06/04/15

(2015) Sprijinirea participării a trei medici rezidenţi la Refresher Course

Fundatia pentru SMURD a organizat în perioada 3-10 aprilie 2015 concursul pentru selectarea a 3 medici rezidenţi ce au fost sprijiniţi pentru a participa la cursul „Refresher Course 4”, ce a avut loc în Croaţia, în perioada 28-31 mai 2015

În urma preselecţiei câştigâtorii au fost:

1. Szanto Ioana, Cluj-Napoca

2. Ion Lucian, Constanta

3. Ghinea Loredana, Bucuresti

Au fost acordate punctaje pentru:

– lucrări ştiinţifice la conferinţe pe perioada rezidenţiatului.

– participarea în echipe de training (NU am punctat participarea la realizarea ghidurilor/ protocoalelor):

– participarea la alte cursuri.

– voluntariat activ în timpul rezidenţiatului.

– un criteriu important a fost să nu fi beneficiat de o sponsorizare pentru a participa la o conferinţa medicală în 2013-2014.