Audit

Raport Audit – Exercițiu Financiar

Descărcați rapoartele auditorului la documentele de sinteză contabilă aferente exercițiilor financiare din anii respectivi.

Raport Audit Financiar 2014

Raport_Audit Financiar 2013


Date financiare

Sediu: Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 50, 540136 Târgu-Mureș, jud. Mureș

Cont bancar RON: RO 15 RNCB 0188 0848 0804 0001

Cont bancar EUR: RO 85 RNCB 0188 0848 0804 0002 BCR Sucursala Târgu-Mureș

Cod de identificare fiscală: 20177660

Pentru mai multe informații, contactează-ne:

office
@fundatiapentrusmurd.ro


Cerere de finanțare

Pentru asigurarea în cele mai bune condiții a funcționării serviciilor medicale de urgență, Fundația Pentru SMURD desfășoară procedura de finanțare a tuturor centrelor SMURD, din fondul sumelor adunate prin intermediul campaniei de direcționare a procentului de 2% din impozitul datorat statului. Fondurile vor fi alocate în baza cererii de finanțare disponibile mai jos, care se va completa și transmite, în mod electronic, la adresa de e-mail: tiberiu.fechete@fundatiapentrusmurd.ro.

Toate documentele primite vor fi inregistrate, supuse verificării și repartizate pe regiuni. Având în vedere necesitatea unei distribuiri eficiente și în mod corect a finanțărilor, proiectele vor beneficia de fondurile alocate fiecărei regiuni, luându-se în considerare și județele care au colectat sumele respective.

Cerere de finanțare
pentru centrele SMURD

Model de
contract de sponsorizare
Bunuri donate de Fundația pentru SMURD