04/17/13

Anunt achizitie publica de servicii organizare sesiuni cursuri formare – Proiect POSDRU 58809

INVITATIE DE PARTICIPARE

FUNDATIA PENTRU SMURD – in calitate de achizitor – intentioneaza sa atribuie contractul „Servicii de organizare de sesiuni de cursuri de formare si servicii conexe”, prin derularea unei proceduri competitive, conform Ordinului 1050/2012 al Ministerului Afacerilor Europene.

Achizitia serviciilor se face in cadrul si pentru proiectul „Profesionisti in interventia integrata la accidentele colective si dezastre”, co-finantat de Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeste in oameni!”, Axa prioritara: 3. „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”; Domeniul major de interventie: 3.2. „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, in cadrul contractului incheiat cu AM POSDRU POSDRU/81/3.2./S/58809.

Serviciile care se achizitioneaza fac parte din urmatorul cod CPV: 55120000-7 Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel. Serviciile solicitate constau in cazare, masa, pauze de cafea, sali de conferinte si transport pentru participantii la activitatile organizate de achizitor, in municipiul Targu Mures, Judet Mures. Descrierea detaliata a serviciilor, a cantitatilor solicitate, precum si toate informatiile aferente serviciilor se regasesc in documentatia de atribuire a contractului. Durata contractului se va intinde pana la data de 30.09.2013, cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor, iar valoarea estimata a acestuia este de 1.500.000 lei fara TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: „pretul cel mai scazut”, cu respectarea cerintelor documentatiei de atribuire. In vederea aplicarii criteriului de atribuire, ofertele exprimate in alte monede decat LEI vor fi transformate in LEI, prin raportare la cursul de schimb afisat de BNR la data si ora deschiderii ofertelor.

Elaborarea ofertelor si atribuirea contractului se va face conform prevederilor documentatiei de atribuire, in baza si conform careia se va efectua selectarea ofertelor, aceasta cuprinzand criteriile minime de calificare, detalierea calitativa si cantitativa a serviciilor care se vor achizitiona, conditiile specifice ale evaluarii, precum si termenii contractuali. Aceasta se poate descarca de mai jos, se poate solicita prin e-mail la adresa achizitii@fundatiapentrusmurd.ro sau se poate ridica de la sediul nostru.

Invitam toti operatorii economici interesati sa ne contacteze pentru orice informatii suplimentare, pentru obtinerea documentatiei de atribuire sau pentru clarificari, prin urmatoarele modalitati de contact: sediu nostru din Bucuresti, Str. Theodor Sperantia nr. 104, Bl. S25, Sc. 2, Apt. 42 sau adresa de e-mail achizitii@fundatiapentrusmurd.ro.

Pana cel mai tarziu la data de 29.04.2013 ora 13:30, invitam toti operatorii economici interesati sa ne transmita oferta, intocmita in termenii prevazuti de documentatia de atribuire (aceasta fiind data si ora limita de depunere a ofertelor). Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 29.04.2013 ora 14:00.

Descarca documentatia de atribuire de AICI. Descarca sectiunea de formulare de AICI

Descarca Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire de AICI.

Descarca Clarificarea nr. 2 la Documentatia de atribuire de AICI

Descarca Clarificarea nr. 3 la Documentatia de atribuire de AICI.

Descarca Clarificarea nr. 4 la Documentatia de atribuire de AICI.

Fundatia pentru SMURD

17 aprilie 2013