450 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

17/07/19

În perioada 3-4 Octombrie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul „Mechanical ventilation: beyond basic” (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul

https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20MV.htm

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro
Mai mult

17/07/19

În perioada 19-20 Septembrie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu mai puțină experiență în terapie intensivă.
Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.
Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre curs.
Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul
AICI

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truţă Sorana

Email: struta@smurd.ro Mai mult

13/06/19

“Punct de prim ajutor. Fii salvator!” –  un program de educare a populației și dotare a spațiilor publice și comerciale cu echipamente avansate de asistență medicală de urgență

București, 13 iunie 2019 – Astăzi, Departamentul pentru Situații de Urgență, cu sprijinul LIDL România și al Fundației pentru SMURD lansează programul național “Punct de prim ajutor. Fii salvator!”, pentru educarea populației în acordarea primului ajutor în situații de urgență și dotarea unor spații publice intens tranzitate cu un tip de echipament extrem de performant, care, prin tehnica avansată folosită, devine un punct de prim ajutor, menit să salveze populația în  situații de urgență, până la sosirea echipajelor medicale SMURD sau a Serviciilor de Ambulanță.

Acest punct de prim ajutor are încorporat un defibrilator automatic, pulsoximetru pentru măsurarea pulsului și a saturației de oxigen din sânge, un aparat de electrocardiogramă și o sursă de oxigen. Aparatul, odată ce a fost mutat din locul unde este în mod normal amplasat, apelează automat numărul de urgență 112 pentru a semnala folosirea lui și pentru a pune în legătură persoana care acorda îngrijiri la fața locului cu un medic care o poate ghida. Acest tip de echipament, care poate acorda primul ajutor pacienților cu diferite afecțiuni poate fi utilizat cu minimă pregătire sau pe baza indicațiilor date de aparat sau dispecerat.

Programul național „Punct de prim ajutor. Fii salvator!” presupune dotarea spațiilor publice și comerciale, în total 370 de locații la nivel național.  Dintre acestea, 105 echipamente medicale avansate vor fi instalate în locuri publice din București (27), Iași (12), Timișoara (12), Cluj (12), Constanța (12), Oradea (10), Sibiu (10) şi Târgu Mureș (10), restul fiind amplasate în toate magazinele Lidl din România.

Prima etapă în acest demers va începe în noiembrie 2019 prin instalarea a 40 de echipamente medicale în București. Dintre acestea, 27 vor fi distribuite în cele mai aglomerate spații publice, dintre care amintim stații de metrou, gări, dar și alte locații pe care le vom alege în funcție de numărul de intervenții medicale din ultimii ani.

Bugetul total al proiectului este de 5.019.420 LEI. Astfel, din totalul de 370 de echipamente medicale, LIDL România susține dotarea la nivel național cu 340 de defibrilatoare, iar Fundația pentru SMURD va asigura cofinanțarea proiectului prin achiziția a 30 echipamente medicale destinate spațiilor publice.

“Acest proiect este vital pentru dezvoltarea viitoare a sistemului integrat de intervenţie în situaţii de urgenţă. Prin dotarea locurilor publice, dar şi a spaţiilor comerciale cu echipamente avansate de asistenţă medicală de urgenţă, cetaţenii pot sprijini sistemul de urgenţe în locurile foarte aglomerate din oraş, clădirile publice sau unele spaţii comerciale. Pot face aceasta utilizând acest echipament medical avansat, care îi permite cetăţeanului să intervină, fără a exista riscul de a greşi, aflându-se în permanenţă în contact cu dispeceratul de urgenţă şi alertând, încă de la început, echipajele medicale, ce pot oferi suport avansat.

„Prezenţa acestui echipament avansat în locuri aflate la îndemâna populaţiei şi folosit de către oamenii obișnuiţi este foarte importantă, având în vedere că odată cu fiecare minut pierdut șansele de supraviețuire scad cu 10% în cazul neacordării primului ajutor în situaţii de stop cardio-respirator. Apreciem implicarea companiilor private în astfel de demersuri și lunga colaborare cu Lidl România și invităm și alte companii să se alăture demersului nostru de a găsi soluții pentru a salva vieți,” a declarat dr. Raed Arafat, Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Mai mult

28/03/19

În perioada 6-7 Iunie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite AICI

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truţă Sorana

Email: struta@smurd.ro Mai mult

11/01/19

În perioada 02-03 Mai 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Pediatric Basic ICU (Terapie Intensivă Pediatrică de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, medicilor rezidenți/specialiști/primari în pediatrie cu puțină experiență în terapie intensivă pediatrică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului pediatric critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre- curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20paeds.htm

Mai mult

09/01/19

În perioada 14-15 martie 2019 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul „Mechanical ventilation: beyond basic” (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul

https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC%20MV.htm

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

06/12/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, materiale consumabile, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Coduri CPV:

COD CPV 30199000 – 0

COD CPV 30125100 – 2

COD CPV 39263000 – 3

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 17 decembrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

06/12/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de inchiriere spatiu, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: COD CPV 70310000 – 7

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 17 decembrie 2018, ora 10:00.

Documente anexa:

 

06/12/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 30000000-9.

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 17 decembrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

30/11/18

Prin intermediul proiect de instituire a centrelor mobile de instruire se vor crea echipe de formatori, care vor avea la dispoziţie un autovehicul dotat cu toate echipamentele medicale şi de instruire necesare pentru a putea susţine cursuri de formare a populaţiei privind comportamentul adecvat care trebuie adoptat într-o situaţie de urgenţă.

Scopul proiectului: Oameni mai buni, mai bine pregătiţi, oameni care se simt în mai multă siguranţă şi, în final, oameni care vor face faţă unei situaţii de urgenţă cu mai mult calm şi auto-control decât până în prezent!

centre_mobile_instruire_smurd_1

25 noiembrie 2018 – Cursul de Prim Ajutor

Evenimentul a fost destinat persoanelor fara pregatire medicala și a avut loc începând cu in Bucuresti. Participarea este gratuită.

În cadrul cursului au fost exersate alături de voluntarii noștri resuscitarea cardio-pulmonară la adult și sugar, poziția laterală de siguranță și dezobstrucția de căi aeriene la adult, copil și sugar. Cursul a avut o parte teoretică (50 minute) și o parte practică (aproximativ 3 ore).

Mai multe informaţii AICI

 

Mai mult

27/11/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de inchiriere spatiu, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: COD CPV 70310000 – 7

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 noiembrie 2018, ora 10:00..

Documente anexa:

 

21/11/18

Fundaţia pentru SMURD și Asociaţia Technology and Innovation for Society/Tehnologie şi Inovare pentru Societate anunţă începerea  implementării proiectului:

 „Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI).

Proiectul face parte din apelul: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020.

Beneficiar: Fundaţia pentru SMURD

Partener : Asociatia Technology and Innovation for Society/ Tehnologie si Inovare pentru Societate

Valoarea totală a proiectului: 996000 lei

Valoarea cofinanțării UE: 976079,99 lei

Data de începere: 6 August 2018

Data finalizarii: 5 August 2019

Codul proiectului: 113009

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini ONG-urile participante pentru a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, în concordanţă cu măsurile stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea şi promovarea unei reţele tematice „voluntarIconnect”.
 2. Creşterea capacităţii a 2 ONG-uri de a se implica în dezvoltarea de acţiuni de formulare şi promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern.
 3. Dezvoltarea de către ONG-urile participante a unor instrumente şi mecanisme independente de monitorizare şi evaluare.

Rezultate anticipate:

 • 2 ONG-uri cu capacitate crescută de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • 1 reţea tematică dezvoltată în domeniul răspunsului la situaţii de urgenţă care grupeaza 12 ONG-uri şi este dezvoltată prin intermediul aplicaţiei „voluntarIconnect” din cadrul platformei electronice „voluntarI”;
 • 12 ONG-uri participante la reţeaua tematică „voluntarIconnect”;
 • 10 acorduri de parteneriat semnate cu ONG-uri care încurajează activităţile de voluntariat în domeniul serviciilor publice şi mai ales în domeniul rezilienţei comuntăţilor la situaţiile de urgenţă;
 • minim 6 scrisori lunare de informare (de tip Newsletter) transmise prin intermediul platformei “voluntarI”;
 • 70 de persoane (reprezentanţi ai ONG-urilor participante) participă la activități de formare în domeniul “Politici publice alternative privind răspunsul la situaţii de urgenţă”;
 • 1 curs on-line realizat şi funcţional prin intermediul platformei “voluntarI”;
 • 8 consultări de tip focus-group;
 • minim 3 scenarii de politică publică-opţiuni de intervenţie identificate;
 • minim 3 evaluari contrafactuale ale impactului scenariilor estimat realizate;
 • 1 platformă electronică pentru gestionarea voluntarilor pentru situaţii de urgenţă realizată şi testată;

Politica publică propusă şi instrumentele puse la dispoziţie prin platforma electronică interactivă «voluntar inteligent» (voluntarI) dezvoltă şi introduc sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni în domeniul răspunsului la situaţiile de urgenţă.

Fundaţia pentru SMURD este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 2006, ca persoană juridică privată, non-profit, apolitică, independentă de orice altă instituție sau persoană, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor care locuiesc și muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical și tehnic de urgență și prim ajutor. Fundația pentru SMURD derulează proiecte destinate construcţiei unui sistem integrat de asistență medicală, tehnică de urgență și prim ajutor puternic prin intermediul unor parteneriate durabile între instituțiile abilitate, cum ar fi, dar fără a se limita la, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Unitatea Specială de Aviație, Ministerul Sănătății, administrațiile publice locale și alte companii și organisme responsabile și dornice să se implice în acest sens. Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt disponibile pe http://www.fundatiapentrusmurd.ro

Asociaţia Technology and Innovation for Society/ Tehnologie şi Inovare pentru Societate este, conform statutului, o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Scopul asociaţiei este: stimularea utilizării tehnologiei ȋn guvernare pentru creşterea calităţii serviciilor publice, stimularea spiritului civic, dezvoltarea oamenilor şi a comunităţilor şi creşterea calităţii vieţii. Ne propunem să dezvoltăm soluţii inovative pentru societate. Printre obiectivele statutare ale asociaţiei se numără: Căutarea continuă de oportunităţi pentru voluntari şi studenţi dornici să-şi ofere energia şi compasiunea în lupta cu provocările actuale (18); oferirea de servicii de măsurare a calităţii vieţii populaţiei (24); Realizarea unor asocieri şi a unor cooperări în plan naţional şi internaţional pentru realizarea unor proiecte şi programe în domeniul administraţiei publice (39); Asistenţă umanitară şi asistenţă în regim de urgenţă pentru zonele urbane şi rurale aflate în dificultate (86); Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice (90); Dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social şi civic (91); Dezvoltarea de actiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, conform SCAP (92); Dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susţinerea şi promovarea iniţiativelor de reformă a administraţiei publice şi de interacţiune cu autorităţile (93).

Comunicat-de-presa – Lansare proiect

                                                                             FUNDAȚIA PENTRU SMURD

21/11/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 30000000-9.

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: joi, 29 noiembrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

21/11/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, materiale consumabile, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Coduri CPV:

COD CPV 30199000 – 0

COD CPV 30125100 – 2

COD CPV 39263000 – 3

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 noiembrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

29/10/18

Fundaţia pentru SMURD a implementat un proiect de construcţie a unor centre mobile regionale pe structura unui microbuz, dotate cu echipamente de simulare şi instruiri specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă a salvatorilor, pentru actualizarea cunoştinţelor de specialitate şi creşterea competenţelor.

În baza parteneriatului semnat de Fundația pentru SMURD și Rompetrol, am inaugurat in 2018 un nou proiect, care presupune achiziția si dotarea specifica a două centre mobile de instruire, având structura unor automobile de tip furgonetă, pentru derularea programelor de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență destinate paramedicilor SMURD.

Angajații din sistemul de urgență lucrează în fiecare zi pentru a proteja populația. Dar nu pot face lucrul acesta fără o pregătire adecvată. Este necesar ca personalul din sistemul de urgenţă sa beneficieze de activitatea de formare profesionala continua si îmbunătățirea competenţelor lor de salvare a vieții.

Prin intermediul acestui proiect activitatea de formare va fi deplasată către ei printr-un mijloc de instruire mult mai eficient.

Un aspect pozitiv este că centrul de instruire va putea să se deplaseze în diverse oraşe ale ţării, în staţiile de ambulanţă, centrele SMURD, staţiile de pompieri, unde se poate instrui personalul fără a părăsi centrele în care îşi desfăşoară activitatea.

Mai mult

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, materiale consumabile, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Coduri CPV:

COD CPV 30199000 – 0

COD CPV 30125100 – 2

COD CPV 39263000 – 3

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de inchiriere spatiu, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: COD CPV 70310000 – 7

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00..

Documente anexa:

 

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT, în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 30000000-9.

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de realizare de material educationale pentru training on-line (filme educationale, clipuri, poze) în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 92111250-9 – producţie de filme de informare

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Mai mult

25/10/18

Fundatia pentru SMURD cu sediul în Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Targu Mures, telefon 0733008237, fax 0265.219.102, intenționează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de dezvoltare platforma interactiva online în cadrul proiectului “Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul operational capacitate administrative POCA

Cod CPV: 30211300-4 – platforme informatice

Depunerea ofertelor: prin email la: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro

Data limită de depunere a ofertelor este: luni, 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Documente anexa:

02/10/18

In perioada 15-16.11.2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Mechanical ventilation: beyond basic (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite AICI

Pentru informații suplimentare și înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea. Mai mult

02/10/18

În perioada 13-14 Decembrie 2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de bază). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite AICI

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informații suplimentare si înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

29/08/18

In urma comunicatului prin care anuntam ca Fundatia Pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 100 de persoane la EUSEM 2018, publicam mai jos selectia participantilor:

LISTA selectie EUSEM 2018 – AICI

LISTA – doar taxa de participare – AICI

Fiecare dintre persoanele de mai sus vor primi un email pentru a confirma prezenta si detaliile legate de taxa de participare, hotel si procedura de decont a biletului de avion conform comunicatului initial.

Pentru informatii suplimentare, email la: eusem@fundatiapentrusmurd.ro

Sustinerea din partea Fundatiei pentru SMURD va include:
– transportul cu avionul sub forma de decont: Fundatia pentru SMURD va deconta, pe baza documentelor justificative de plata, suma de 200 EUR din valoarea biletului dus-intors. Aceasta varianta presupune achizitia biletului in regim propriu (exista variante accesibile ca pret pe ruta Bucuresti – Glasgow – Bucuresti sau Cluj Napoca – Glasgow – Cluj Napoca);
– cazarea cu mic dejun, loc in camera twin, pe durata congresului, in perioada 9-12 septembrie 2018;
– taxa de participare la Congres.

 

Fundatia pentru SMURD

08/08/18

Fundatia pentru SMURD va sustine participarea unui numar de 100 de persoane la cel de-al XII-lea Congres European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2018, ce se va desfasura la Glasgow, Marea Britanie, in perioada 9-12 septembrie 2018. Acest sprijin se adreseaza medicilor rezidenti, studentilor, medicilor specialisti, medicilor primari, asistentilor medicali, paramedicilor, care nu au beneficiat in ultimii doi ani (anii 2017 si 2016), de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD.

Persoanele care au depus lucrari stiintifice (si au primit acceptul din partea EUSEM), doar in calitate de autor, beneficiaza in mod automat de sustinerea Fundatiei pentru SMURD (este necesara totusi completarea formularului de inscriere de mai jos).

In cadrul procesului de selectie vor fi luate in considerare urmatoarele criterii de departajare:

– depunerea si acceptarea prezentarii unei lucrari stiintifice la acest congres;

– sa nu fi beneficiat in ultimii doi ani (anii 2017 si 2016) de acest tip de sustinere din partea Fundatiei pentru SMURD;

– activitatea de voluntariat;

– cunoasterea obligatorie a limbii engleze;

– specialitatea;

– recomandari privind activitatea profesionala desfasurata.

Sustinerea din partea Fundatiei pentru SMURD va include:
– transportul cu avionul: Fundatia pentru SMURD va deconta, pe baza documentelor justificative de plata, suma de 200 EUR din valoarea biletului dus-intors. Aceasta varianta presupune achizitia biletului in regim propriu (exista variante accesibile ca pret pe ruta Bucuresti – Glasgow – Bucuresti sau Cluj Napoca – Glasgow – Cluj Napoca);
– cazarea cu mic dejun, loc in camera twin, pe durata congresului, in perioada 9-12 septembrie 2018;
– taxa de participare la Congres.

Pentru inscriere, va rugam sa completati formularul de mai jos pana la data limita: 15 august 2018, ora 17.00.

AICI – FORMULARUL DE INSCRIERE

Mai multe detalii cu privire la organizarea Congresului European de Medicina de Urgenta, puteti gasi aici: http://www.eusemcongress.org/en/

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne scrieti pe email la: eusem@fundatiapentrusmurd.ro

Fundatia pentru SMURD

05/07/18

Motociclete SMURD – Iaşi, 3 august 2018

Moto SMURD Iasi

Motociclete SMURD intervin în Iaşi pentru acordarea primului ajutor în situaţii de urgenţă, cu sprijinul financiar LIDL România

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul financiar al LIDL Romania a finalizat achiziția şi dotarea completă a 2 motociclete de intervenție urbană şi procesul de instruire specifică, respectiv echiparea cu seturi complete de echipamente de protecţie moto, tip vară/iarnă a 10 paramedici SMURD. Toate acestea sunt destinate îmbunătăţirii activităţii de intervenţie, tip SMURD, desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi. De asemenea, paramedicii SMURD au urmat cursuri de perfecţionare pentru conducerea motocicletelor în condiţiile periculoase, specifice activităţii de salvare de vieţi omeneşti.

Acest proiect a fost implementat iniţial în Bucureşti, unde timpul foarte scurt de răspuns al motocicletelor SMURD la intervenție, de doar 3 – 5 minute în medie, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe, dovedindu-și eficiența prin numărul de intervenții, și anume, peste 4000 de acțiuni doar în 2016 și 2017. În cursul anului trecut, proiectul a continuat, și patru motociclete SMURD au ajuns la Cluj și Constanța, în cele două orașe paramedicii motocicliști intervenind la peste 200 de cazuri. Existența unei flote de motociclete SMURD va face posibilă executarea de misiuni de intervenție, cu plecare promptă la solicitări și cu costuri minime, având în vedere consumul scăzut de carburant.

Cele două motociclete, ce vor intra în dotarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, sunt echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator de secreții și geantă medicală de urgență şi alte echipamente specifice. De asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu sisteme speciale de comunicații.

Sprijinul financiar al LIDL Romania, pentru realizarea proiectului in Iaşi este de 287,500 RON.

Fundatia pentru SMURD a oferit sprijin logistic si a sustinut financiar implementarea proiectului, cu suma de 16,600 RON.

“Ne mândrim cu faptul că Lidl este o companie responsabilă în toate domeniile noastre de activitate și că reușim să contribuim astfel la un viitor mai bun. Dezvoltăm în mod constant proiecte ce propun soluții pentru diferitele nevoi ale comunității, iar parteneriatul dintre Lidl si SMURD este unul care salvează vieți – în adevăratul sens al cuvântului. Ne bucurăm că, prin această donație, putem sprijini activitatea echipajelor de intervenție. Iași este al cincilea oraș din România în care Lidl a donat motociclete către ISU și ne dorim să ne putem extinde contribuția către cât mai multe regiuni ale țării. ” a declarat Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR în cadrul LIDL România.

“Ne bucurăm să ne aflăm astăzi la Iași unde acest proiect își va arăta eficiența intervenind în situații de urgență, iar prin simplul fapt că, în acest moment, motocicletele SMURD intervin în toate orașele, capitale de regiuni, acest proiect devine unul de eficiență națională. Nu ne oprim aici și vom continua cu sprijinul partenerilor noștri, Lidl România și Fundația pentru SMURD, să dezvoltăm conceptul de intervenție rapidă și răspuns promt oferit de către aceste motociclete, în cât mai multe orașe, în special în cele care cunosc expansiunea timpurilor.” a declarat dr. Raed Arafat.

“Având în vedere că prioritatea noastră rămâne creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, începând de astăzi, două motocicletele de interventie urbana SMURD vor deservi municipiul Iași. Destinate primei intervenții medicale și dotate cu echipamente necesare acordării primului ajutor calificat, acestea vor asigura optimizarea răspunsului la solicitările celor aflați in nevoie.  Salut sprijinul acordat de partenerii noștri care au crezut în beneficiile și necesitatea  acestui proiect și le mulțumesc pentru  susținererea acțiunilor derulate în sprijinul semenilor.” a declarat dl. General de brigadă Dan-Paul IAMANDI, inspector general, IGSU.

 

Motociclete SMURD – Timişoara, 5 iulie 2018

 

moto SMURD Timis

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul financiar al LIDL Romania a finalizat achiziția şi dotarea completă a 2 motociclete de intervenție urbană şi procesul de instruire specifică, respectiv echiparea cu seturi complete de echipamente de protecţie moto, tip vară/iarnă a 12 paramedici SMURD. Toate acestea sunt destinate îmbunătăţirii activităţii de intervenţie, tip SMURD, desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiș. De asemenea, paramedicii SMURD au urmat cursuri de perfecţionare pentru conducerea motocicletelor în condiţiile periculoase, specifice activităţii de salvare de vieţi omeneşti.

Acest proiect a fost implementat iniţial în Bucureşti, unde timpul foarte scurt de răspuns al motocicletelor SMURD la intervenție, de doar 3 – 5 minute în medie, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe, dovedindu-și eficiența prin numărul de intervenții, și anume, peste 4000 de acțiuni doar în 2016 și 2017. În cursul anului trecut, proiectul a continuat, și patru motociclete SMURD au ajuns la Cluj și Constanța, în cele două orașe paramedicii motocicliști intervenind la peste 200 de cazuri. Existența unei flote de motociclete SMURD va face posibilă executarea de misiuni de intervenție, cu plecare rapidă la solicitări și cu costuri minime, având în vedere consumul scăzut de carburant.

Cele două motociclete, ce vor intra în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiș, sunt echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării extrem de rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator de secreții și geantă medicală de urgență şi alte echipamente specifice. De asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu sisteme speciale de comunicații.

Sprijinul financiar al LIDL Romania, pentru realizarea proiectului in Timisoara este de 287,500 RON.

Fundatia pentru SMURD a oferit sprijin logistic si a sustinut financiar implementarea proiectului in Timisoara, cu suma de 16,600 RON.

Sprijinim de mai bine de trei ani demersurile Fundației pentru SMURD, care, datorită motocicletelor de intervenție rapidă, a reușit să salveze mii de vieți în tot acest timp, în ciuda traficului din ce în ce mai îngreunat. După București și Ilfov în 2015, Lidl a donat anul trecut câte două motociclete complet echipate către ISU Cluj-Napoca și ISU Constanța, iar anul acesta ne bucurăm să ne putem extinde contribuția și către noi aglomerări urbane. Începem astăzi cu Timișoara, vom continua cu Iași și ne dorim să sprijinim în cât mai multe regiuni ale țării eroii care fac parte din echipajele SMURD,” a declarat Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR în cadrul LIDL România.

“ Trei ani de când acest proiect își demonstrează eficiența, iar când fac această afirmație, mă rezum la cifra intervențiilor comune: peste 4000 de acțiuni venite în sprijinul populației. București, Cluj, Constanța și, de azi, Timișoara nu sunt orașe alese întâmplător pentru a aloca aceste motociclete SMURD. Sunt orașe cu o expansiune rapidă, cu o societate permanent în evoluție, dar cu și nevoi ale populației din ce în ce mai multe. În aceste condiții, sistemul de urgență trebuie să-și arate flexibilitatea, capacitatea de a se alinia la toate aceste schimbări ale vremurilor. Iar motocicletele SMURD fac posibile intervenții rapide în sprijinul populației, cu un timp de reacție prompt și costuri minime. Mulțumesc pe această cale partenerilor noștri, Lidl România, pentru încrederea pe care ne-o acordă în continuare în dezvoltarea proiectului și mai ales pentru sprijinul financiar, fără de care astăzi nu puteam vorbi de motocicletele de intervenție urbană” a declarat dr. Raed Arafat.

“Reacţia într-o situaţie de urgenţă este esenţială. Luptele contracronometru purtate de pompierii salvatori fac de fiecare dată diferenţa între viaţă şi moarte.

Începând de astăzi, dotarea echipajelor operative timişorene va fi completată cu 2 motociclete SMURD destinate intervenţiilor urbane, care să răspundă urgenţelor medicale,  în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri. Dotate cu dispozitive medicale necesare acordării rapide a primului ajutor şi paramedici  care au urmat cursuri de conducere defensivă, motocicletele SMURD vor acoperi în mod eficient solicitările venite din partea cetăţenilor.

Adresez mulţumiri Fundaţiei pentru SMURD şi Lidl România care au înţeles beneficiile şi importanţa acestui serviciu pentru comunitate, atât de necesar în optimizarea timpului de răspuns în misiunile de salvare a semenilor noştri” a declarat inspectorul general al IGSU. Mai mult

16/03/18

În perioada 3-4 Mai 2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă. Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proporție de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuie parcurse și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite AICI.

Numărul maxim de participanții este de 24. Pentru informații suplimentare si înscriere, persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro .

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

Mai mult

12/01/18

În perioada 01-02.03.2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul Național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Mechanical ventilation: beyond basic  (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază) și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul AICI

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana.

Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea. Mai mult

11/12/17

În perioada 25-26 ianuarie 2018 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proportie de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și accesul la o aplicație pentru telefon mobil/tabletă (include unele prezentări, manual de curs, algoritmi), care trebuiesc parcurse și vor susține un test on line precurs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul AICI

Numărul maxim de participanții este de 24.

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 400 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea. Mai mult

18/09/17

Perioadă curs: 26-27 octombrie 2017 (între orele 08.00-18.30).

Locaţia: Centrul Naţional de Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă Târgu Mureş

Termen limită de inscriere: 22 septembrie 2017.

Contact înscrieri:

Email: hajnal.vass@fundatiapentrusmurd.ro

Telefon: 0723-388-809

Toate detaliile acestui curs se găsesc aici: AFIS CURS BASIC FOR NURSES 26-27 OCT 2017

31/08/17

Motociclete SMURD – Cluj Napoca, 30 august 2017.

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul financiar al LIDL Romania a finalizat achiziția şi dotarea completă a 2 motociclete de intervenție urbană şi procesul de instruire specifică, respectiv echiparea cu seturi complete de echipamente de protecţie moto, tip vară/iarnă a 10 paramedici SMURD din cadrul ISU Cluj. De asemenea, acestia au urmat cursuri de perfecţionare pentru conducerea motocicletelor în condiţiile periculoase, specifice activităţii de salvare de vieţi omeneşti.

Acest proiect a fost implementat iniţial în Bucureşti, unde timpul foarte scurt de răspuns al motocicletelor SMURD la intervenție, de doar 3 – 5 minute în medie, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe, în peste 2100 de acţiuni de salvare în 2016, au dovedit eficiența acestui serviciu. Existența unei flote de motociclete SMURD va face posibilă executarea de misiuni de intervenție, cu plecare aproape instantanee la solicitări și cu costuri minime, având în vedere consumul scăzut de carburant.

Cele două motociclete sunt echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării extrem de rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator de secreții și geantă medicală de urgență şi alte echipamente specifice. De asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu sisteme speciale de comunicații.

Sprijinul financiar al LIDL Romania, pentru implementarea proiectului în Constanţa şi Cluj-Napoca, este de 500,000 RON.

„Ne bucurăm să putem sprijini în continuare demersurile Fundației pentru SMURD, pentru a eficientiza la maximum intervențiile care fac diferența între viață și moarte. Cele peste 2100 de intervenții în care au acționat motocicletele SMURD din București și Județul Ilfov confirmă randamentul acestora în condițiile unui trafic din ce în ce mai îngreunat și ne încurajează să credem că cele două motociclete care vor intra în dotarea ISU Cluj-Napoca vor salva vieți”, a declarat Maria Pârvuleasa, PR Manager, Lidl România.

„Cluj-Napoca a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii ani, iar sistemul integrat de urgenţă trebuie să ţină pasul cu nevoile cetăţenilor din acest oraş important. Noi trebuie sa ne adaptam, astfel încât să facem posibile intervenţii rapide in sprijinul populaţiei din zonă. Operaţionalizarea a doua motociclete SMURD face parte din aceasta strategie care a fost gândită de mult pentru acest oraş. Mă bucur că LIDL România s-a alăturat şi în acest demers după București şi Constanta. Sprijinul financiar din partea LIDL Romania ne ajută la îmbunătăţirea activităţii şi îndeplinirea acestei nevoi de transport rapid, în situaţii de urgenţă, pentru acordarea primului ajutor calificat, posibil cu ajutorul motocicletelor de intervenție urbană”, a declarat dl. dr. Raed Arafat.

„Răspunsul eficient intr-o situație limita rămâne obiectivul nostru prioritar. Am căutat mereu soluții și am reușit sa oferim servicii de calitate cetățenilor cu ajutorul tehnicii rapide și performante de intervenție. Demersurile noastre s-au armonizat viziunii partenerilor noștri care ne-au susținut și ne susţin pe acest drum, în sprijinul și pentru siguranţa semenilor noștri.”, a declarat inspectorul general al IGSU, Colonel ing. Daniel DRAGNE”

Motociclete SMURD – Constanta, 20 august 2017

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul financiar al LIDL Romania a finalizat achiziția şi dotarea completă a 2 motociclete de intervenție urbană şi procesul de instruire specifică, respectiv echiparea cu seturi complete de echipamente de protecţie moto, tip vară/iarnă a 13 paramedici SMURD din cadrul ISU Constanţa. De asemenea, aceştia au urmat cursuri de perfecţionare pentru conducerea motocicletelor în condiţiile periculoase, specifice activităţii de salvare de vieţi omeneşti.

Acest proiect a fost implementat iniţial în Bucureşti, unde timpul foarte scurt de răspuns al motocicletelor SMURD la intervenție, de doar 3 – 5 minute în medie, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe, în peste 2100 de acţiuni de salvare în 2016, au dovedit eficiența acestui serviciu. Existența unei flote de motociclete SMURD va face posibilă executarea de misiuni de intervenție, cu plecare aproape instantanee la solicitări și cu costuri minime, având în vedere consumul scăzut de carburant.

Cele două motociclete sunt echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordării extrem de rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusă cu laringoscop, aspirator de secreții și geantă medicală de urgență şi alte echipamente specifice. De asemenea, motocicletele vor fi dotate și cu dispozitive de avertizare sonoră și luminoasă, dar și cu sisteme speciale de comunicații.

„Minutele câștigate datorită motocicletelor de intervenție rapidă fac, de multe ori, diferența dintre viață și moarte. Cele peste 2100 de intervenții în care au acționat motocicletele SMURD din București și Județul Ilfov anul trecut reprezintă, de fapt, 2100 de cazuri în care salvatorii SMURD au reușit să acorde ajutor într-un timp mult mai scurt, în ciuda traficului care se îngreunează pe zi ce trece. Suntem onorați să sprijinim și în alte regiuni ale țării echipajele SMURD, adevărați eroi ai zilelor noastre”, a declarat Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR în cadrul LIDL România.

„Orașul Constanța nu a fost ales întâmplător. În sezonul estival, serviciile de urgență sunt solicitate la maximum și, de aceea, motocicletele SMURD asigură intervenții prompte și salvatoare de vieți. Sincere aprecieri tuturor celor care s-au implicat în susținerea bunei desfășurări a serviciilor de intervenţie rapidă şi de înaltă competenţă a echipajelor SMURD. Sprijinul financiar din partea LIDL Romania ne ajută la îmbunătăţirea activităţii şi îndeplinirea acestei nevoi de transport rapid, în situaţii de urgenţă, pentru acordarea primului ajutor calificat, posibil cu ajutorul motocicletelor de intervenție urbană.”, a declarat dl. dr. Raed Arafat.

„Întotdeauna îi preţuim pe cei care vorbesc prin acțiunile lor şi nu prin cuvinte. Faptul că nu suntem singuri pe acest drum ne-o dovedeşte evenimentul pentru care suntem astăzi aici şi pe care îl consider o reuşită– un proiect care se armonizează eforturilor IGSU în asigurarea şi menţinerea climatului de siguranţă la nivelul comunităţilor şi dorinţa partenerilor noştri de a se ralia demersurilor iniţiate, în sprijinul şi pentru cetăţean”, a declarat inspectorul general al IGSU, Colonel ing. Daniel DRAGNE”.

Mai mult

14/08/17

Fundatia organizează, în perioada 13 – 20 August 2017, concurs pentru selectarea a 5 interni/voluntari ce îşi vor desfăşura activitatea în cadrul UPU SMURD Târgu-Mureş, în perioada 28 August – 8 Septembrie 2017, dintre studenţii tuturor facultăţilor de medicină din România. Studenţii vor avea posibilitatea să participe, să participe alături de voluntarii SMURD Mureş, la toate activităţile întreprinse de aceştia.
Participanţii la concurs vor avea de redactat un eseu cu tema: „Modalitati de imbunatatire a relatiei pacient – medic in medicina de urgenta”. Regulamentul poate fi gasit AICI
Costurile de deplasare, cazare şi masă în perioada bursei la SMURD Târgu Mures vor fi acoperite integral de catre Fundatia pentru SMURD.

31/07/17

Fundatia pentru SMURD va sustine financiar participarea unui numar de 100 de persoane la cel de-al XI-lea Congres European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2017, ce se va desfasura la Atena, Grecia, in perioada 23-27 septembrie 2017. Acest sprijin se adreseaza medicilor rezidenti, studentilor, medicilor specialisti, medicilor primari, asistentilor medicali, paramedicilor, care nu au beneficiat in ultimii doi ani (anii 2016 si 2015), de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania.

Persoanele care au depus lucrari stiintifice (si au primit acceptul din partea EUSEM 2017), doar in calitate de autor, beneficiaza in mod automat de sustinerea Fundatiei pentru SMURD (este necesara totusi completarea formularului de inscriere de mai jos).

In cadrul procesului de selectie vor fi luate in considerare urmatoarele criterii de departajare:

– depunerea si acceptarea prezentarii unei lucrari stiintifice la acest congres;

– sa nu fi beneficiat in ultimii doi ani (anii 2016 si 2015), de acest tip de sustinere din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania;

– activitatea de voluntariat;

– cunoasterea obligatorie a limbii engleze;

– specialitatea;

– recomandari privind activitatea profesionala desfasurata.

Sustinerea din partea Fundatiei pentru SMURD va include:
– transportul cu avionul sau autocarul;
– cazarea cu mic-dejun, pe durata congresului, in perioada 23-27 septembrie 2017
– taxa de participare pentru toti participantii.

Pentru inscriere, va rugam sa completati formularul de mai jos pana la data limita: 7 august 2017, ora 12.00.

AICI – FORMULARUL DE INSCRIERE

Mai multe detalii cu privire la organizarea Congresului European de Medicina de Urgenta, puteti gasi aici: http://www.eusemcongress.org/en/

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne scrieti, cu subiectul EUSEM2017, pe email la: office@fundatiapentrusmurd.ro

Fundatia pentru SMURD

31 iulie 2017 Mai mult

19/06/17

În perioada 7-8 decembrie 2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Mechanical ventilation: beyond basic (Ventilație mecanică avansată). Cursul este o continuare al celui de Basic ICU (terapie intensivă de bază), deci partea de ventilație mecanică discutată în cadrul acestuia nu se reia și se adresează rezidenților de an mare și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, care au cunoștințe de bază în ventilația mecanică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice, iar cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs, care trebuie parcurs și vor susține un test on line pre-curs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul acesta: AICI

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 350 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

19/06/17

În perioada 02-03 Noiembrie 2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Pediatric Basic ICU (Terapie Intensivă Pediatrică de baza). Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI, medicilor rezidenți/specialiști/primari în pediatrie cu puțină experiență în terapie intensivă pediatrică.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proportie de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și un CD, care trebuiesc parcurse și vor susține un test on line precurs.

Mai multe detalii despre curs pot fi găsite accesând link-ul acesta: AICI

Numărul maxim de participanții este de 30.

Pentru informatii suplimentare şi înscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 350 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

19/06/17

În perioada 05-06 Octombrie 2017 va avea loc la Târgu-Mureș, în Centrul național de Pregătire în Medicină de Urgență și Dezastre, cursul de Basic ICU (Terapie Intensivă de baza).

Cursul se adresează rezidenților și medicilor specialiști/primari în medicină de urgență/ATI cu puțină experiență în terapie intensivă.

Cursul include prezentări teoretice și ateliere practice în proportie de 1:1. Temele discutate se referă la evaluarea pacientului critic, ventilația mecanică, monitorizare, șoc, insuficiență respiratorie, traumă, interpretarea gazelor arteriale, tulburări metabolice, resuscitare, analgezie-sedare etc.

Cu o lună înaintea cursului, participanții vor primi un manual de curs și un CD, care trebuiesc parcurse și vor susține un test on line precurs.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand link-ul: AICI

Numărul maxim de participanții este de 30.

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana. Email: struta@smurd.ro

Taxa de curs este de 350 RON și include materialele de curs, pauzele de prânz și de cafea.

23/05/17

Perioadă curs: 29-30 iunie 2017 (între orele 08.00-18.30).

Locaţia: Centrul Naţional de Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă Târgu Mureş

Termen limită de inscriere: 4 iunie 2017.

Contact înscrieri:

Email: hajnal.vass@fundatiapentrusmurd.ro

Telefon: 0723-388-809

Toate detaliile acestui curs se găsesc aici: Afis_Curs_Basic_Nurse_mai_2017

08/05/17

București, 8 mai 2017Caravana „Fii pregătit”, care instruiește populația pentru a face față situațiilor de urgență, își reia traseul început în vara anului 2016 și va ajunge în 38 de localități din toată țara până în august 2017. Acesta este un proiect al Departamentului pentru Situații de Urgență, operat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și care a fost susținut de Fundația pentru SMURD, cu sprijinul Fundației Vodafone România. Investiția totală a fost de 523.000 de euro, din care contribuţia Fundaţiei Vodafone România a fost de 400.000 de euro, restul sumei fiind asigurat de Fundaţia pentru SMURD.

Caravana „Fii pregătit” se va opri în luna mai în București, Ploiești, Sinaia, Bușteni, Turda, Cluj–Napoca, Dej, Satu Mare și Tășnad.

Centrul mobil de instruire este construit pe structura unui tir, are o sală de școlarizare cu o capacitate de 40 de persoane și este dotat cu toate echipamentele medicale şi de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, necesare instruirii eficiente a cursanţilor în cele mai noi tehnici de acordare a primului ajutor.

Cursurile de instruire medicală se adresează atât populaţiei, cât şi profesioniştilor din cadrul sistemului de urgenţă și sunt susţinute de formatori specializaţi, angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Modulul de instruire cuprinde prezentarea dezastrelor naturale care pot afecta România: cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii etc., precum şi a măsurilor prin care populaţia se poate pregăti pentru a le face față. Sunt prezentate filme realizate de Departamentul pentru Situații de Urgență şi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar cursul conţine și o parte practică interactivă, ȋn care un paramedic SMURD demonstrează măsurile de prim-ajutor și modul în care este stins un incendiu.

În 2016, caravana a parcurs peste 17.000 de kilometri, a ajuns în 29 de localități și a instruit 10.200 de persoane. Detalii despre calendarul caravanei și formularul de înscriere pentru participarea la cursuri pot fi găsite atât pe site-ul https://fundatiapentrusmurd.ro/centrul-mobil-de-instruire-smurd/, cât şi în aplicaţia DSU a Departamentului pentru Situații de Urgență disponibilă în Apple Store și Google Play.

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. În cei 19 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.046 de programe în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale, având că beneficiari copii, tineri, bătrâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit peste 26 milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundaţiei se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.

Fundaţia pentru SMURD este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 2006, ca persoană juridică privată, non-profit, apolitică, independentă de orice altă instituție sau persoană, română sau străină, care susține, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). Misiunea Fundației pentru SMURD este să contribuie la îmbunătățirea vieții persoanelor care locuiesc și muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical și tehnic de urgență și prim ajutor.

Fundația pentru SMURD funcționează în mod independent, fără să obțină profit, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistență medicală, tehnică de urgență și prim ajutor puternic prin intermediul unor parteneriate durabile între instituțiile abilitate, cum ar fi, dar fără a se limita la, Ministerul Administrației și Internelor, respectiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Unitatea Specială de Aviație, Ministerul Sănătății, administrațiile publice locale și alte companii și organisme responsabile și dornice să se implice în acest sens. Informații detaliate legate de activitatea fundaţiei se regăsesc pe pagina de internet www.fundatiapentrusmurd.ro şi pe https://www.facebook.com/Fundatia-pentru-SMURD

16/12/16

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul Lidl România a susţinut continuarea activităţii de intervenţie moto a ISU-SMURD Bucureşti în situaţii de urgenţă, prin dotarea cu 5 motociclete, complet dotate cu aparatură medicală de prim-ajutor şi asistenţă medicală şi 23 seturi de echipamente de protecţie, individuale specifice.

Acest proiect a fost posibil datorită fondurilor colectate în urma campaniei „Donează pentru cei care salvează!”, în cadrul căreia angajații și clienții Lidl din toată țara au donat 100.000 de euro pentru a susține cauza SMURD și pentru a ajuta la modernizarea sistemului integrat medical de urgenţă. În plus, suma colectată a fost suplimentată de către Lidl cu 50.000 de euro, astfel încât SMURD să poată pune bazele unei flote extinse de intervenție urbană.

Intervenţiile motocicletelor SMURD:
2016 (mai-decembrie 2016 / 6 motociclete ): 2.137 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD
2015 (ian-august 2015 / 2 motociclete ): 157 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 141 persoane care au avut nevoie de asistenţă
2014 (1 motocicletă): 215 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 158 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2013 (1 motocicletă): 128 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 78 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2012 (1 motocicletă): 33 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 26 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2011 (octombrie – decembrie 2011 / 1 motocicletă): 4 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 5 persoane care au avut nevoie de asistenţă;

moto_smurd-1

Buget: 150,000 EUR destinat achiziţiei a cinci motociclete dotate cu toate echipamentele necesare intervenţiei paramedicilor SMURD şi stabilizării pacientului, respectiv acordării primului ajutor calificat în situaţii de urgenţă. De asemenea, au fost achiziţionate 23 de seturi complete de echipamente speciale de protecție, tip vară-iarnă, pentru personalul SMURD.

Mai mult

07/12/16

Fundaţia pentru SMURD cu sprijinul Rompetrol KMG a implementat proiectul privind achiziția uniformelor pentru voluntarii ISU-SMURD (peste 750 la nivel național). Aceşti voluntari au un rol semnificativ în asigurarea primului ajutor persoanelor rănite în accidente rutiere.

Voluntari ISU-SMURD

KMG International, prin intermediul companiilor membre Rominserv și Rompetrol Gas, continuă să sprijine în 2016-2017 intervențiile medicale de urgență ale SMURD, la nivel național. Prin intermediul acestui parteneriat, Grupul donează unității de primiri urgențe a Spitalului de Urgență Floreasca un aparat de oxigenare extracorporală arterio-venoasă cu membrană (ECMO), precum și uniforme pentru voluntarii medicali ai SMURD.

Comunicat: Rompetrol continuă parteneriatul cu Fundația pentru SMURD pentru salvarea de vieți Mai mult

15/10/16

Constanța, 17 octombrie 2016: Inaugurarea Bazei Aeromedicale SMURD Constanţa, proiect  destinat activităţii de salvare, realizate cu elicopter SMURD Constanţa, proiectat să funcționeze în cele mai bune condiții, pe termen lung, care devine parte integrantă a infrastructurii de intervenție de urgență din Regiunea de Sud-Est a României.

În cadrul acestui proiect realizat de Fundatia pentru SMURD în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, respectiv Direcţia de Sănătate Publică Constanța şi Inspectoratul General de Aviaţie, a fost realizată construcția unei baze pentru elicopterul SMURD Constanţa, necesară pentru a asigura funcţionalitatea unei activităţi zilnice neîntrerupte a echipajului aero-medical SMURD aflat în alertă.

Proiectul a fost realizat de Fundaţia pentru SMURD, în urma unui sprijin financiar primit din partea companiilor OMV Petrom şi ExxonMobil România, în valoare de 3,48 mil lei (participare câte 50% din partea OMV Petrom şi ExxonMobil România). Bugetul proiectului,  în valoare totală de 4,3 mil lei, a fost completat din fondurile strânse în campania 2% de Fundaţia pentru SMURD iar cu sprijinul primit din partea RAJA SA Constanţa, au fost realizate lucrările de racordare la reţeaua de apă şi canalizare.

Construcția va fi alcătuită dintr-o platformă de aterizare și un hangar destinate elicopterului SMURD Constanța și unei echipe de minim 6 persoane (piloţi, tehnicieni de aviatie, salvatori aerieni, pompieri descarceratori şi echipaj medical). Din această nouă locație, elicopterul SMURD şi echipajul aero-medical aflat în alerta, va fi pregătit să plece la solicitări, 24 de ore din 24.

Mai mult decât atât baza aero-medicala asigură intervenția de prim-ajutor și de transfer de urgență către alte centre specializate din regiunea Constanța și de Sud-Est, contribuind astfel la dezvoltarea în România a unui sistem integrat de asistenţă medicală de urgenţă eficient la standarde europene şi internaţionale.

Terenul din zona Viile Noi, pe care a fost construit heliportul, a fost pus la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică Constanţa și este destinat amplasării viitorului Spital Regional de Urgenţă Constanţa. Baza aero-medicală va rămâne în administrarea Ministerului Sănătăţii, având, conform legii, ca operator medical desemnat – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, care va suporta cheltuielile de funcţionare, respectiv, conform legii, operator aerian desemnat – Ministerul Afacerilor Interne, prin Unitatea specială de aviaţie, Inspectoratul General de Aviaţie.

Beneficiarii acestei inițiative sunt pacienţi în stări critice, accidentaţi grav, din zona judeţului Constanţa, Regiunea Sud-Est, care beneficiază de intervenţia echipajelor de prim ajutor, terapie intensivă şi salvare aeriană și au nevoie de asistenţă medicală de urgenţă corespunzătoare şi uneori, transferul de urgenţă către alte centre medicale specializate.

Obiectivele acestui proiect sunt:

 • Creșterea capacităţii şi eficienţei echipajelor de salvare aeriană SMURD Constanţa în intervenţiile aero-medicale de urgenţă;
 • Îmbunătăţirea activităţii de operare aeromedicală a SMURD Constanţa în Regiunea Sud-Est.
 • Îmbunătăţirea activităţii de intervenţie, la nivel general, a serviciului SMURD în situaţii de urgenţă şi a numărului şi eficienţei misiunilor de salvare SMURD efectuate pe teritoriul României.

De asemenea, prin aceasta initiativă se va realiza un progres din punct de vedere al creşterii eficienţei activităţii de intervenţie SMURD în Regiunea Sud-Est, prin sprijinirea desfăşurării în mai bune condiţii a misiunilor efectuate de echipajele de prim ajutor, terapie intensivă şi salvare aeriană SMURD.

Este vorba despre o lucrare complexă care a presupus tehnologie moderna. Pista este realizată dintr-un beton special, tip BCR5. Întrunește toate condițiile de securitate – sistem de hidranți exteriori, interiori, sistem de sprinklere de stingere a focului, cu senzori de fum, cu trape de fum acționate electric și acționate pe gaz.

Suprafața incinta amenajată, împrejmuita cu gard şi poarta de supraveghere acces control este de 20.000 m2 din care:

 • 3000 m2 platforma din beton pentru aterizare / parcare elicopter;
 • 400 m2 hangar pentru garare şi mentenanţă elicopter SMURD, dotat cu facilităţi specifice pentru personalul operativ ce-şi va desfăşura activitatea în cadrul noului heliport;
 • 100 m2 gospodărie de apa;
 • 500 m2 amenajări peisagistice, spaţii verzi, sisteme de balizaj specific operatorilor Autorităţii Civile Aeronautice din Romania.

Elicopterul SMURD, atât de util în salvarea de urgenţă a vieţilor omeneşti, trebuie să fie adăpostit pe timpul iernii, la o temperatură constantă. În acest sens a fost construit alături de pista de decolare şi un hangar.

Utilitatea elicopterelor SMURD a fost confirmată prin nenumăratele misiuni la nivel naţional. Regiunea de Sud Est este acoperită foarte bine prin punctele unde există aceste elicoptere, respectiv la Bucureşti, Constanţa şi Galaţi, iar cel din urmă mai acoperă judeţele Vaslui, Vrancea şi Botoşani. (Concret, dacă există misiuni primare, constând în urgenţe de gradul I, printr-un dispecerat foarte bine pus la punct, va ajunge la locul accidentului echipajul care este cel mai aproape. De exemplu, dacă echipajul din Constanţa este deja în misiune, iar timpul de a ajunge la locul urgenţei este destul de mare, pleacă echipajul din punctul cel mai apropiat pentru a ajunge în timp util, fie că este cel din Bucureşti sau din Galaţi).

Misiunile primare sunt dispecerate de obicei prin serviciul de urgenţă 112, iar cele secundare sunt administrate de la Bucureşti pentru toată zona de Sud Est. Misiunile secundare sunt, de asemenea, foarte importante, deoarece cu ajutorul lor se realizează transferul bolnavilor critici de la spitalele mici la cele mai mari, de referinţă. Există situaţii când intervenţia elicopterului este obligatorie. Cazurile sunt foarte grave, viaţa pacienţilor este pusă în pericol şi fiecare minut contează. De asemenea, lucrurile au evoluat în ceea ce priveşte calitatea actului medical acordat imediat, la faţa locului, înainte ca bolnavul să fie transportat la spital.

Aparatele de zbor sunt manevrate în aer de piloţi militari cu experienţă, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie, cu ajutorul căreia se pot face primele operaţiuni de salvare efectivă a vieţii. De aceea, atât elicopterul, cât şi aparatura de la bord trebuie ţinute în condiţii speciale, în special pe timpul iernii, deoarece diferenţele de temperatură şi intemperiile pot afecta calitatea zborului.

În concluzie prin acest proiect contribuim la dezvoltarea în România a unui sistem integrat de asistenţă medicală de urgenţă eficient la standarde europene şi internaţionale.

„Suntem încântați că putem sprijni Fundația pentru SMURD și misiunea lor de a îmbunătăți sistemul medical de urgență în regiune. Implicarea noastră în realizarea  acestui  proiect este în totală concordanță cu politica companiei ExxonMobil de a se concentra cu prioritate pe siguranța și excelența operațională și confirmă angajamentul pe termen lung  al companiei noastre pentru un comportament social responsabil  și de sprijin pentru comunitățile în care ne desfășurăm activitatea”, a declarat John Knapp, director general al ExxonMobil Exploration and Production România Limited.

“Considerăm că este important să contribuim la întărirea capacității României de a fi pregătită în situații de urgență. De aceea, continuăm parteneriatul strategic pe care OMV Petrom îl are deja cu autoritățile române prin care am dotat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu echipament specific de intervenție și am extins rețeaua de telemedicină de urgență pentru 9,5 milioane de români. Prin construcția bazei aeromedicale la Constanța consolidăm un climat de siguranță pentru regiunea de Sud-Est a României”, a declarat Mona Nicolici, Manager de Sustenabilitate OMV Petrom.

„Proiectul de construcție a platformei de aterizare a elicopterului SMURD, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, este o inițiativă importantă pentru dezvoltarea activității aeromedicale în județul Constanța și Regiunea de Sud-est a României. Această oportunitate va susține și ne va permite îndeplinirea  în cele mai bune condiții a misiunilor desfășurate de echipajele SMURD Constanța și va sprijini, în final, sistemul integrat de asistență medicală de urgență. Pe aceasta cale, adresez sincere mulțumiri partenerilor nostri, companiile ExxonMobil, OMV Petrom şi Raja Constanţa, care s-au alăturat acestui demers ambițios”, a declarat Dr. Raed Arafat, Presedintele Fundatiei pentru SMURD.

„Construcţia bazei aeromedicale destinate elicopterului SMURD este proiect foarte important pentru sistemul de asistență medicala de urgenţă din România, pentru Regiunea de Sud-Est a ţării şi, în special pentru comunitatea locală din Constanţa. Suntem alături de salvatorii SMURD Constanţa, ce îşi dedică zi de zi viaţa unei misiuni umanitare nobile, menite în final să contribuie la îmbunătăţirea calitatii vietii locuitorilor din orasul Constanta.”, a declarat Dl. Director general Felix Stroe, RAJA SA Constanta.

Despre ExxonMobil:

ExxonMobil, cea mai mare companie privată de petrol și gaze naturale din lume, folosește tehnologie modernă și inovație pentru a sprijini cererea tot mai mare de energie la nivel global. ExxonMobil deține un portofoliu de top de resurse  în industrie,  este cea mai mare companie de rafinare și vânzare pentru produse petroliere iar compania sa de chimicale este una dintre cele mai mari din lume. ExxonMobil a revenit în România în anul 2008 iar filiala locală de explorare, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, a fost deschisă în România în 2011. Pentru mai multe informații vizitați www.exxonmobil.com.

Despre OMV Petrom:

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze de 66 milioane bep. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,2 milioane tone anual şi deține o centrala electrica de înalta eficienta de 860 MW si un parc eolian de 45 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pieţele din România şi ţările învecinate  prin intermediul a circa 800 benzinării.

OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul român, prin Ministerul Economiei, deţine 20,64%, Fondul Proprietatea deţine 18,99%, iar 9,36% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.

În ultimii 9 ani, investiţiile pentru modernizarea şi consolidarea OMV Petrom s-au ridicat la circa 10 miliarde euro. Anual, impactul direct, indirect şi indus al OMV Petrom în PIB-ul României este de circa 5%.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. Până în prezent, compania a alocat peste 40 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală. „Ţara lui Andrei” este principala platformă de implicare în comunitate.

Despre RAJA Constanţa

“Cel mai preţios capital al judeţelor Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Dâmboviţa, Brașov și Prahova, societatea RAJA S.A. aduce picături de viaţă în casele oamenilor. Suntem şi vom fi mereu în slujba oamenilor, asigurându-le în permanenţă un serviciu vital, fără de care nu se poate trăi. Încă de la înfiinţare, activitatea noastră s-a dorit a fi un plus la calitatea vieţii şi o verigă esenţială în existenţa ei. Mai presus de toate, pentru continuitate, viaţa are nevoie de apă; ca atare, serviciile noastre au avut şi au ca ţel îmbunătăţirea calităţii apei şi implicit a vieţii.” Felix Stroe. Director General S.C. RAJA S.A. Constanţa

Despre Fundația pentru SMURD:

Fundaţia pentru SMURD este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 2006, ca persoană juridică privată, non-profit, ce susţine, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare şi Descarcerare şi dezvoltarea asistenţei medicale de urgenţă.

Misiunea Fundaţiei pentru SMURD este să îmbunătăţească, calitatea vieţii persoanelor care locuiesc şi muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical şi tehnic de urgenţă şi prim ajutor.

Fundația pentru SMURD funcționează în mod independent, fără să obțina profit, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistență medicală, tehnică de urgență și prim ajutor puternic prin intermediul unor parteneriate durabile între instituțiile abilitate, cum ar fi, dar fără a se limita la, Ministerul Administrației și Internelor, respectiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Unitatea Specială de Aviație, Ministerul Sănătății, administrațiile publice locale și alte companii și organisme responsabile și dornice să se implice în acest sens.

În vederea atingerii scopurilor care au stat la baza înființării sale, Fundatia pentru SMURD a derulat și derulează diferite proiecte, finanțate exclusiv din fonduri provenite din campaniile anuale ”2% pentru SMURD” și din donații și sponsorizări ale unor companii care își desfășoară activitatea în România. Proiectele Fundației pentru SMURD de la începutul campaniei 2%, în 2006/2007, destinate integral dezvoltării acestui sistem, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație depășesc suma de 20.000.000 RON. Informații detaliate legate de activitatea Fundaţiei, se regăsesc pe pagina de internet www.fundatiapentrusmurd.ro.

 

10/10/16

Fundaţia pentru SMURD a a sprijinit dotarea cu echipamentele de protecţie individuală şi, astfel, crearea punctelor de prim ajutor pe Litoralul Mării negre, în Mamaia, Costinești, Eforie Nord și Neptun, zone unde au fost înregistrate cele mai multe situaţii de urgenţă în ultimii cinci ani.

Rezultate: peste 1500 de persoane, aflate în dificultate, au fost asistate, în sezonul estival 2016, de către pompierii SMURD pe plajele de pe litoralul românesc.

Iniţiativă susţinută de Fundaţia pentru SMURD, din contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%.

Mai mult

23/09/16

In urma comunicatului prin care anuntam ca Fundatia Pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 100 de persoane la Congresul European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2016, publicam mai jos selectia participantilor:

AICI – LISTA FINALA EUSEM 2016

Mentionam ca au fost alese toate persoanele care vor prezenta lucrari stiintifice la acest congres. De asemenea, au fost selectati toti medicii rezidentii inscrisi initial. In cadrul procesului de selectie a paramedicilor, criteriile au fost participarea la actiuni de voluntariat, vechimea in activitate si specialitatea. De asemenea, a fost luata in considerare o selectie echitabila la nivel national a paramedicilor si asistentilor alesi. Fiecare dintre cei din lista de mai sus au fost instiintati pe emailul de contact privind participarea si alte detalii logistice, cu rugamintea de a confirma in timp util, pentru a organiza transportul.

In final am dori sa apreciem nivelul ridicat al pregatirii si implicarii celorlalte persoane inscrise, in special, studentii, dintre care vom incerca anul viitor sa sustinem un numar mai mare. Precizam ca anul acesta, avand in vedere numarul mare de lucrari inscrise, au fost selectati doar studentii care au depus lucrari stiintifice.

Fundatia pentru SMURD

 

10/09/16

In urma comunicatului prin care anuntam ca Fundatia Pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 100 de persoane la Congresul European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2016, publicam mai jos lista cu medicii rezidenti si autorii/co-autorii de lucrari selectati pentru a participa la acest Congres.

Lista medici rezidenti AICI

Lista autori/co-autori lucrari stiintifice AICI

Mentionam ca au fost alesi toti medicii rezidenti, respectiv autorii si co-autorii de lucrari, care au aplicat.

Pentru locurile ramase libere se face selectia in continuare dintre medicii primari, medicii specialisti, asistentii medicali si paramedici.

Fundatia pentru SMURD

01/09/16

In perioada 20-21.10.2016 va avea loc la Targu-Mures cursul de Pediatric Basic ICU (Terapie Intensivă Pediatrică de baza).

Cursul se adreseaza rezidentilor si medicilor specialisti/primari cu putina experienta in terapia intensivă pediatrică.

Mai multe detalii despre curs pot fi gasite accesand aceasta adresa AICI

Pentru informatii suplimentare si inscriere persoana de contact este dr. Truta Sorana

Email: struta@smurd.ro

12/08/16

Fundatia pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 100 de persoane la cel de-al X-lea Congres European de Medicina de Urgenta, EUSEM 2016, ce se va desfasura la Viena, Austria, in perioada 1-5 octombrie 2016. Aceasta sustinere se adreseaza medicilor rezidenti, studentilor, medicilor specialisti, medicilor primari, asistentilor medicali, paramedicilor, care nu au beneficiat in ultimii doi ani (anii 2015 si 2014), de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania.

In cadrul procesului de selectie vor fi luate in considerare urmatoarele criterii de departajare:

– depunerea si acceptarea prezentarii unei lucrari stiintifice la acest congres;

– sa nu fi beneficiat in ultimii doi ani (anii 2015 si 2014), de acest tip de sustinere din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania;

– activitatea de voluntariat desfasurata;

– cunoasterea obligatorie a limbii engleze;

– specialitatea;

– recomandari privind activitatea profesionala desfasurata.

Sustinerea din partea Fundatiei pentru SMURD va include:
– transportul cu avionul sau autocarul
– cazarea cu mic-dejun, pe durata congresului, in perioada 1-5 octombrie 2016
– taxa de participare pentru toti participantii.

Pentru inscriere, va rugam sa completati formularul de mai jos pana la 19 august 2016, ora 12.00.

AICI – FORMULAR DE INSCRIERE

Mai multe detalii cu privire la organizarea Congresului European de Medicina de Urgenta, puteti gasi aici: http://www.eusemcongress.org/en/

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne scrieti, cu subiectul EUSEM2016, pe email la: office@fundatiapentrusmurd.ro

Fundatia pentru SMURD
12 august 2016

20/07/16

Fundaţia pentru SMURD recrutează!

Căutăm coleg/colegă care să se alăture echipei Fundaţiei pentru SMURD și care împreună cu noi să se implice în mod activ în dezvoltarea de proiecte de voluntariat în România. Dacă îţi doreşti să dezvolţi iniţiative de voluntariat, din poziţia de coordonator voluntari, te invităm să afli mai multe despre ceea ce ne dorim de la noul nostru Coordonator de voluntari. Activitatea echipei la care vrei să te alături se desfășoară în general în București, iar jobul este unul part-time (4h/zi).
Principalele responsabilităţi:

 • Administrează baza de date a voluntarilor implicaţi în activităţile Fundaţiei;
 • Recrutează personalul voluntar pe baza unui interviu şi a fişei voluntarului în funcţie de proiectele aflate în desfășurare;
 • Inițiază şi desfăşoară proiecte de recrutare a voluntarilor;
 • Responsabil de informarea inițiala şi instruirea voluntarului;
 • Oferă în mod necondiţionat şi continuu sprijin voluntarilor, asigurând buna comunicare şi informare cu privire la activitatea desfăşurată de aceştia;
 • Programează şi supraveghează activitățile în care sunt implicați voluntarii;
 • Întocmește şi transmite rapoarte periodice de activitate şi, la solicitare, pune la dispoziția Consiliului director statistici privind implicarea şi eficienţa voluntarilor;
 • Stabilește contacte şi colaborează cu alte organizații ce desfăşoară activităţi de voluntariat.
 • Diverse implicări active în cadrul proiectelor Fundaţiei, trasate de comun acord cu responsabilul de proiect, respectiv directorul executiv.

Căutăm un coleg/colegă care să aibă fie/aibă:

 • Ambițios(ă), energic(ă) și determinat(ă), cu dorința de a face o diferența;
 • Absolvent(ă) de studii superioare;
 • Experiență într-o poziție similară (preferabil cu specific în ONG) de minim 2 ani;
 • Experiență în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point);
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
 • Capacitatea de a prioritiza sarcinile și de a respecta termenele limită;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultate, cu abilități organizatorice;
 • Buna cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);
 • Aptitudini avansate de comunicare orala şi scrisă;
 • Spirit organizatoric, de echipă şi practic, bine dezvoltate;
 • Experienţa în ONG şi voluntariatul constituie un avantaj.

Fundaţia pentru SMURD pune la dispoziție:

 • Oportunitatea de a contribui la activități umanitare în România;
 • Mediu de lucru atractiv, echipă tânără și dinamică;
 • Sarcini diverse și stilul de lucru independent;
 • Salariu aliniat la oferta din sectorul neguvernamental;
 • Telefon, laptop și acces la Internet;
 • Posibilitatea de a lucra într-o echipă a cărei viziune este aceea că voluntariatul este o mișcare acceptată, susținută și recunoscută pentru contribuția sa la dezvoltarea, coeziunea, incluziunea și solidaritatea socială în România.
 • Posibilitatea de formare și instruire;

Dacă te regăsești în cele de mai sus și te tentează să te alături nouă, te invităm să trimiți un CV însoțit de o scrisoare de motivație (aceasta reprezintă un document separat, anexat) până la data 31 iulie, ora 23.59, pe adresa de mail office@fundatiapentrusmurd.ro. Vă rugăm să menționați în subiectul mesajului: Angajare Coordonator voluntari.

17/06/16

Fundatia pentru SMURD organizează, în perioada 17 martie – 30 iunie 2016, concursul pentru selectarea a 3 interni/voluntari ce îşi vor desfăşura activitatea în cadrul SMURD Târgu-Mureş, în luna August 2016, dintre studenţii tuturor facultăţilor de medicină din România.

Participanţii la concurs vor avea de redactat un eseu cu tema: „Solutii de dezvoltare a sistemului de acordare a primului ajutor din partea populației în situații de urgență: implementare model de educație a populației, tehnici de promovare, gestiune și coordonare”.

Regulamentul concursului poate fi gasit: AICI.

Fundaţia pentru SMURD va suporta costurile de deplasare, cazare şi masă în perioada bursei la SMURD Târgu Mureş.

Fundaţia pentru SMURD

17 iunie 2016

26/11/15

Fundaţia pentru SMURD, cu sprijinul Lidl România a susţinut continuarea activităţii de intervenţie moto a ISU-SMURD Bucureşti în situaţii de urgenţă, prin dotarea cu 5 motociclete, complet dotate cu aparatură medicală de prim-ajutor şi asistenţă medicală şi 23 seturi de echipamente de protecţie, individuale specifice.

Acest proiect a fost posibil datorită fondurilor colectate în urma campaniei „Donează pentru cei care salvează!”, în cadrul căreia angajații și clienții Lidl din toată țara au donat 100.000 de euro pentru a susține cauza SMURD și pentru a ajuta la modernizarea sistemului integrat medical de urgenţă. În plus, suma colectată a fost suplimentată de către Lidl cu 50.000 de euro, astfel încât SMURD să poată pune bazele unei flote extinse de intervenție urbană.

Intervenţiile motocicletelor SMURD:

2015 (ian-august 2015 / 2 motociclete ): 157 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 141 persoane care au avut nevoie de asistenţă
2014 (1 motocicletă): 215 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 158 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2013 (1 motocicletă): 128 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 78 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2012 (1 motocicletă): 33 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 26 persoane care au avut nevoie de asistenţă;
2011 (octombrie – decembrie 2011 / 1 motocicletă): 4 situaţii de urgenţă au fost asistate de paramedicii SMURD, 5 persoane care au avut nevoie de asistenţă;

moto_smurd-1

Buget: 150,000 EUR destinat achiziţiei a cinci motociclete dotate cu toate echipamentele necesare intervenţiei paramedicilor SMURD şi stabilizării pacientului, respectiv acordării primului ajutor calificat în situaţii de urgenţă. De asemenea, au fost achiziţionate 23 de seturi complete de echipamente speciale de protecție, tip vară-iarnă, pentru personalul SMURD.

Mai mult

18/05/15

Fundatia pentru SMURD transmite tuturor studentilor care au participat la Concursul „Burse la SMURD Targu Mures” sincere aprecieri pentru munca depusa si calitatea lucrarilor transmise.

In urma analizei eseurilor transmise, comisia de evaluare a ales cele mai bune 3 lucrari, care s-au evidentiat prin creativitate, analiza structurata, viziune dar si respectarea temei propuse. Acestea apartin, in ordinea punctajului, urmatoarelor persoane:

1. Tanase Cosmina, 88 pct.

2. Filimon Cristina, 85 pct.

3. Paius Francesca, 80 pct.

Cele 3 persoane selectionate vor fi contactate, pentru formalitati, de un reprezentant al Fundatiei.

Fundatia pentru SMURD

18 mai 2015

01/05/15

Centrul Comercial Sun Plaza sustine si in anul 2015, alaturi de Fundatia Pentru Smurd, imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Romaniei, prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a activitatii SMURD si a unui sistem integrat medical si tehnic de urgenta si prim-ajutor.

In cadrul campaniei „2% Pentru SMURD”, voluntarii Fundatiei Pentru SMURD sunt prezenti la Sun Plaza Mall, in fiecare zi, pana pe 25 mai, in intervalul 18.30 – 21.00, pentru a informa populatia privind posibilitatea directionarii a 2% din impozitul pe venit destinat exclusiv proiectelor de sustinere a activitatii SMURD.

Fundatia Pentru SMURD

1 mai 2015

24/11/14

Constanta / Bucuresti, 24 noiembrie 2014:

ExxonMobil si OMV Petrom acorda sprijin financiar pentru proiectul de constructie a unei baze pentru elicopterul SMURD Constanta, necesara pentru a asigura functionalitatea unei activitati zilnice neintrerupte a echipajului aero-medical SMURD aflat in alerta.

Constructia va fi alcatuita dintr-o platforma de aterizare si un hangar destinate elicopterului SMURD Constanta si unei echipe de minim 6 persoane (piloti, tehnicieni de aviatie, salvatori aerieni, pompieri descarceratori si echipaj medical). Amplasamentul ales apartine Directiei de Sanatate Publica Constanta – Ministerul Sanatatii si este destinat construirii viitorului Spital Regional de Urgenta Constanta.

Beneficiarii acestei initiative sunt pacienti in stari critice, accidentati grav, din zona judetului Constanta, Regiunea Sud-Est, care beneficiaza de interventia echipajelor de prim ajutor, terapie intensiva si salvare aeriana si au nevoie de asistenta medicala de urgenta corespunzatoare si uneori, transferul de urgenta catre alte centre medicale specializate. Mai mult

01/04/14

Fundatia pentru SMURD transmite tuturor studentilor care au participat la Concursul „Burse la SMURD Targu Mures” sincere aprecieri si aleasa consideratie pentru calitatea si modul profesionist de realizare a lucrarilor.

In urma analizei eseurilor transmise, comisia de evaluare a ales cele mai bune 3 lucrari, care s-au evidentiat prin ideile inovatoare, analiza structurata, viziune dar si respectarea temei propuse.

Acestea apartin, in ordine alfabetica, urmatoarelor persoane:

 • Dumitran Elena
 • Nebunu Delia
 • Topor Andreea Teodora

Cele 3 persoane selectionate vor fi contactate, pentru formalitati, de un reprezentant al Fundatiei.

Fundatia pentru SMURD

08/02/14

Anunt – EUSEM 2014 – transmitere aplicatii:

„EuSEM 2014 – Congress of the European Society for Emergency Medicine – Call for Abstracts

OPENING OF THE ABSTRACT SUBMISSION

Dear Colleagues,

The abstract submission for the upcoming EuSEM 2014 Congress is now open. The deadline is set to Tuesday, 1 April 2014. Please ensure you submit your abstract before the deadline to maximise your chances of acceptance. Congress registration will open soon.

We look forward to receiving your abstracts and welcoming you in Amsterdam, The Netherlands in September 2014.

The EuSEM 2014 Organising Committee    

MCO Congres SAS – EuSEM 2014
27, rue du Four a Chaux – 13007 Marseille – France
Phone: +33 (0)4 95 09 38 00 – Fax: +33 (0)4 95 09 38 01
Email: contact@eusem2014.org

Web: http://eusem2014.org/en/

Fundatia pentru SMURD

27/01/14

UPDATE: In urma analizei dosarelor primite, au fost selectate, pentru a beneficia de sprijinul privind participarea la cursul „European Trauma Course”, urmatoarele persoane:

 1. AIGNATOAEI Bogdan, Bucuresti.
 2. CIUBOTARI Alexandrina, Vaslui.
 3. TRANCA Sebastian Daniel, Cluj.
 4. VATAU Dan, Targu-Mures.

––––––––––––––––––––––––––––

Fundatia pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 4 de persoane la cursul „European Trauma Course”, ce se va desfasura in perioada 23-25 februarie 2014, la Targu-Mures.

Persoanele carora se adreseaza acest sprijin sunt medici rezidenti si tineri specialisti, ultimii cu vechime nu mai mare de doi ani in specialitate si care lucreaza in prezent in domeniul medicinii de urgenta.

Conditii de inscriere: transmiterea pana la data de 1 februarie a.c., pe email la adresa: office@fundatiapentrusmurd.ro, a unui c.v. actualizat si a unei adeverinte de salariat care sa dovedeasca angajarea in domeniul medicinii de urgenta.

Un alt criteriu de selectie este ca aplicantul sa nu fi beneficiat in ultimii doi ani (anii 2012 si 2013), de un sprijin din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania, pentru a participa la o activitate stiintifica.

Mai multe detalii privind acest curs, puteti gasi aici:  http://www.europeantrauma.com/.

Fundatia pentru SMURD

27 ianuarie 2014

09/12/13

Fundatia pentru SMURD organizeaza, in perioada 14 februarie-21 februarie 2014, concursul pentru selectarea a 3 bursieri voluntari ce isi vor desfasura activitatea in cadrul SMURD TARGU-MURES, dintre studenții tuturor facultatilor de medicina din Romania (concursul a fost extins la nivel national). Durata stagiului de pregatire este de 1 luna.

Fundatia pentru SMURD va asigura costurile de transport, cazare si masa pe durata stagiului.

Pentru inscrierea in concurs trebuie completat formularul disponibil AICI si transmis la adresa de email: voluntar@fundatiapentrusmurd.ro, pana cel tarziu luni, 16 decembrie 2013, ora 10.00.

In perioada 14 februarie-21 februarie 2014, cei inscrisi vor trebui sa trimita un eseu cu urmatoarea tematica: „Cum considerati ca ar trebui sa evolueze medicina de urgenta in urmatorii 10 ani? Ce masuri ar trebui luate in urmatorii 10 ani pentru ca medicina de urgenta sa evolueze in directia pe care o vedeti dvs.?

Mai multe detalii privind regulamentul concursului se gasesc AICI.

Fundatia pentru SMURD
9 decembrie 2013

Fundatia pentru SMURD in colaborare cu Brigada de Pompieri din Paris urmeaza sa asigure, incepand din luna mai 2014, doua burse de formare in Franta pentru medicii specialisti sau primari in specialitatea medicina de urgenta sau anestezie terapie intensiva.

Conditiile obligatorii sunt urmatoarele:
– experienta in asistenta medicala de urgenta prespitatliceasca (ambulanta si, unde este cazul, elicopter) in cadrul Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) de cel putin 1 an;
– cunostinte avansate de limba franceza.

Bursa prevede un contract de lucru pe durata a 2 ani, incheiat cu Brigada de Pompieri din Paris, perioada de timp in care persoana respectiva are obligatia de a participa la toate modulele de pregatire in domeniul asistentei medicale de urgenta prespitalicesti precum si in cazul interventiilor la accidente colective si calamitati, inclusiv interventii care implica substante chimice, radiologice, nucleare sau biologice si sa efectueze cel putin 100 de garzi pe an in cadrul echipajelor de terapie intensiva mobila, in calitate de medic.

Numarul total al burselor este de doua si fiecare dintre acestea cuprinde: cazare si masa asigurata pe durata contractului (inclusiv cazare familie, daca este cazul) si o suma lunara de aprox. 3.500-4.000 EUR, asigurata de Brigada de Pompieri din Paris, in acest sens fiind obligatorie semnarea unui contract de munca, urmand ca medicul bursier sa aiba, pe durata celor 2 ani, statutul de medic militar.

Persoanele care vor fi selectionate vor semna un contract prin care se angajeaza ca la finalul pregatirii se vor intoarce la locurile de munca din Romania, in cadrul SMURD, unde vor lucra cel putin 4 ani, in caz contrar obligandu-se sa achite Fundatiei pentru SMURD un cuantum in valoare de 70.000 EUR.

Pentru inscriere va rugam sa ne transmiteti un cv actualizat si datele dvs. de contact pe adresa de e-mail: office@fundatiapentrusmurd.ro  

UPDATE: termenul de depunere a solicitarilor de inscriere a fost prelungit pana la 15 decembrie 2013.

Data limita de depunere a solicitarilor de inscriere este de 30 noiembrie 2013. 

Dr. Raed ARAFAT
Presedintele Consiliului director
Fundatia pentru SMURD
15 noiembrie 2013

15/11/13

Fundatia pentru SMURD in colaborare cu Brigada de Pompieri din Paris urmeaza sa asigure, incepand din luna mai 2014, doua burse de formare in Franta pentru medicii specialisti sau primari in specialitatea medicina de urgenta sau anestezie terapie intensiva.

Conditiile obligatorii sunt urmatoarele:
– experienta in asistenta medicala de urgenta prespitatliceasca (ambulanta si, unde este cazul, elicopter) in cadrul Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) de cel putin 1 an;
– cunostinte avansate de limba franceza.

Bursa prevede un contract de lucru pe durata a 2 ani, incheiat cu Brigada de Pompieri din Paris, perioada de timp in care persoana respectiva are obligatia de a participa la toate modulele de pregatire in domeniul asistentei medicale de urgenta prespitalicesti precum si in cazul interventiilor la accidente colective si calamitati, inclusiv interventii care implica substante chimice, radiologice, nucleare sau biologice si sa efectueze cel putin 100 de garzi pe an in cadrul echipajelor de terapie intensiva mobila, in calitate de medic.

Mai mult

10/10/13

Imagine Conferinta de presa Fundatia Vodafone si Fundatia pentru SMURD Fundatia Vodafone Romania si Fundatia pentru SMURD au finantat reabilitarea noului Centru de formare pentru personalul care intervine in situatii de urgenta, in Targu Mures

Targu Mures, 7 octombrie  2013 – Medicii, asistentii, paramedicii, pompierii si toate categoriile de personal care intervin in situatii de urgenta, din intreaga tara, au acum la dispozitie, un nou centru de pregatire, in Targu Mures.

“Centrul  National de Formare In Asistenta Medicala de Urgenta in Coordonarea Accidentelor cu Multiple Victime” este unul dintre cele mai moderne centre de instruire, din Europa Centrala si de Est, pentru personalul medical si de comanda si control care intervine in situatii de urgenta. Centrul va fi administrat de UPU SMURD Targu Mures in cooperare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Horea” al judetului Mures si va asigura formarea a sute de specialisti anual. Renovarea si reamenajarea spatiului noului centru au fost realizate cu sprijinul Fundatiei Vodafone Romania si al Fundatiei pentru SMURD, investitia Fundatiei Vodafone ridicandu-se la 270.000 de Euro. ”

Centrul de formare inaugurat astazi este unul dintre cele mai importante realizari din ultimii ani in ceea ce  priveste pregatirea personalului pentru a face fata interventiilor in situatii de urgenta. Centrul permite instruirea si simularea in situatiile medicale de urgenta, precum si in coordonarea interventiilor de urgenta la nivel inalt. Dotarea centrului include simulatoare medicale complexe, mediu de simulare real cum ar fi strada si masina demontabila in vederea simularii descarcerarii, o cabina a unei ambulante, o camera de resuscitare si altele. Totodata in cadrul centrului este un simulator virtual achizitionat prin fonduri structurale si care permite crearea unor situatii foarte complexe cat mai aproape de realitate. Dotarea centrului a fost realizata din fonduri ale Ministerului Sanatatii, Fundatia pentru SMURD si Fonduri Europene prin programul POSDRU.
Imagine Conferinta de presa Fundatia Vodafone si Fundatia pentru SMURD

Insa, acest centru nu ar fi putut fi deveni operational daca nu aveam contributia Fundatiei Vodafone care a finantat, in cooperare cu Fundatia pentru SMURD, renovarea cladirii si modernizarea ei. Cladirea in care a functionat anterior unitatea de primiri urgente si care a fost mutata la sfarsitul anului 2012 se afla intr-o stare avansata de degradare. De aceea au fost necesare investitii semnificative pentru a o aduce la nivelul de astazi,  si in acest sens, inalta noastra apreciere si recunostinta se indreapta catre partenerul nostru, care este alaturi de noi din 2003  – Vodafone Romania si Fundatia Vodafone Romania“
a declarat Dr. Raed Arafat, Presedintele Consiliului Director, Fundatia pentru SMURD si Subsecretar de stat in Ministerul Sanatatii.

“Suntem alaturi de SMURD si Fundatia pentru SMURD de 10 ani in multe dintre proiectele lor care au ca scop salvarea de vieti omenesti. Parteneriatul nostru a imbracat diverse forme, de la dotarea ambulantelor cu echipamente de transmisiuni de date si video, pana la achizitia de masini de interventie, iar acum, reabilitarea acestui centru de formare de care Romania are atata nevoie. Suntem bucurosi ca putem sustine, atat prin tehnologie de varf, cat si prin finantarea oferita de Fundatia Vodafone, progresul comunitatii”
a spus Iñaki Berroeta, CEO Vodafone Romania.

Centrul are o suprafata totala de 500 m2 si a fost amenajat in fosta cladire de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, Targu Mures. Costurile totale pentru constructia si dotarea noului centru se ridica la 1.293.000  euro. “Centrul  National de Formare In Asistenta Medicala de Urgenta in Coordonarea Accidentelor cu Multiple Victime” va gazdui anual peste 50 de cursuri de formare, sesiuni de pregatire teoretice si practice.

Cursurile vor fi, in mare parte, gratuite, iar numarul celor care vor beneficia de aceasta pregatire specializata depaseste 1000 de persoane pe an. Centrul este dotat cu un sistem  avansat de simulare virtuala in caz de dezastre, la cele mai inalte standarde europene,  cu ajutorul caruia  personalul de interventie din diferite institutii va putea fi confruntat cu situatii reale, incluzand cutremure, accidente de tren, accidente aviatice etc. Sistemul de simulare de accidente este unic in Romania si include:

 • un simulator de accidente de circulatie  dotat cu suprafata asfaltata (care simuleaza o parte de autostrada) si un automobil complet dezmembrabil care permite simularea operatiunilor de descarcerare;
 • manechine 3 G:  simulatoare de pacient tip simMan, capabile sa simuleze orice patologie de urgenta, la trei varste diferite: adult, copil si bebelus);
 • o camera de reanimare care simuleaza o camera de resuscitare spitaliceasca;
 • o camera tip garsoniera in vederea simularii accidentelor chimice casnice si a punerii personalului medical si paramedical in situatii cat mai aproape de realitate (incendiu, gaze toxice etc);
 • 2 sali de cursuri, pentru instruirea teoretica.

Fundatia Vodafone Romania este o organizatie non-guvernamentala romaneasca cu statut caritabil, distincta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998. In cei 15 ani de activitate, Fundatia Vodafone Romania a finantat peste 700 de programe in beneficiul copiilor, batranilor, persoanelor defavorizate, cu dizabilitati si al victimelor calamitatilor naturale. Pana in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit peste 15 milioane Euro in proiecte desfasurate de organizatiile non profit partenere. Mai multe detalii despre programele Fundatiei se regasesc pe www.fundatia-vodafone.ro sau www.facebook.com/fundatiavodafone.

Fundatia pentru SMURD: Fundatia pentru SMURD este o organizatie non-guvernamentala, infiintata in anul 2006, ca persoana juridica privata, non-profit, apolitica, independenta de orice alta institutie sau persoana, româna sau straina, care sustine, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD). Misiunea Fundatiei pentru SMURD este sa imbunatateasca, prin mijloacele permise de lege care ii stau la dispozitie, calitatea vietii persoanelor care locuiesc si muncesc in România, prin sprijinirea dezvoltarii sistemului integrat medical si tehnic de urgenta si prim ajutor.

Fundatia pentru SMURD functioneaza in mod independent, fara sa obtina profit, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistenta medicala, tehnica de urgenta si prim ajutor puternic prin intermediul unor parteneriate durabile intre institutiile abilitate, cum ar fi, dar fara a se limita la, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Unitatea Speciala de Aviatie, Ministerul Sanatatii, administratiile publice locale si alte companii si organisme responsabile si dornice sa se implice in acest sens.

In vederea atingerii scopurilor care au stat la baza infiintarii sale, Fundatia pentru SMURD a derulat si deruleaza diferite proiecte, finantate exclusiv din fonduri provenite din campaniile anuale ”2% pentru SMURD” si din donatii si sponsorizari ale unor companii care isi desfasoara activitatea in România. Proiectele Fundatiei pentru SMURD de la inceputul campaniei 2%, in 2006/2007, destinate integral dezvoltarii acestui sistem, in colaborare cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General de Aviatie depasesc suma de 20.000.000 RON. Informatii detaliate legate de activitatea Fundației se regasesc pe pagina de internet www2.fundatiapentrusmurd.ro/

30/08/13

!!!! UPDATE – Lista actualizata cu selectia pentru MEMC 2013 poate fi descarcata de AICI. 

!!! In ceea ce priveste formalitatile de inregistrare, daca nu ati primit pe emailul de contact, o confirmare de la organizatori (MEMC 2013), va rugam sa ne scrieti pentru a anunta mai departe. In aceasta situatie, participantii respectivi se vor inscrie direct la Congres. Mentionam ca a fost facuta o inregistrare de grup pentru toti participanti, organizatorii au primit numele dvs., iar procedura de transmitere a codului de bare a fost realizata doar pentru simplificarea procesului de inregistrare directa la Congres.

Transportul la MEMC 2013 se va realiza cu autocarul dupa cum urmeaza:

1. un autocar pe ruta Bucuresti – Arad – Pecs – Maribor – Liubliana – Nordul Italiei – Marseille si retur.

Autocarul din Bucuresti va pleca la ora 22.00 de la Gara de Nord, din zona „coloane” (harta AICI) si va avea, pentru recunoastere, un banner „SMURD”. Urmatoarea oprire va fi in Sibiu, la aprox. ora 02.00 – 03.00, loc de intalnire pe autostrada, la intrare sau iesire din Sibiu. In continuare, va urma Deva, la ora aprox. 04.30, loc de intalnire benzinaria Petrom de pe partea dreapta la intrarea in Deva. Urmatoarea oprire va fi in Arad, la aprox. ora 06.30 – 07.00, loc de intalnire pe strada principala, la intrare sau iesire din Arad.

Pentru a evita neintelegerile si a respecta traseul stabilit, va rugam sa anuntati din timp si sa discutati cu privire la locatia exacta in care veti urca in autocar, direct cu soferul. Date de contact sofer autocar Bucuresti: Tabacu Adrian, tel: 0720.251.684.

2. un autocar pe ruta Targu Mures – Budapesta – Slovenia – Nordul Italiei – Marseille si retur.

Autocarul din Targu Mures, va pleca la ora 19.00, din parcarea auto a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 50 (harta AICI), si va avea, pentru recunoastere, un banner „SMURD”. Urmatoarea oprire va fi in Cluj, la aprox. ora 21.00, loc de intalnire la benzinaria Mol (imediat dupa sensul giratoriu de langa Observator). In continuare va urma Oradea, la ora aprox. 23.30, loc de intalnire in autogara.

Pentru a evita neintelegerile si a respecta traseul stabilit, va rugam sa anuntati din timp si sa discutati cu privire la locatia exacta in care veti urca in autocar, direct cu soferul. Date de contact sofer autocar Targu-Mures: tel: 0757.187.517.

Autocarul va trece prin Ungaria – Slovenia – Croatia. In zona orasului Zagreb se va face o oprire de 1 noapte pentru odihna la hotel. In data de 8 septembrie, autocarul va continua traseul spre Nordul Italiei – Marseille.

O lista cu repartizarea pe hoteluri din Marseille a fost inaintata transportatorului si persoanelor de contact din autocare.

Pentru cazare si formalitati vamale este nevoie de un act de identitate (CI/BI sau pasaport). Plecarea din Marseille va fi in data de 11 septembrie, dupa-amiaza.


Fundatia pentru SMURD

11/08/13

In cadrul preselectiei initiate pentru participarea la Congresul Mediteranean de Medicina de Urgenta, ce se va desfasura la Marseille, Franta, in perioada 8-11 septembrie 2013, au fost primite aproximativ 200 de formulare de inscriere.

Dupa efectuarea selectiei publicam mai jos lista cu medicii rezidenti, studentii, medici specialisti, medici primari, asistenti medicali si paramedicii, alesi pentru a participa la acest congres.

!!!! UPDATE – Lista actualizata cu selectia pentru MEMC 2013 poate fi descarcata de AICI.

Primul criteriu de departajare a fost ca persoana selectata sa nu fi beneficiat in ultimii doi ani de o sponsorizare, din partea Fundatiei pentru SMURD, pentru participarea la o alta conferinta europeana sau internationala iar un alt criteriu hotarator a fost depunerea unei lucrari la acest congres. In ordine, au urmat criteriile privind specialitatea, activitatea de voluntariat desfasurata, limbile straine cunoscute si nu in ultimul rand, recomandarile primite.

Mentionam ca au fost alesi majoritatea medicilor rezidenti si studentii care au aplicat. Au fost selectati rezidentii din anii terminali sau cei cu o buna activitate, urmand ca cei care nu au beneficiat anul acesta de finantare sa fie inclusi in programul de anul viitor.

De asemenea a fost stabilit un numar maxim pentru medicii primari, medicii specialisti, asistentii medicali si paramedicii care vor participa la aceasta conferinta si, pe baza recomandarilor si a criteriilor mai sus mentionate, a fost efectuata selectia. 

Transportul pana si de la Marseille va fi asigurat cu autocarul (transferul va avea si o perioada de pauza de o noapte la un hotel de pe traseu, pentru odihna participantilor). Pentru formalitatile vamale si de cazare este necesara doar cartea de identitate valabila.

In continuare, pe pagina de internet a Fundatiei vom afisa mai multe detalii cu privire la transportul, cazarea si alte informatii privind desfasurarea Congresului Mediteranean de Medicina de Urgenta de la Marseille.

Fundatia pentru SMURD

01/08/13

Avand in vedere problemele tehnice intampinate cu formularul online, termenul de inscriere pentru MEMC 2013 a fost prelungit astazi, 1 august, pana la ora 16.00.

Fundatia pentru SMURD


25/07/13

Fundatia pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 80-100 de persoane la cel de-al VII-lea Congres Mediteranean de Medicina de Urgenta, ce se va desfasura in Marseille, Franta, in perioada 8-11 septembrie 2013.

Persoanele carora se adreseaza acest sprijin sunt medici rezidenti, asistenti medicali, paramedici, studenti, medici specialisti si medici primari care nu au beneficiat in ultimii doi ani (anii 2011 si 2012), de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta Catastrofa din Romania. Celelalte criterii de departajare sunt urmatoarele: depunerea si acceptarea prezentarii unei lucrari la acest congres, activitatea de voluntariat desfasurata, cunoasterea limbii engleze, specialitatea si recomandarile primite.

Mai multe detalii AICI.

25/07/13

Fundatia pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 80-100 de persoane la cel de-al VII-lea Congres Mediteranean de Medicina de Urgenta, ce se va desfasura in Marseille, Franta, in perioada 8-11 septembrie 2013.

Persoanele carora se adreseaza acest sprijin sunt medici rezidenti, asistenti medicali, paramedici, studenti, medici specialisti si medici primari care nu au beneficiat in ultimii doi ani (anii 2011 si 2012), de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta Catastrofa din Romania. Celelalte criterii de departajare sunt urmatoarele: depunerea si acceptarea prezentarii unei lucrari la acest congres, activitatea de voluntariat desfasurata, cunoasterea limbii engleze, specialitatea si recomandarile primite.

Sponsorizarea va include:

 • transportul cu autocarul/avionul pe ruta Bucuresti  – Marseille si retur. In ceea ce priveste orasul de plecare, va fi analizata cea mai buna varianta de transfer, din punct de vedere financiar si in acest sens este posibil ca locatia de plecare sa fie schimbata (Targu-Mures sau Sibiu).
 • cazarea cu mic-dejun, pe durata Congresului, in perioada 8-11 septembrie 2013;
 • taxa de participare in valoare de 310 EUR pentru medici, respectiv 155 EUR pentru ceilalti participanti.

Mai mult

12/07/13

Avionul medical destinat SMURD este un proiect al Fundatiei pentru SMURD, in colaborare cu Inspectoratul general de aviatie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Imagine avion SMURD

Fundatia pentru SMURD a demarat in anul 2011 şi a continuat, in 2012, campania de redirectionare a 2% din impozitul pe venit, intitulata „Nu lasa distanta pana la spital sa devina incurabila. Ajuta-ne sa scurtam distante pentru a salva vieti”, in vederea colectarii fondurilor necesare achizitiei unui avion sanitar destinat SMURD. Importanta achizitionarii acestui aparat de zbor, special construit si dotat pentru interventii de urgenta, este reliefata de numarul foarte mare de misiuni executate cu un aparat de zbor inchiriat – 138. Dincolo de acesta simpla cifra stau, insa, peste 138 vieti omeneşti salvate daca avem in vedere si cele trei misiuni de transplant de organe.

In anul 2012 a fost demarata actiunea de achizitie a avionului care a fost identificat in Austria, functionând ca avion ambulanta. In urma achizitionarii au fost efectuate lucrări de intretinere si actualizare a resurselor de zbor, pentru ca aeronava să fie operabilă in conditii optime.

Mai mult

21/06/13

Fundatia Vodafone - Voluntar de profesie Fundatia Vodafone Romania da astazi startului celei de-a patra editii a programului „Voluntar de profesie”.Prin programul Voluntar de profesie, 18 persoane au sansa de a lucra timp de 6 luni pentru beneficiarii unei organizatii non profit care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, intr-unul din domeniile: sanatate, educatie, prevenirea abandonului familial si scolar, programe pentru tineri cu dizabilitati si programe pentru varstnici. Perioada de inscriere este 20 iunie – 14 iulie.

Persoanele care doresc sa se inscrie in program, trebuie sa identifice organizatia non profit, sa obtina acordul acesteia pentru a lucra impreuna timp de 6 luni si sa completeze formularul de inscriere disponibil pe www.fundatia-vodafone.ro sectiunea Voluntar de profesie.

Primele trei editii ale programului Voluntar de profesie au insemnat 16.000 ore de voluntariat si 48 de proiecte realizate in beneficiul sectorului non profit din Romania si a 10.000 de persoane aflate in grija ONG-urilor. Pentru mai multe informatii privind programul Voluntar de profesie al Fundatiei Vodafone Romania, gasiti atasat AICI materialele de presa. Fundatia Vodafone Romania

Fundatia Vodafone - Voluntar de profesie 2012

29/05/13

Gala Studentul Anului 2013 - premiere

Fundatia pentru SMURD a premiat finalistii sectiunii Medicina, in cadrul celei de-a X-a editii a „Galei Premiilor Studentul Anului”. Evenimentul care a avut loc marti, 28 mai, a fost organizat de asociatia studenteasca „Voluntari pentru Idei si Proiecte” iar din juriul de specialitate a facut parte si dr. Raed Arafat, Presedintele Consiliului director al Fundatiei pentru SMURD.

Cea mai buna lucrare a fost a Danei Fatu, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Facultatea de Medicina. Pe scena, in aplauzele prietenilor, ale juriului si ale celorlalti concurenti, Dana Fatu a declarat: „Sunt emotiva, dar ma tratez. Cred ca medicamentul de prima intentie este scena aceasta (…). Acest premiu este un imbold pentru mine sa muncesc mai mult ca sa devin un medic mai bun”. Mai mult

23/05/13

voluntariat fptsmurd - ongfest 2013 Fundatia pentru SMURD a fost prezenta si anul acesta, la Targul Economiei Sociale, desfasurat in perioada 17-19 mai 2013, in Parcul Tineretului. Cu aceasta ocazie am organizat si o serie de serie de prezentari privind apelul la numarul de urgenta 112 si principalele masuri de prim-ajutor de baza.

Prin acest demers s-a urmarit realizarea unei informari corecte a populatiei, in ceea ce priveste rolul fiecaruia dintre noi in cazul unei situatii de urgenta si posibilitatea de a actiona, in functie de pregatirea si cunostintele proprii.

Fundatia pentru SMURD 23 mai 2013

lectie prim ajutor smurd - ongfest 2013

25/04/13

Rompetrol – De 5 ani suntem „Impreuna pentru fiecare” Grupul Rompetrol lanseaza a 5-a editie a programului national de responsabilitate sociala „Impreuna pentru fiecare”, destinat dezvoltarii comunitatilor locale. In perioada 2009-2012, Grupul a acordat granturi in valoare de 1 million USD si a sustinut implementarea a 71 de proiecte din domeniul sanatatii si al protectiei mediului, beneficiarii directi si indirecti fiind de aproximativ 250.000 de persoane. Mai mult

22/04/13

Va anuntam pe aceasta cale ca termenul de transmitere a lucrarilor stiintifice pentru cel de-al VII-lea Congres Mediteranean de Medicina de Urgenta, a fost extins pana la 30 Aprilie 2013.

Fundatia pentru SMURD intentioneaza sa sponsorizeze si in acest an participarea unui numar de 80-100 de persoane la cel de-al VII-lea Congres Mediteranean de Medicina de Urgenta, ce se va desfasura in Marsilia, Franta, in perioada 8-11 septembrie 2013. Persoanele carora se adreseaza acest sprijin sunt medici rezidenti, asistenti medicali, paramedici, studenti precum si medici specialisti si primari care nu au beneficiat in ultimii doi ani de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta Catastrofa din România. Ca in fiecare an, un criteriu foarte important de selectie va fi prezentarea unei lucrari stiintifice la acest Congres. Selectia persoanelor care vor beneficia de sprijin din partea Fundatiei pentru SMURD, va fi lansata in perioada iunie-iulie.  

Mai multe detalii cu privire la organizarea Congresului Mediteranean de Medicina de Urgenta, puteti gasi aici: http://www.memc2013.org/en/

Fundatia pentru SMURD

22 aprilie 2013

17/04/13

INVITATIE DE PARTICIPARE

FUNDATIA PENTRU SMURD – in calitate de achizitor – intentioneaza sa atribuie contractul „Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe”, prin derularea unei proceduri competitive, conform Ordinului 1050/2012 al Ministerului Afacerilor Europene.

Achizitia serviciilor se face in cadrul si pentru proiectul „Profesionisti in interventia integrata la accidentele colective si dezastre”, co-finantat de Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeste in oameni!”, Axa prioritara: 3. „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”; Domeniul major de interventie: 3.2. „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, in cadrul contractului incheiat cu AM POSDRU POSDRU/81/3.2./S/58809. Mai mult

11/04/13

Rompetrol, partenerul SMURD de patru ani

Grupul Rompetrol sprijina si in 2013 activitatea serviciului medical de urgenta din Romania prin implementarea a doua proiecte noi, asigurand pe de o parte combustibil necesar interventiior aeriene ale SMURD, iar pe de alta parte contribuind la infiintarea unui centru regional de pregatire pentru salvatori, in zona Dobrogea.

Conferinta presa FptSMURD - Rompetrol

“Prin aceste doua proiecte in domeniul sanatatii, mai exact contributia pentru interventiile SMURD pe cale aeriana, cat si sprijinul acordat pentru  infiintarea  unui centru de formare pentru salvatorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta, Grupul Rompetrol isi reconfirma angajamentul fata de societate. Peste 4.000 de persoane ranite au fost ajutate si prin contributia noastra in ultimii patru ani de parteneriat, iar acest fapt ne motiveaza sa continuam sa ne implicam in sustinerea si sprijinirea salvatorilor, fie oameni sau institutii.” – a declarat Sorin Graure, director general Rompetrol Rafinare.

In cadrul colaborarii cu Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) și Inspectoratul General de Aviatie, Grupul Rompetrol, prin Rompetrol Rafinare- cel mai mare agent economic din judetul Constanta- asigura combustibil Jet A 1 pentru operarea elicopterelor implicate in misiuni aeromedicale la punctele de operare din Bucuresti si Targu Mures.

Mai mult

08/04/13

Automobile Bavaria a pus la dispozitia SMURD doua autospeciale BMW X3 destinate interventiilor de urgenta.

BMW - autospeciale interventie medic SMURD

BMW - autospeciale interventie medic SMURD

Automobile Bavaria, a oferit Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD), doua autospeciale BMW X3,  in cadrul unei ceremonii desfasurate la showroom-ul dealer-ului BMW din Bucuresti – Baneasa. La ceremonia de livrare a celor doua autospeciale au participat din partea SMURD: Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii, dl. Dr. Raed Arafat, dl. Dr. Bogdan Oprita – Medic sef SMURD Bucuresti si dl. Dr. Cristian Boeriu- Medi sef SMURD Targu Mures.  Mai mult

28/03/13

Cu ocazia Galei „NOCASH” dedicata premiilor de excelenta pentru industria cardurilor, Raiffeisen Bank a primit distinctia „Cel mai de succes program co-branded – Raiffeisen Bank si Fundatia pentru SMURD”, alaturi de alte 3 distinctii si cel mai important premiul al serii „Banca Anului”.

Premiu 2013 Card Raiffeisen-Fundatia pentru SMURD

Informatii suplimentare cu privire la Programul co-branded initiat intre compania Raiffeisen Bank si Fundatia pentru SMURD, pentru sprijinirea activitatii SMURD, puteti gasi AICI.

Mai multe detalii privind celelalte distinctii primite de Raiffeisen Bank, vezi AICI.

Fundatia pentru SMURD

03/12/12

Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca beneficiaza, incepand de astazi, de o unitate de primiri urgete moderna, la standarde europene.

Noua structura UPU Floreasca a fost inaugurata in prezenta premierului Romaniei, Victor PONTA si a ministrului Sanatatii, dr. Raed ARAFAT. Noua unitate a beneficiat de o investitie totala de peste 12 000 000 lei. Cea mai parte a fondurilor, peste 10 milioane de lei, provin din bugetul Ministerului Sanatatii si au fost utilizate pentru construirea unui nou corp de cladire, consolidarea cladirii vechi a UPU, dar si refacerea circuitelor functionale. Peste 1 300 000 de lei au fost cheltuite printr-un Program al Bancii Mondiale, pentru achizitionarea echipementelor de urgenta cu care a fost dotata unitatea.

O parte din mobilierul achizitionat, in valoare de 80 000 Ron, a fost asigurat cu sprijinul Fundatiei pentru SMURD, din donatiile populatiei prin mecanismul de directionare a 2% din impozitul pe venit.

“Avem in prezent cinci unitati de primiri urgente reorganizate si dotate de catre Ministerul Sanatatii, la nivel european. Alaturi de Spitalul Universitar, Spitalul Judetean din Tg. Mures, Spitalul Judetean Constanta si cel din Satu Mare, astazi, Floreasca beneficiaza de o UPU moderna. Aceste investitii  fac parte din strategia noastra prin care vrem sa crestem numarul pacientilor tratati, dar si calitatea serviciilor medicale care in urgenta este in corelatie directa cu dotarea de care beneficiezi”, a declarat Raed ARAFAT, ministrul Sanatatii.

Mai mult

15/10/12

Arafat - Vasile Safety Broker implineste 7 ani de activitate pe piata de asigurari din Romania

Safety Broker, singura companie de brokeraj cu capital 100% romanesc situata in Top 5 al brokerilor de asigurare din Romania, a implinit șapte ani. La sfarsitul anului trecut compania a inregistrat un PBS (volumul de prime brute subscrise) de 23 de milioane de euro, in creștere cu peste 2600% fata de anul infiintarii – 2005.

Mai mult

24/09/12

In ceea ce priveste fondurile publice destinate modernizarii Unitatii de Primiri Urgente(UPU), achizitia de echipamente medicale, cat si partea de constructii civile si curenti slabi a fost realizata in cadrul Programului Reforma sectorului sanitar – Faza a II-a (APL2), Componenta 2 – Servicii medicale de urgenta.

Obiectivele sub-componentei 2.1, in cadrul careia s-a realizat imbunatatirea Unitatilor de Primiri Urgente, sunt cresterea calitatii ingrijirilor medicale, rezultand astfel cresterea ratelor de supravietuire ale pacientilor care ajung in UPU. Bugetul privind costurile echipamentelor medicale este de 1.773.597,42 Euro (este pretul total cu TVA). In ceea ce priveste partea de constructii si curenti slabi, valoarea totala a investitei este de aprox. 6 milioane LEI cu TVA. Din care: valoarea lucrarilor de constructii + montaj este de aprox. 3.8 milioane lei iar valoarea echipamentelor independente si a dotarilor este de 2.2 milioane lei.

Finantarea acestor investitii s-a realizat intr-o proportie de 74% din fonduri de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si 26% din fonduri guvernamentale. Fondurile de la Banca Mondiala reprezinta un imprumut rambursabil. Mai mult

24/09/12

Noua Unitate pentru Primiri Urgente de la Targu Mures – un proiect pentru comunitate sustinut de E.ON Romania si Fundatia pentru SMURD.

imagine-upu-mures

E.ON Romania continua sustinerea financiara acordata domeniului sanatatii prin intermediul celui mai nou proiect destinat comunitatii din judetul Mures: Unitatea de Primiri Urgente – UPU din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures, care a devenit functionala din aceasta saptamana.

Astfel, in urma contributiei E.ON Romania, unitatea recent inaugurata a fost dotata cu mobilier modern care, alaturi de aparatura medicala performanta,  permite desfasurarea actului medical la nivelul standardelor europene.

Decernare placheta F.Hajdinjak - Arafat

„Unitatea pentru Primiri Urgente de la Targu Mures este un proiect de anvergura pe care l-am gandit de multa vreme. Implicarea E.ON Romania in acest proiect si, in general, in marile noastre proiecte , a devenit o constanta. Apreciem in mod deosebit aceasta deschidere care ne ajuta sa devenim mai performanti in ceea ce facem”, a declarat fondatorul SMURD, Dr. Raed Arafat, Subsecretar de stat in Ministerul Sanatatii.

Mai mult

23/09/12

Plecarea spre Antalya va avea loc din Bucuresti, la orele 10.00, in data de 1 octombrie 2012, din zona Garii de Nord, vis-a-vis de intrarea de la „coloane”, in fata Ministerului Transporturilor. Vezi AICI harta.

In cazul in care intampinati probleme, va rog sa luati legatura cu reprezentantul companiei de transport care va fi prezent la imbarcare: Elena Alecu, tel: 0728.777.818.

Toate persoanele din lista de participanti ne-au confirmat participarea in urma emailului transmis de noi.

Pentru a participa la EUSEM 2012, fiecare participant va avea nevoie, in mod obligatoriu de pasaport, valabil minim 6 luni de la data intoarcerii in tara (7 octombrie 2012).

Cazarea in Antalya va fi la Ceres Hotel, Lagonya Hotel si Riverside Hotel. 

Fundatia pentru SMURD

11/09/12

Fundatia pentru SMURD va sponsoriza participarea unui numar de 80-100 de persoane la cel de-al VII-lea Congres European de Medicina de Urgenta, ce se va desfasura in Antalya, Turcia, in perioada 1-6 octombrie 2012.

Persoanele carora se adreseaza acest sprijin sunt medici rezidenti, asistenti medicali, paramedici, studenti, medici specialisti si medici primari care nu au beneficiat in ultimii doi ani de acest tip de sponsorizare din partea Fundatiei pentru SMURD sau a Societatii de Medicina de Urgenta Catastrofa din Romania. Un alt criteriu de departajare determinant este depunerea unei lucrari la acest congres. Importante mai sunt: activitatea de voluntariat desfasurata, cunoasterea limbii engleze, specialitatea si, nu in ultimul rand, recomandarile primite.  Mai mult

25/07/12

Bucureşti – 24 iulie 2012

Safety Broker de Asigurare Bucureşti, sponsorul oficial al Campaniei S.M.U.R.D. România „Împreună Salvăm Vieți”, are plăcerea să anunțe faptul că în primele trei luni care s-au scurs de la lansarea campaniei au fost încheiate 60.199 polițe de asigurare non-viață, ceea ce înseamnă că astăzi, 24 iulie a.c., în conturile Fundației pentru S.M.U.R.D. – Târgu-Mureş a intrat suma de 60.199 lei RON.

Mai mult

30/05/12

Safety Broker de Asigurare şi Fundația pentru S.M.U.R.D. au lansat campania „Împreună salvăm vieți”.

Campania se va desfăşura în perioada 1 aprilie 2012 – 31 martie 2013.

Un leu din fiecare poliță de asigurare  încheiată la Safety Broker va merge în conturile Fundației pentru S.M.U.R.D.

Plata sumelor acumulate în urma acestei campanii se va face trimestrial, în cadrul conferințelor de presă organizate de Safety Broker, cu sprijinul  SC Mistraz Consultanță SRL.

Fundația pentru S.M.U.R.D.

Prin promovarea transparenței şi profesionalismului, susține, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare şi Descarcerare (SMURD). Misiunea Fundației pentru SMURD este să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor care locuiesc şi muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării sistemului integrat medical şi tehnic de urgență şi prim ajutor. Fundația pentru SMURD funcționează în mod independent, fără să obțină profit, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistență medicală, tehnică de urgență şi prim ajutor puternic. Fundatia pentru SMURD este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 2006.

Despre SAFETY Broker

SAFETY Broker a realizat în  anul 2011 un volum de prime intermediate de 23,2 mil. EUR, în creştere cu 61,29 % raportat la anul  2010. În perioada menționată, asigurările auto şi property au generat însumat 94,75% din afacerile companiei. Astfel, portofoliul SAFETY Broker a fost alcătuit în proporție de 54,36% din asigurări RCA, 25,28% – asigurări auto CASCO, 15,11% – asigurări de incendiu şi calamități naturale, respectiv 3,58% – asigurări de daune la proprietăți.

SAFETY Broker este una dintre cele mai dinamice companii din piața românească de profil, la sfarsitul anului 2011 reusind sa intre in top 5 companii de profil, la nivel national. Companie independentă cu un capital integral românesc, SAFETY Broker şi-a extins activitatea la nivel național printr-un propriu concept de franciză de retail în asigurări.

07/04/12
 • In saptamana 2 – 6 aprilie 2012, 1.000 de elevi au participat la cursurile de prim ajutor organizate in 11 orase din Romania de Asociatia React

 • Cursurile de prim ajutor sunt sustinute de paramedici SMURD si sunt oferite gratuit in cadrul proiectului „O viata poate depinde de tine!”, lansat de Asociatia React si Vodafone Romania.

Bucuresti, 6 aprilie 2012 – 1.000 de elevi au participat in perioada 2 – 6 aprilie – saptamana „Scoala altfel”, la cursurile de prim ajutor organizate de catre Asociatia React si Vodafone Romania, in cadrul proiectului „O viata poate depinde de tine”.

Mai mult

26/03/12
 • Campania „O viata poate depinde tine!” atrage atentia asupra efectelor negative ale folosirii abuzive a numarului 112 si isi propune sa responsabilizeze publicul larg privind acordarea primului ajutor in situatii de urgenta

 • Campania este organizata de Asociatia React si Vodafone Romania in parteneriat cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Urgente 112 si Ministerul Sanatatii

Bucuresti, 29 septembrie 2011 – Asociatia React si Vodafone Romania lanseaza „O viata poate depinde de tine!”, campanie de informare si educare publica privind acordarea primului ajutor in situatii de urgenta si folosirea corecta a numarului de urgente 112.

Mai mult

26/03/12
 • In perioada octombrie 2011 – martie 2012, 3.200 de persoane au participat la cursurile de prim ajutor organizate in 8 orase din Romania

 • Cursurile de prim ajutor sunt oferite gratuit in cadrul campaniei „O viata poate depinde de tine!”, lansata de Asociatia React si Vodafone Romania. Pe www.salvez.ro, oricine se poate inscrie la cursurile de prim ajutor

 • Campania „O viata poate depinde tine!” isi propune sa responsabilizeze publicul larg privind acordarea primului ajutor in situatii de urgenta si sa atraga atentia asupra efectelor negative ale folosirii abuzive a numarului de urgenta 112

Bucuresti, 12 martie 2012 – Peste 3.000 de persoane au participat la cursurile de prim ajutor organizate de catre Asociatia React si Vodafone Romania in cadrul campaniei „O viata poate depinde de tine!”, in primele 6 luni de la lansare.

Mai mult

21/03/12

De 6 ani impreuna – E.ON doneaza peste 320 de echipamente speciale de protectie pentru salvatorii SMURD

imagine conferinta presa e.on - arafat - hajdinjak

E.ON Romania, una dintre cele mai importante companii energetice la nivel national, face un nou pas important pentru consolidarea parteneriatului cu Serviciul Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare (SMURD), prin donarea de echipamente speciale de protectie destinate echipelor de salvatori. 

imagine conferinta presa e.on - arafat - hajdinjak

Beneficiare ale donatiilor sunt unitatile SMURD din judetele Botosani, Iasi, Suceava, Alba, Mures, Covasna si Brasov unde a fost identificata o nevoie imediata de peste 320 de echipamente speciale de protectie. Aceste echipamente sunt destinate noilor echipe de interventie infiintate in judetele mentionate, precum si inlocuirii echipamentelor uzate. In total, peste 100 de echipaje de prim-ajutor de pe ambulantele SMURD vor fi dotate cu aceste echipamente de protectie pentru a interveni in siguranta in situatii de urgenta.

Prin aceasta actiune, E.ON isi consolideaza parteneriatul strategic cu SMURD inceput in urma cu 6 ani, cand a fost printre primele companii private care s-au implicat in sustinerea directa a activitatii acestui serviciu de urgenta.

„Aveam mare nevoie de aceste echipamente intrucat SMURD este un serviciu in continua expansiune si aproape lunar punem bazele a noi echipe de interventie. De aceea, sprijinul venit din partea Grupului E.ON ne ajuta sa beneficiem de o protectie sporita prin intermediul acestor echipamente speciale”, a declarat fondatorul SMURD dr. Raed Arafat, subsecretar de stat in Ministerul Sanatatii si Familiei.

Sprijinul acordat de E.ON in toti acesti ani depaseste suma de 380.000 de euro, banii fiind destinati finantarii de proiecte importante de dezvoltare ale SMURD. Dintre acestea amintim dotarea bazei aeriene SMURD, organizarea de cursuri pentru formarea salvatorilor si asistentei medicale de urgenta, achizitionarea de echipamente si sustinerea campaniei de promovare a serviciilor medicale de urgenta, precum si a strangerii de fonduri pentru dezvoltarea acestui sistem. 

imagine conferinta presa e.on - arafat - hajdinjak - lucaciu

De asemenea, in urma parteneriatului cu SMURD, angajatii E.ON beneficiaza de cursuri de prim-ajutor si instruire pentru cazurile de interventie de urgenta.

„Profesionalismul si performantele personalului SMURD sunt binecunoscute si sunt demonstrate prin miile de vieti salvate de la infiintarea sa. Parteneriatul este doar una dintre modalitatile prin care Grupul E.ON incearca sa contribuie la sanatatea comunitatilor locale unde activeaza”, a declarat dl. Frank Hajdinjak, Director General al E.ON Romania.

Mai mult

16/03/12

100 de ambulante SMURD sunt echipate acum cu o solutie video, conectata la reteaua broadband Vodafone

 • Cu solutia video oferita de Vodafone, paramedicii SMURD vor putea transmite catre dispeceratul central si Spitalele de Urgenta atat parametri medicali, cat si imagini video cu pacientii

 • 100 de ambulante SMURD din Bucuresti si 26 de judete sunt echipate cu camere video si modemuri conectate la reteaua UMTS in banda 900 MHz a Vodafone

 • Vodafone Romania sustine SMURD din anul 2005 cu servicii de comunicatii si sponsorizari  in valoare totala de 1,1 milioane de Euro

Bucuresti, 16 martie 2012 – Parteneriatul dintre Vodafone Romania si SMURD continua cu extinderea Solutiei de Telemedicina lansate in urma cu 7 ani, printr-o noua investitie de peste 260.000 de Euro.

Mai mult

13/03/12

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cei doi parteneri ai programului „Lecția de prim ajutor”, ING Asigurări de Viață şi SMURD, au pregătit secțiunea specială www.lectiadeprimajutor.ro/sarbatorideiarna pentru a oferi sfaturi şi rezolvări ale situațiilor de urgente medicale care pot apărea în această perioadă.

Lecția de prim ajutor” este un program de prevenție şi educație pentru salvarea de vieți care cuprinde emisiunea Lecția de prim ajutor difuzată pe Pro TV în perioada noiembrie 2011 – februarie 2012 şi site-ul www.lectiadeprimajutor.ro. De la lansarea programului, peste 1,5 milioane de români au beneficiat de cele două instrumente oferite de ING Asigurări de Viață în parteneriat cu SMURD pentru a afla cum trebuie să procedeze corect în situații care necesită primul ajutor.

Mai mult

12/03/12

Afecțiunile de sezon și soluțiile practice pentru diferite urgențe medicale sunt tematicile cele mai căutate în cadrul site-ului www.lectiadeprimajutor.ro

Peste 5,45 milioane de români au beneficiat până în prezent de sfaturile și soluțiile practice oferite în cadrul programului de prevenție şi educație pentru salvarea de vieți „Lecția de prim ajutor”, dezvoltat în parteneriat de ING Asigurări de Viață şi SMURD. Programul oferă publicului larg informații utile privind cele mai des întâlnite probleme și urgențe medicale, precum și soluțiile care pot fi puse în practică în siguranță de către persoane fără o pregătire medicală.

Mai mult

08/03/12

Grupul Rompetrol, Fundația pentru SMURD şi Inspectoratul General de Aviație (IGAv) continuă şi în 2012 parteneriatul pentru susținerea intervențiilor de urgență pe cale aeriană, a deplasării personalului medical şi transportarea victimelor.

În cadrul colaborării, Grupul Rompetrol, prin Rompetrol Rafinare, asigură în 2012 combustibil Jet A 1 pentru operarea celor trei elicoptere din Bucureşti, Târgu Mureş şi Arad.

Mai mult

10/02/12

In situatiile de urgenta, fiecare secunda conteaza. Atunci cand este in joc viata cuiva, nu puteti pierde timpul cautand numarul de telefon la care sa sunati pentru a obtine ajutor.

De aceea Uniunea Europeana a introdus un numar unic, 112,  care poate fi apelat din toate statele membre.

112 este un numar rezervat apelurilor de urgenta !!!

Pentru mai multe informatii, vizitati pagina de internet a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112: http://www.112.ro

Mai mult

23/01/12

Pe adresa Fundatiei pentru SMURD a fost transmisa cererea de lamurire urmatoare:

Pentru a clarifica dubiile vehiculate asupra intereselor materiale pe care anumite persoane le deriva din asocierea cu fundatia dvs, binevoiti sa indicati sumele pe care persoanele nominalizate din jos le-au incasat, sub orice titlu, in cursul anilor 2009, 2010 si 2011.
– Dl. Dr. Raed Arafat,
– Dl. Emil Hurezeanu,
– Dna. Mihaela Radulescu
– Dl. Radu Tudor.

Pentru a lamuri interesele materiale pe care le au fiecare din persoanele nominalizate mai sus, respectiv Dl. Raed Arafat, Dl. Emil Hurezean, Dna. Mihaela Radulescu, Dl. Radu Tudor si asupra intereselor materiale care deriva din asocierea acestora cu Fundatia pentru SMURD facem urmatoarele precizari:
– nici una dintre persoanele anterior mentionate, in calitatea lor de membrii in Consiliul director al Fundatiei pentru SMURD (si respectiv de presedinte al Consiliului director in cazul Dlui. Dr Raed Arafat) nu a fost remunerata pentru activitatea desfasurara in cadrul forului de conducere al Fundatiei pentru SMURD de la infiintarea Fundatiei si pana acum. Participarea la sedintele consiliului director nu este o activitate remunerata ci una onorifica;

Mai mult

14/12/11

Grupul Rompetrol, prin programul de responsabilitate socială – Împreună pentru fiecare, a susținut cu 10.000 USD dotarea echipajelor ISU/SMURD Bihor cu un sistem informatic de asistare decizională unic în România, ce va fi folosit în timpul misiunilor de urgență.

„Acest proiect vine ca o reconfirmare a angajamentului nostru față de susținerea unui domeniu vital cum este sănătatea. Prin acest demers, dar si şi prin parteneriatul anual cu SMURD de donație de carburant Jet A1 pentru operarea elicopterelor ce intervin în situații de urgență, ne dorim să contribuim la facilitarea acțiunilor medicale şi salvarea de vieți omeneşti” declară Alexey Golovin, Director Comunicare şi Marketing al Grupului Rompetrol.

Mai mult

10/11/11

Lecția de prim ajutor” este un program de prevenție şi educație pentru salvarea de vieți care cuprinde emisiunea Lecția de prim ajutor difuzată pe Pro TV în perioada noiembrie 2011 – februarie 2012 şi site-ul www.lectiadeprimajutor.ro. ING Asigurări de Viață în parteneriat cu SMURD oferă aceste două instrumente celor care se află în situații care necesită primul ajutor, dar şi celor interesați să afle cum se acordă corect primul ajutor.

Foto conferinta presa

Mai mult